Aptarti nuveikti ir planuojami darbai

Aptarti nuveikti ir planuojami darbai

Jau devintus metus skaičiuojanti Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) sausio 16 d. į Algimanto Kezio galeriją Kybartuose sukvietė Kybartams neabejingus kraštiečius ir svečius, kur įvyko visuotinis susirinkimas. Daugiausiai dėmesio buvo skirta 2015 m. veiklos pristatymui, kad neliktų abejojančių PKD veiklumu, ataskaitą galima rasti čia -> 2015 m. PKD ataskaita

Pagrindinė draugijos veiklos vertybė - bendruomeniškumo jausmo vardan Kybartų ugdymas, o prioritetinės veiklos kryptys - paveldosauga, kraštotyra, išeivijos palikimas, knygų leidyba, vyresniosios kartos kybartiečių užimtumas, todėl šiomis kryptimis bus dirbama ir šiais metais.

Susirinkimo metu 3 metų kadencijai buvo išrinktas naujas draugijos pirmininkas, ilgametis narys Leonas Narbutis bei atnaujintos sudėties valdyba: Violeta Mickevičiūtė, Ramūnas Valiokas, Rymantas Vaičiatis, Romas Baronas, Greta Ališauskaitė, Jolanta Janulaitytė, Jolita Ramanauskienė ir Rimas Sabaliauskas.

Buvo pristatyta A. Kezio galerijos Kybartuose veikla, išeivijos archyvų saugojimo būklė. Draugija įsipareigoja toliau puoselėti PKD A. Kezio galerijos veiklą. Taip pat nuspręsta ir toliau koordinuoti veiklą Muziejaus steigimo Kybartuose klausimu su Kybartų seniūnija, primenant Vilkaviškio r. savivaldybei, kad ji draugijai yra pažadėjusi Kybartų muziejų steigti spręsdama Vilkaviškio krašto muziejaus ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro sujungimo klausimą.

Susirinkime aptarti Kybartų architektūros paveldo reikalai - pastato J. Basanavičiaus g. 38, Kybartuose, atstatymo klausimas. Draugija yra parašiusi finansavimo paramos paraišką, kuria tikimasi gauti lėšų pastato konservavimui. Taip pat yra surinkta pinigų suma tolesniems darbams bei klausimas sprendžiamas su savivaldybės atstovais.

Pasirengimas artėjančiam Kybartų miesto 100-mečiui yra vienas svarbiausių 2016 m. draugijos veiklos klausimų. Todėl susirinkimo dalyviams buvo pristatytas planas su numatomomis veiklomis, jų įgyvendinimo aplinkybės ir galimybės bus svarstomos darbo grupėse bei bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Ši sukaktis reikšminga kiekvienam branginančiam Kybartus, todėl tikimasi suremti pečius ir ne tik sau pasidžiaugti, bet ir kitiems parodyti miestelio vertę.

Vienas iš ryškiausių Kybartų pasididžiavimų šiuo metu yra Kybartų pučiamųjų orkestras. Todėl draugija nusprendė, kad „Metų kybartiečio“ nominacijos šiemet labiausiai vertas yra orkestro vadovas Donatas Ziegoraitis. Jam apdovanojimas bus įteiktas vasario 12 d. Vilniuje įvyksiančiame orkestro koncerte, kuriame tikimasi sulaukti aktyvaus kybartiečių dalyvavimo.

Tobulinami draugijos įstatai atvers galimybes į veiklą prisijungti Kybartams prijaučiantiems, bet plačiai išsibarsčiusiems pasaulio piliečiams. Todėl sekite naujienas ir junkitės į draugijos veiklą, kuri atsidavimo ir iniciatyvos dėka išlaiko bendruomeniškumo ryšį su Kybartais ir dirba vardan jų.

Greta ALIŠAUSKAITĖ

Nuotraukų autorius Romas Baronas

20151016_04020151016_010 20151016_034