Monthly Archives: gruodžio 2019

Geležinkelio stotyje pristatė bakalauro darbą

Kybartų geležinkelio stoties salėje kraštietė Irma Grigaitytė pristatė pavasarį apgintą bakalauro darbą apie šį neeilinį pasienio miesto objektą.

Nors kai kurie pristatymo svečiai svarstė, kad geležinkelio istorija dar nėra tokia sena, jog jau būtų nugrimzdusi į praeitį, visgi žmonės džiaugėsi, kad Kauno technologijos universiteto (KTU) studentė I. Grigaitytė, beje, kilusi iš Alvito, susidomėjo šiuo objektu. Jos bakalauro darbo tema – „Kybartų geležinkelio stoties komplekso raidos ypatybės ir panaudos galimybės“. Į renginį gausiai susirinkę kybartiečiai greta seniai žinomų faktų išgirdo ir naujų. 

Pasidalyti savo darbu merginą pakvietė Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius, kuris padėjo KTU Statybos ir architektūros fakulteto studentei I. Grigaitytei rinkti medžiagą bakalauro darbui. 

„Santakos“ inf. 

Kristinos ŽALNIERUKYNAITĖS nuotr. Alvitietė Irma Grigaitytė šį pavasarį apgynė diplominį darbą apie Kybartų geležinkelio stotį.

Publikuota: „Santaka“, 2019-12-27.


Kelių šalių atstovus sujungė universali ir visiems suprantama muzikos kalba

Kybartų „Saulės“ progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamos programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projekte „Muzika visiems“ („Music to all“). Su šio projekto šalių partnerių – Lenkijos, Rumunijos, Kroatijos, Turkijos, Ispanijos atstovais pirmą kartą susitikome Ispanijoje, Ceip Lope de Vega mokykloje Leganes mieste.

Mūsų mokyklai atstovavo anglų kalbos mokytojos Ilona Galeckienė – projekto koordinatorė, Neringa Kastanavičienė ir Daiva Leonavičienė. 

Į projekto atidarymo ceremoniją buvo susirinkę Ceip Lope de Vega mokyklos bendruomenė, Leganes miesto tarybos nariai, vietos žiniasklaidos atstovai ir visų šalių atstovų komandos. Po oficialių sveikinimo žodžių, supažindinimo su projekto tikslais, veiklomis ir laukiamais rezultatais, nuskambėjo Europos Sąjungos himnas, atliekamas mokyklos mokinių, akompanuojant šios ugdymo įstaigos mokytojų instrumentiniam ansambliui. 

Didelį dėmesį projekto dalyviams skyrė Leganes miesto valdžia, surengusi priėmimą miesto rotušėje. Savivaldybės atstovai kalbėjo apie švietimo situaciją, papasakojo apie mokyklų ir švietimo skyriaus bendradarbiavimą, bendrus projektus. 

Ceip Lope de Vega mokykla yra dvikalbė. Joje jau nuo 3 metų vaikai mokomi anglų kalbos, kai kurie mokomieji dalykai dėstomi angliškai. Mokykloje sukurtos unikalios ugdymosi aplinkos. Visi kabinetai aprūpinti naujausia technika ir šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Ugdymo procesas organizuojamas kitaip nei Lietuvoje: pamokos visų klasių mokiniams kiekvieną dieną vyksta tuo pačiu metu – nuo 9 iki 14 val. Per pertraukas visiems mokiniams privaloma išeiti į mokyklos kiemą. Tarpusavio santykiai tarp visų bendruomenės narių labai artimi ir šilti. 

Vizito metu dalyvavome pamokose, edukacijose ir diskusijose. Buvo labai įdomu būti mokiniais muzikos pamokoje kartu su ispanais penktokais. Muzikos kabinete mokiniai neturi suolų, sėdi patogiai įsitaisę ant grindų. Jie kuria muziką, dainuoja, groja, derina ritmą su šokio judesiu. Mes noriai atlikome ritminius pratimus, improvizavome, šokome kartu su mokiniais. 

Kūrybiškumas, bendradarbiavimas, pagalba vieni kitiems atsiskleidė kūrybinėse dirbtuvėse „Muzikos instrumento iš antrinių žaliavų kūrimas“. Čia dalyvavo ir mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Visi kartu gaminome mušamuosius instrumentus – būgnelius, barškučius, tamburinus iš antrinių žaliavų (pakuočių, vienkartinių indų) ir kruopų. 

Edukacijoje „Universali muzikos ir kitų meno rūšių kalba“ pasijutome kūrėjais: piešėme, klausėmės muzikos, šokome ir vaidinome. Supratome, kad menui nėra amžiaus ribų, visi turime gebėjimų ir talentų, tik reikia mokėti juos atskleisti. 

Šio vizito metu turėjome galimybę susipažinti su Ispanijos sostine Madridu, lankėmės Zarzuelos teatre, kur klausėmės ispaniškos operos „Trys skrybėlės“. Segovijos mieste pamatėme gotikinę XVI amžiaus katedrą, nuostabaus grožio pilį ir akveduką, pastatytą senovės Romos imperijos laikais. Nepaprastu grožiu ir architektūra pasižymi pirmoji Ispanijos sostinė Toledas. Čia susipina europiečių, žydų ir arabų kultūros.

Savaitė prabėgo kaip viena diena, pilna kūrybos ir bendrumo jausmo. Visi projekto partneriai išvyko kupini įspūdžių, pasisėmę idėjų ir pasiruošę įgyvendinti projekte numatytas veiklas. 

Daiva LEONAVIČIENĖ 
Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotr. Projekto koordinatorė Ilona Galeckienė pasirašo bendradarbiavimo sutartį.

Publikuota: „Santaka“, 2019-12-27.


Mokinio projektai pradžiugina ne tik kukliau gyvenančius

Artėjant šventėms aktyvus kybartietis Paulius Norvilaitis vėl pradžiugino tuos, kurie turi mažiau.

Šįkart Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinys su savo kūrybine grupe „Pauliaus projektai“ ir fotostudija „MiMa Photography“ surengė kalėdines fotosesijas visiems norintiems už simbolinį mokestį. Surinkti pinigai buvo skirti pildyti vaikų iš mūsų rajono kalėdines svajones, kurias jie yra užrašę tinklalapyje vaikusvajones.lt. Pavyko išpildyti net 17 norų. Pasak Pauliaus, buvo graudu, kad vaikai šventėms nori ne kažkokių dalykų pramogai, bet striukių, batų. Šie daiktai ir buvo nupirkti už pinigus, surinktus per kybartiečio surengtą akciją. Beje, tinklalapyje vaikusvajones.lt dar liko neišpildytų svajonių. 

Dovanos vaikams buvo išdalytos taip pat netradiciškai – kūrybinė grupė „Pauliaus projektai“ jiems surengė nedidelį šventinį vakarėlį „Hot Pepper“ kavinėje Kybartuose. Čia juos linksmino „Kalėdų Senelio ambasada“ kartu su padėjėja Gameela Grande, prie šventės prisidėjo rėmėjai: „Daugėla ir fotikas“, „Mobili kava ir šalti kokteiliai“, „Obelupių gryčia“, švenčių ir dovanų studija „Karolita“, firminių drabužių išparduotuvė „Dress code“, parduotuvė „Rankinės“ ir kybartietė Rimutė Ližaitienė, dovanojusi šventei eglutę. 

Įdomu tai, kad prieš šią gražią akciją „Pauliaus projektai“ suorganizavo fotosesiją su dainininke Irūna. Atlikėja tarsi tapo gerų darbų reklaminiu veidu. Su dainininke dirbo marijampoliečiai „ALD foto“, „A. J. Make up“ studija ir Kybartuose įsikūrę grožio namai „Stilius“. 

„Santakos“ inf. 

Publikuota: „Santaka“, 2019-12-27.


Kardinolas Sigitas Tamkevičius viešėjo jam svarbiausioje parapijoje

Gruodžio 8-oji , Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventė, Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijai tapo dvigubu džiaugsmu: bendruomenę aplankė kardinolas Sigitas Tamkevičius.
Į gerai pažįstamą miestą atvykęs pirmąkart po paskyrimo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius Kybartuose aukojo šv. Mišias kartu su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila, generalvikaru mons. Gintautu Kuliešiumi, Vilkaviškio dekanu prelatu Vytautu Gustaičiu, Kybartų parapijos altarista kun. Vaclovu Stakėnu. 


Gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir nemažam būriui atvykusių vilkaviškiečių Kybartų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas palinkėjo pamaldžios nuotaikos. Ir tikrai atviras nuoširdumas susirinkusiuosius apgaubė tiek bažnyčioje, tiek vėliau bendraujant agapėje parapijos namuose. 

Kardinolas S. Tamkevičius prieš šv. Mišių auką pastebėjo, kad ši data jam ypatinga ir tuo, kad prieš 44 metus paskirtas Kybartų parapijos klebonu šiuos atlaidus šventė kaip pirmuosius parapijoje, į kurią 1975 m. atvyko tarnauti. 

Šv. Mišiose giedojo parapijos vaikų ir jaunimo choras. Pamaldose dalyvavo Kybartų seniūnas Romas Šunokas ir rajono meras Algirdas Neiberka su žmona Aušra. Meras kardinolui dėkojo už apsilankymą, už moralinį ir dvasinį tvirtumą, už pavyzdį, kaip mylėti Dievą, žmones ir Tėvynę. Dvasininką sveikino jaunimo, parapijos atstovai. Kybartų skautų draugovės draugininkė Vilija Stasaitienė į garbųjį svečią kreipėsi kaip į skautą brolį Sigitą, pasidžiaugė skautiškoje bendrystėje įdiegtomis vertybėmis, kurios Kybartuose perduodamos iš kartos į kartą. 

Kardinolas S. Tamkevičius homilijoje pasidalijo Dievo žodžio išmintimi, o po šv. Mišių padėkojo žmonėms už išsakytus gerus žodžius bei linkėjimus, už bendrą maldą. „Kybartai mano gyvenime paliko ryškią žymę. Prieš 44-erius metus atvykau į parapiją labai nedrąsiai, buvo sunku suprasti, kodėl valdžia paskyrė tokios didelės parapijos klebonu. Buvo minčių, kad čia pabūsiu tik kelias savaites, o paskui bus kalėjimas. Manau, jog mano gyvenimo atvejis rodo, kad reikia laikytis Viešpaties rankos ir leisti, jog jis vestų. Bet ir kai laikomės Viešpaties rankos, nėra garantuota, kad neteks kažkur gyvenime sutikti kryžiaus. Tačiau yra garantija, kad Viešpats lydės visais keliais, kurie bus ir džiaugsmingi, ir erškėčiuoti. Taigi yra labai svarbu pasitikėti Viešpačiu ir leisti, kad jis tave vestų. Tokią žinią ir išsineškite iš šito susitikimo. Liudiju savo gyvenimo pavyzdžiu, kad to laikydamasis nenusivyliau. Žinoma, niekada nelaukiau, nesitikėjau, nemąsčiau apie Bažnyčios paaukštinimą. Svarbiausias paaukštinimas bus pas Viešpatį. O tą išaukštinimą turime gauti mes visi, kurie esame paženklinti Viešpaties vardu. Tegul Viešpats visus laimina“, – Kybartų bažnyčioje atsisveikino kardinolas S. Tamkevičius. 

Šv. Mišioms pasibaigus klebonas V. Labašauskas patikino, kad S. Tamkevičiaus pasėta tikėjimo ir bendruomeniškumo dvasia žmonių širdyse yra gyva ir stengiamasi ją toliau išlaikyti. 

Parapijos namuose agapėje dar daug kas asmeniškai bendravo su kardinolu. Kadangi dalyvavo nemažai jaunimo, svečio buvo paprašyta pasidalyti žiniomis apie kardinolų skyrimus, pareigas, prisiminti patirtus įspūdžius, sužinojus apie paties paskyrimą. Prisiminta ir S. Tamkevičiaus tarnystė Kybartuose, sovietinės valdžios spaudimas bei saugumo persekiojimai. Plojimų ir džiaugsmo šūksnių banga nubangavo, kai kardinolas patikino, jog Kybartai yra jam svarbiausia parapija, antroje vietoje esąs Simnas, kur pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ , ir trečioje – priskirtoji kaip kardinolui Šv. Angelės Meriči parapija Romos mieste. Kanoninis veiksmas – kardinolo įvesdinimas į Šv. Angelės Meriči bažnyčią vyks sausio 26 dieną. Kybartiečiams S. Tamkevičiaus kvietimas dalyvauti šiose iškilmėse labai patiko ir visai tikėtina, kad grupelė piligrimų ryšis tokiai išvykai. 

Kybartų klebonas V. Labašauskas visus susirinkusius ir kardinolą pakvietė į tradicinį kalėdinį renginį, organizuojamą Kybartų bažnyčioje gruodžio 20 dieną, 18 valandą. Kardinolas S. Tamkevičius žmones patikino, kad ateityje į Kybartus atvažiuos dažnai.

Birutė NENĖNIENĖ

Autorės nuotr. Parapijos namuose kardinolas Sigitas Tamkevičius žmonėms papasakojo apie kardinolų skyrimus, pareigas, prisiminė įspūdžius, patirtus sužinojus apie jo paties paskyrimą.

Publikuota: „Santaka“, 2019-12-13.


Paauglys šventiškai papuošė visą daugiabutį

Kybartuose tik šiandien bus įžiebta kalėdinė eglutė, vis dėlto jau kuris laikas mieste šventinių lempučių netrūksta. Vienas daugiabutis šviečia itin ryškiai. Tuo pasirūpino už poros dienų tryliktąjį gimtadienį švęsiantis kybartietis Gražvydas Kivylius.

Susitaupė iš kišenpinigių 

Tamsiu paros metu įvažiavus į Darvino gatvę neįmanoma nepastebėti iš tolo šviečiančio 30 numeriu pažymėto daugiabučio. Gausybė girliandų, įvairios spalvotos figūros, ant namo sienos „bėgiojančios“ snaigės, medžiuose sukabintos blizgančios lemputės – visa tai septintoko G. Kivyliaus darbas. Kybartų „Saulės“ progimnazijoje besimokantis berniukas praėjusiais metais prieš Kalėdas šviečiančiomis girliandomis papuošė savo buto langą, o šiemet nusprendė šventišką nuotaiką sukurti visiems kaimynams. 

Gražvydas prisipažino, kad daugiabučio namo, kuriame gyvena, puošybą jis planavo visus metus. Jaunasis kybartietis pats konstravo šviečiančias figūras, internetu parsisiuntė apie dešimt LED juostų bei girliandų. Įspūdingiausia iš jų – 48 metrų ilgio šviečianti juosta, užkabinta ant daugiabučio stogo. G. Kivylius sakė, kad taip aukštai ją užkelti padėjo tėtis. 

Gražvydas daugiabutį išradingai papuošė ne tik iš išorės. Įvairių šviesų girliandos šventinę nuotaiką kuria ir laiptinėje, kurioje yra Kivylių butas. Beje, prie laiptinės kabo paties septintoko sukonstruotas spalvotas užrašas „Linksmų šv. Kalėdų“. 

Paklaustas, ar brangiai kainavo viso daugiabučio šventinis apšvietimas, Gražvydas neslėpė, kad tai – nepigus malonumas. Paauglys šiam reikalui paskyrė visas savo santaupas. 

Tiesa, pamatę, su kokiu entuziazmu G. Kivylius puošia daugiabutį, keletas kaimynų finansiškai prisidėjo prie idėjos įgyvendinimo. 

„Iš tikrųjų viską sukonstruoti ir sumontuoti prireikė nemažai laiko. Kalbant apie finansinius dalykus, kainavo ne tik patys papuošimai, bet ir elektra. Bandydamas ją taupyti, visus apšvietimus sujungiau su laikmačiais, tad puošmenos šviečia tik tam tikru paros metu“, – pasakojo G. Kivylius. 

Darvino g. 30-asis daugiabutis ir jo aplinka nušvinta jau sutemus, 16.30 val., ir šviečia iki 22 val. Lemputės vėl įsijungia 6.30 val. ir vietinius gyventojus džiugina tol, kol pateka saulė. 

Domisi nuo mažens 

Gražvydas Kivylius prisipažino iš aplinkinių sulaukiantis tik pačių maloniausių žodžių. Kol paauglys žurnalistams demonstravo visus namo papuošimus, priėjo kitoje gatvėje gyvenantys du kybartiečiai, kurie norėjo iš arčiau apžiūrėti šviečiantį daugiabutį. Jie labai džiaugėsi Gražvydo sumanymu ir teigė, kad šitas vaikas – visų Kybartų pasididžiavimas. 

„Tiesą pasakius, niekur kitur Lietuvoje nemačiau, kad kas nors būtų papuošęs visą daugiabutį. Bandysiu kitais metais dar labiau jį išgražinti. Juk yra visokių girliandų: šviečiančių skirtingomis spalvomis, reaguojančių į grojančią muziką ir pan. Aišku, jos ir kainuoja daug daugiau“, – kalbėjo pašnekovas. 

Paauglys šviečiančiomis girliandomis savo namą išpuošė neatsitiktinai. Jis iš savo bendraamžių išsiskiria unikaliais pomėgiais. Priešingai nei kiti jo amžiaus vaikai, Gražvydas neleidžia daug laiko prie kompiuterio ar telefono. Jis kone kasdien konstruoja kokį nors elektrinį daiktą. 

Kaip pasakojo Gražvydo mama Jurgita, jos sūnus nuo mažens domisi elektronika, o vos sulaukęs ketverių metų berniukas ant kambario sienos su lipnia juostele prilipino skaičiuotuvą ir pasakė, kad tai – signalizacijos pultelis. Net pirmieji jo piešiniai buvo kitokie nei daugumos bendraamžių. Pavyzdžiui, vietoje įprastų namų Gražvydas nupiešdavo būstą su kabančiais laidais ir įmontuotais kištukiniais lizdais. 

Šiandien G. Kivyliui, ko gero, nebūtų sunki užduotis sukonstruoti signalizaciją ar panašią sistemą. Sodo namelyje jis prieš kurį laiką sumontavo vaizdo filmavimo kameras, pats sukonstravo gėrimų aparatą, buvo pagaminęs besisukančią lėkštę ir daugybę panašių įrenginių. 

„Mane domina viskas, kas susiję su elektra. Visko išmokau pats – atlikau daug bandymų, kol suvokiau, kaip viskas veikia“, – teigė kybartietis. 

Jo tėtis Rimantas smagiai prisiminė, kaip bandė sūnų sudominti krepšiniu, vesdavosi į treniruotes. Tačiau Gražvydas labiau mėgo ne kamuolį mėtyti, o skaičiuoti sporto salėje esančius kištukinius lizdus bei lemputes. 

„Gal nuo 6 metų jis yra nuolatinis elektronikos prekių parduotuvių klientas. Sūnaus bendraamžiai perka ledus ir saldainius, o Gražvydas didžiąją dalį savo santaupų išleidžia laidams, baterijoms ir panašiems dalykams“, – šypsojosi R. Kivylius. 

Vis dėlto tėčiui pavyko sūnų sudominti sportu. Tiesa, ne krepšiniu. Gražvydas Marijampolėje lanko plaukimo treniruotes, dažnai dalyvauja varžybose, nuolat laimi prizines vietas. 

Andrius GRYGELAITIS

Autoriaus nuotr. Kybartietis Gražvydas Kivylius girliandomis papuošė ne tik daugiabutį, bet ir jo aplinką.

Autoriaus nuotr. Girliandu lemputemis tamsoje švieciancio Darvino gatves daugiabucio
nepastebeti neimanoma.

Publikuota: „Santaka“, 2019-12-13.


Kybartuose atidaryta didžiųjų atliekų aikštelė

Nuo vakar, gruodžio 5-osios, Kybartuose veikia nauja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (DGASA).

Gyventojai jau laukia 

Kybartų seniūnas Romas Šunokas sakė, kad gyventojai jau kuris laikas klausinėja, kada pagaliau bus atidaryta J. Biliūno gatvėje esanti aikštelė, mat statybos darbai šiame objekte jau seniai baigti, o vartai vis stovi užrakinti. 

„Labai gerai, kad aikštelė pradės veikti. Džiaugiamės, juk aktualu, kur padėti padangas, senus baldus, kitus daiktus, kuriuos žmonės palikinėja prie konteinerių, pakelėse ar kitose neleistinose vietose. Patogu bus ne tik mums, kybartiečiams, bet ir Virbalio, aplinkinių kaimų gyventojams. Dėl to ir parinkome tokią vietą, kad būtų arčiau Virbalio“, – kalbėjo seniūnas. 

Į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) stambiagabaričių atliekų aikštelę žmonės galės atgabenti įvairias didelių gabaritų atliekas, padangas, elektros bei elektronikos prietaisus, statybų, remonto ir griovimo atliekas. Aikštelėje priimamos ir plastiko, popieriaus (kartono) bei stiklo pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos. Čia veiks ir vadinamoji atiduotuvė, kur žmonės galės palikti dar tinkamus naudoti daiktus. 

Laikinai, kol nėra gauta konteinerių pavojingoms ir žaliosioms atliekoms, pastarosios priimamos nebus. 

Antra rajone 

Tai bus jau antra didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė mūsų rajone – viena jau keletą metų dirba Vilkaviškyje, Šiaurės gatvėje. 

Kartu su Kybartų aikštele Marijampolės apskrityje atidarytos dar dvi DGAS aikštelės, priklausančios Šakių rajono savivaldybei: jos įrengtos Gelgaudiškio seniūnijos Skaistakaimio kaime ir Kudirkos Naumiestyje. 

Visos trys aikštelės įrengtos įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“. Jis yra regioninės reikšmės ir apima visas penkias Marijampolės regiono savivaldybes. Iš viso projekto veiklų įgyvendinimui planuojama panaudoti apie 4,5 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 3,8 mln. eurų sudarys ES lėšos. 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje šiuo projektu buvo suplanuota pastatyti didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Kybartuose ir atnaujinti jau esančią DGASA Vilkaviškyje, Šiaurės gatvėje, pritaikant ją pakartotinio naudojimo daiktams priimti – įrengti atiduotuvę. 

Statys daugiau konteinerių 

„Šiuos planus MAATC jau įgyvendino, beliko nupirkti pavojingoms ir žaliosioms atliekoms skirtus konteinerius. Taip pat mūsų rajone numatyta atnaujinti 163 bendro naudojimo konteinerių aikšteles prie daugiabučių namų Vilkaviškyje, Kybartuose, Pilviškiuose, Virbalyje, taip pat aikšteles prie kapinių, sodų ir garažų bendrijų. Bus atnaujinta aikštelių danga, padarytos nuovažos neįgaliesiems ir pan. Taip pat bus nupirkta naujų konteinerių. Šiuo metu važinėjame su seniūnais, tiksliname vietas, deriname koordinates“, – sakė MAATC valdybos narys Darius Bunikis. 

Dauguma konteinerių aikštelių liks senose vietose, tačiau atsiras ir keletas naujų vietų – daugiausia jų numatyta prie garažų, sodų bendrijose. Prie kiekvieno įvažiavimo į sodų bendriją turėtų atsirasti po aikštelę, kurioje bus ir rūšiuojamų bei mišrių komunalinių atliekų talpyklos. Prie kapinių taip pat numatyta pastatyti rūšiavimui skirtus konteinerius. 

Iš pradžių buvo numatyta, kad projektas turi baigtis šių metų gruodį, tačiau užstrigus paslaugų pirkimo ir kitoms procedūroms jis nukeltas iki 2021 m. pradžios. 

Kybartų DGAS aikštelė dirbs ne visą darbo savaitę: ketvirtadieniais ir penktadieniais – nuo 9 iki 18 val., su pietų pertrauka nuo 13 iki 13.45 val., ir šeštadieniais – nuo 9 iki 13 val. 

Esant reikalui darbo laiką planuojama koreguoti. 

Eglė MIČIULIENĖ

Autorės nuotr. Atvežtas atliekas priims aikštelėje dirbantis Juozas Lukoševičius.

Publikuota: „Santaka“, 2019-12-06.


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian