Daily Archives: 2018-11-22

Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių

Kybartuose jau daugiau nei dešimtmetį pagalbos laukiančiam istoriniam pastatui J. Basanavičiaus g. 38 bus paskirtas namo administratorius. Juo turės rūpintis UAB „Kybartų darna“.

Derinimo stadijoje

Apdegusio ir dėl savininkų nepriežiūros sunykusio, bet stebuklingai vis dar stovinčio statinio reikalams spręsti organizuotas jau ne vienas susirinkimas, tačiau realūs jo gelbėjimo darbai vis stringa. Paskutiniajame posėdyje, vykusiame spalio 19 d., vėl buvo svarstyta, kalbėta, ginčytasi ir nuspręsta visą atsakomybės naštą užkrauti… UAB „Kybartų darna“, paskiriant ją namo administratoriumi, atsakingu už visus teisinius ir namo aplinkos tvarkymo reikalus. Nors po susirinkimo praėjo beveik mėnuo, bendrovės direktorius apie šį sprendimą informuotas tik žodžiu. O laikas tiksi ne senojo pastato naudai.

„Santakos“ kalbintas Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas sakė, kad jo įsakymas dar derinimo su juristais stadijoje, nes reikia numatyti visus teisinius žingsnius. Mat paskirti administratorių tokios būklės pastatui nėra lengva. Atstovas skiriamas tik gyvenamiesiems namams, o šis akivaizdžiai toks nėra. Šiaip ar taip, „Kybartų darna“ minėtas pareigas turės prisiimti, nes, V. Gavėno nuomone, Savivaldybė turi užtikrinti žmonių saugumą, o šis objektas yra pavojingas. Vos tik gavusi administratoriaus įpareigojimus bendrovė turės imtis priemonių, kad pastatas nekeltų pavojaus praeiviams. Ar pastatyti stoginę, ar padorų užtvarą – spręsti turės greitai ir visa tai padaryti iš savo lėšų, o po to – išsiuntinėti sąskaitas statinio savininkams. Jiems neapmokėjus bus galima kreiptis į teismą.

Nugriauti neleidžia

Sprendimą paskirti administratorių priėmė susirinkę namo savininkai ir rajono Savivaldybės atstovai. Pasitarti dėl apgailėtinos būklės kultūros paveldo pastato susirinko nemažai žmonių, mat įspėjimai ir užklausimai jiems buvo išsiuntinėti raštu. Raštus namo savininkams išsiuntė ne tik Savivaldybė, bet ir Kultūros paveldo departamento Marijampolės padalinio paveldosaugininkai. Tie, kurie susirinkime dalyvauti negalėjo, savo nuomonę išreiškė telefonu. Dauguma bendraturčių buvo nusiteikę savo dalis perleisti tam, kas pastatą sutvarkys, kad tik patiems nereikėtų investuoti. Su vienu savininku susisiekti nepavyko, o dar vienas veltui savo dalies atiduoti neketino, nes sakė, jog daug į ją investavęs.

Kybartų seniūnas Romas Šunokas susidariusią padėtį įvardijo kaip tragišką ir ragino visus susitarti vardan žmonių saugumo, o jeigu jau kitaip neįmanoma, pastatą išbraukti iš kultūros vertybių registro ir tiesiog nugriauti, o ne laukti kol atsitiks nelaimė.

Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus vedėjos Violetos Kasperavičiūtės teigimu, statinys yra įtrauktas į vertybių registrą, taigi valstybės saugomas ir griauti jo jokiu būdu nevalia. Juolab kad pagrindinės vertingosios savybės yra išlikusios, todėl naikinti jo teisinės apsaugos nėra pagrindo. Vedėjos nuomone, pastato savininkai turėtų gelbėti vertybę. Pasak V. Kasperavičiūtės, didesni reikalavimai būtų pagrindiniam fasadui, o likusioms sienoms – tiktai atstatyti jų tūrį. Tačiau jei savininkai priimtų sprendimą pastatą griauti ir prašyti jį išbraukti iš kultūros paveldo objektų sąrašo, jie privalėtų prašyti iš naujo įvertinti jo techninę būklę. Kreiptis reikėtų jau į Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių vertinimo tarybą, veikiančią Vilniuje, kurią įstatymai įgalioja tokius sprendimus priimti arba nepriimti.

Namo savininkai nesusitaria

Daugiau nei dešimtmetį pastatu besirūpinusios Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) pirmininkas Leonas Narbutis tvirtino, kad draugija toliau materialiai stabdyti pastato griūtį yra neįgali ir tai viešai yra prisipažinusi jau prieš metus, nes kiek pajėgė, tiek į jo išsaugojimą investavo. Draugija išsaugoti pastatą nori, bet visos pastangos ir lėšų rinkimas kreipiantis į geranoriškus pasaulio kybartiečius parodė, jog jungtinės pastangos ir lėšos pastato būklei stabilizuoti yra per menkos. Pinigai surinkti ir yra laikomi atskiroje PKD sąskaitoje.

Savininkų pastangos susitarti per tiek metų buvo bergždžios ir atrodo, kad rasti bendros išeities jiems taip ir nepavyks. Todėl į situaciją tenka reaguoti Vilkaviškio rajono savivaldybei, kuri, pasirodo, jokios pastato dalies jau nebeturi – ją yra perleidusi privatiems asmenims.

Kaip sakė rajono meras Algirdas Neiberka, Lietuvos Respublikos įstatymai leidžia Savivaldybei skirti pastato techninės priežiūros administratorių, todėl ir buvo nuspręsta tai padaryti. Pastarajam žingsniui nereikia atsiklausti savininkų nuomonės, sprendimą priima Savivaldybė, o administratorius turi juridinę galią visus vienodai priversti rūpintis objekto konservavimu bei saugumu. Iš nesirūpinančiųjų savo turtu teismo keliu bus galima pareikalauti apmokėti sąskaitas.

Tiek rajono Savivaldybė, tiek Pasaulio kybartiečių draugija neveiklumu kaltina Kultūros paveldo departamentą, kuris ne tik finansiškai neprisidėjo prie pastato išsaugojimo (į tai draugijos nariai dėjo didžiausias viltis), draudė jį paremontuoti paprastesniais būdais, bet ir nesikreipė į teismą, kad priverstų savo turtą susitvarkyti namo savininkus.

Pasak mero, kaip jau parodė situacija su Vištyčio malūnu, reikalai greitai pajuda, kai institucijos pradeda ieškoti teisinių kelių. A. Neiberka sakė, kad visa ši situacija taip pat pakeitė kai kurias Savivaldybės teikiamos paramos nukentėjusiesiems taisykles. Dabar Savivaldybė, pavyzdžiui, nukentėjusiesiems nuo gaisro neperveda pinigų į sąskaitą, kaip buvo anksčiau, o taip pat ir Kybartų sudegusio pastato atveju, bet paramą teikia statybinėmis medžiagomis.

Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ

Autorės nuotr. Prieš daugiau nei dešimtmetį sudegusio namo viduje dabar jau likęs tik oras, tačiau paveldosaugininkai vis tiek ragina išsaugoti bent jau fasadą.

Publikuota: „Santaka“, 2018-11-16.


Projektas „Pažink valstybę“

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos pirmokai dalyvauja respublikiniame projekte „Pažink valstybę“.

Projektą jau antrus metus vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras drauge su Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru bei kitais partneriais. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Šiemet projekte dalyvauja apie 100 mokyklų. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos moksleiviams teko tyrinėti krašto gynybos sritį. Pirmųjų klasių gimnazistės iškėlė problemą: ar merginos ir moterys turėtų atlikti privalomąją karinę tarnybą. Norėdami sužinoti gimnazijos bendruomenės nuomonę šiuo klausimu pirmokai interneto erdvėje vykdo apklausą.

Gimnazijoje lankėsi viešnia iš Marijampolės – Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus verbuotoja vyr. srž. Virginija Preskienytė. Ji kartu su kolega organizavo penkis užsiėmimus I, II ir baigiamųjų klasių mokiniams. Buvo griaunami mitai apie Lietuvos kariuomenę, pristatoma Lietuvos kariuomenės veikla, istorija, naujausia karinė uniforma, vyko viktorina-protmūšis.

Mokiniams patiko aktyvi, linksma, sąmojinga, gebanti bendrauti su jaunimu karininkė. „Sužinojau apie Lietuvos kariuomenės karinius laipsnius, kaip juos pasiekti, atpažinti. Sužinojau, apie savanorių veiklą, uždarbį ir galimybes. Be to, aš ir mano draugai laimėjome prizų su Lietuvos kariuomenės atributika“, – džiaugėsi Lukas Liaukevičius.

Į gimnazisčių iškeltą klausimą apie pareigą merginoms atlikti privalomąją karinę tarnybą karininkė atsakė, kad tarnauti kariuomenėje moterims kliudo visuomenės stereotipai ir jų pačių vidiniai įsitikinimai: nepajėgsiu, nepavyks.

Projekto vykdytojų laukia nemažai darbų, o šio mėnesio pabaigoje Vilniuje numatytas rezultatų pristatymas ir dalijimasis įgyta patirtimi su kitais Lietuvos mokyklų mokiniais.

Virginija VENCKŪNIENĖ,
Monika LUKOŠEVIČIŪTĖ
Projekto koordinatorės

Nuotr. Susitikimas su kariške Virginija Preskienyte gimnazistams labai patiko.

Publikuota: „Santaka“, 2018-11-20.


Dėkingi valgyklėlės globėjams

Kategorija : Kybartai spaudoje

Geradarių suaukotais produktais Kybartuose kasdien pamaitinama pusšimtis skurstančių žmonių.

Jau penkioliktus metus pasienio mieste veikianti valgyklėlė – vienintelė vieta, kur skurdžiai gyvenantys žmonės gali ateiti pavalgyti šiltos tirštos sriubos. Darbo dienomis karšto maisto čia gauna apie pusšimtis žmonių. Daugelis jų pavalgyti ateina patys, o išeidami dar nuneša į stiklainius supilstyto sotaus valgio iš namų neišeinantiems likimo draugams. O tai taip pat yra savanoriška pagalba savo artimui.

Kaip sakė nuolat valgyklėlėje besilankantys kybartiečiai, čia jie gauna peno ne tik kūnui, bet ir sielai. Daugelis jų gyvena vieni, tad atėję pabendrauja su kitais žmonėmis. Be to, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos Kybartų grupės vadovė Leonarda Dovidaitienė jiems surengia įdomių popiečių, čia švenčiamos įvairios šventės.

Valgyklos virėja Renata Merkevičienė gamina labai skaniai – sriuba būna tokia soti, su mėsos gabaliukais, kukuliais ar frikadelėmis, kad valgyti nesinori iki vakaro. Gaudami šitokią paramą maistu daugelis kukliau gyvenančių kybartiečių ištveria sunkią žiemą, kai reikia mokėti už šildymą ar pirkti kuro kūrenti krosniai. Šaltuoju metų laiku lankytojų visada padaugėja. Kai laukuose – darbų sezonas, pavalgyti ateina mažiau žmonių, nes kai kurie dar pajėgia darbuotis ir tuo metu stengiasi nors kiek užsidirbti.

Pasak Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės Janinos Žekienės, išlaikyti šią valgyklėlę organizacijai labai svarbu. Čia nuolat pamaitinami ne tik draugijos nariai. Atėjusiųjų niekas neklausia apie jų pajamas, gyvenimo būdą – čia priimami visi.

– Juk jeigu žmogus atėjo, vadinasi, jam reikia ištiesti pagalbos ranką. Ir nesvarbu, kiek alkanų ateis, visiems įpilsime nors po samtį, – sakė J. Žekienė.

Išlaikyti valgyklėlę padeda labdariai. Neseniai vykusioje „Maisto banko“ akcijoje buvo surinkta per 400 kg įvairių maisto produktų už daugiau nei 800 eurų. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė J. Žekienė sakė, kad žmonės „Maximos“ prekybos centre aukojo noriai, buvo dosnūs ir geranoriški. Dešimčiai produktus rinkusių savanorių dirbti buvo malonu ir širdžiai miela, juolab žinant, kad aukojami produktai skirti labai kilniam tikslui – Kybartų labdaros valgyklėlei.

Produktų surenkama ne tik per minėtą akciją. Gerą širdį parodo rajono ūkininkai. Violeta ir Vidas Šimkai šįmet padovanojo burokėlių, Laima ir Vytas Starkevičiai – morkų. Neįgaliųjų draugijos nariai daržoves paruošė saugoti ilgesnį laiką. Kad pagelbėtų darbščiajai virėjai, moterys nuskuto, supjaustė ir sudėjo į šaldiklį apie dešimt pusmaišių dovanotų morkų.

– Dar mums labai trūksta bulvių. Būtume labai dėkingi, jei kas jų dovanotų, – sakė J. Žekienė. – Priimame visus produktus, kuriuos galima įdėti į puodą. Mėsos nusiperkame iš Savivaldybės skiriamų lėšų. Bet jei kas norėtų paremti – mielai lauktume, nes alkanų žmonių tik daugėja.

Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose prieš 15 metų įsikūrusi valgyklėlė – Kybartų neįgaliųjų grupei „Atjauta“ vadovavusios kybartietės Irenos Bacevičienės „kūdikis“. Iš pradžių mieste valgyklėlę norėta steigti prie bažnyčios, paskui svarstyta, kad būtų neblogai ją įkurdinti tuometiniame internate, kur buvo neblogos sąlygos. Tik niekas nesiryžo imtis tokio vargo. Tuomet šitą naštą užsikrauti nepabūgo I. Bacevičienė, juolab kad paremti pažadėjo Algirdo Butkevičiaus labdaros ir paramos fondas.

Pasitarę tarpusavyje, taip pat su švietimo įstaigos administracija, neįgalieji nutarė imtis darbo. Praplėtė jau turėtas patalpas, kurias suremontavo Kybartuose veikiančios metodistų bažnyčios nariai. Iš pradžių valgykloje buvo maitinami 44 žmonės, vėliau jų daugėjo.

– Jau labai reikėtų remonto, naujos viryklės. Apie indaplovę net nesvajojame, svarbu, kad būtų iš ko ir ant ko išvirti maisto, – sakė L. Dovidaitienė. – Labai džiaugiamės visais, kurie mums ištiesia pagalbos ranką, o mes, savo ruožtu, pagelbėjame kitiems. Taip ir sukasi gerumo ratas.

Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ

Autorės nuotr. Nuolat valgyklėlėje besilankantiems kybartiečiams Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos Kybartų grupės vadovė Leonarda Dovidaitienė (stovi) surengia įdomių popiečių, čia švenčiamos įvairios šventės.

Publikuota: „Santaka“, 2018-11-20.


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian