Algimanto Kezio šviesiam atminimui

Algimanto Kezio šviesiam atminimui

Spalio 16 d. 11 val. Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje bus laikomos mišios, skirtos žymaus išeivijos fotomenininko Algimanto Kezio šviesiam atminimui. Menininkas bus palydėtas į paskutinę kelionę po mišių, Antakalnio kapinėse, Menininkų Kalnelyje.

Už Atlanto puikiai žinomas menotyrininkas, rašytojas, teologas, filosofas ir fotografas Algimantas Kezys mirė š.m. vasario 23 d. Čikagoje. Šviesaus atminimo A.Kezys daug dėmesio ir jėgų skyrė lietuvių meno puoselėjimui Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1966 m. A. Kezys įkūrė lietuvių fotoarchyvą (dabar Stasio Budrio archyvas), Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklą, 1980 m. Čikagoje įsteigė galeriją, kuri rengė lietuvių meno parodas, leido katalogus. A. Kezio rūpesčiu JAV išleista apie 100 knygų. 1997 m. A. Kezio iniciatyva internete eksponuota pirmoji virtuali lietuvių fotografijos paroda. Menininkas sukūrė daug dokumentinių filmų apie lietuvių išeivijos žymius asmenis, kultūrinius įvykius. Dirbo jaunimo organizacijose, vadovavo Jaunimo centrui Čikagoje, rūpinosi jų spauda, daugelį metų redagavo laikraštį „Žvaigždė“. Už aktyvią kūrybinę ir visuomeninę veiklą A. Kezys ne kartą pelnė JAV lietuvių bendruomenės padėką, 1999 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

Menininkas bus palydėtas į paskutinę kelionę po mišių, Antakalnio kapinėse, Menininkų Kalnelyje.

Kultūros ministerijos info

Algimanto Kezio fotografija. Iš ciklo “Žmogus ir jo pasaulis”. Monrealis, 1970 m.