Lankys kalnų miestelius

Lankys kalnų miestelius

Kiekvieną vasarą Kybartų bendruomenė tradiciškai organizuoja pažintines keliones į užsienį. Į jas kviečiami ne vien bendruomenės nariai. Šįmet kybartiečiai autobusu lankys Slovakijos kalnų miestelius, grožėsis…

Read Article →
Dviračių žygis Kybartuose

Dviračių žygis Kybartuose

Kybartų bendruomenės taryba kviečia kraštiečius vasarą keliauti ir aktyviai ilsėtis. Birželio 3 d., penktadienį, Kybartų bendruomenė organizuoja vienos dienos kelionę dviračiais maršrutu Kybartai–Virbalis–Virbalgirio botaninis-zoologinis valstybinis…

Read Article →
Kybartų bendruomenė kviečia į žygį ir ekskursiją

Kybartų bendruomenė kviečia į žygį ir ekskursiją

Kybartų bendruomenės taryba kviečia kraštiečius vasarą keliauti ir aktyviai ilsėtis. Siūlomos dvi išvykos: Aš, dviratis ir žvyrkelis: pirmoji 20 km. kelionė šią vasarą 2016 m….

Read Article →
Rūpesčių metai gali nueiti perniek

Rūpesčių metai gali nueiti perniek

Eina šešiolikti metai, kai J. Basanavičiaus g. 38-ame name kilo gaisras. Paliktas likimo valiai kompensacijas pasiėmusių būstų savininkų, šis išskirtinis, kažkada miestą puošęs statinys tik…

Read Article →
Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo ir  premijų skyrimo nuostatai

Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo ir premijų skyrimo nuostatai

Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo ir premijų skyrimo nuostatai I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pasaulio kybartiečių draugijos (toliau – PKD) Mokslininkų fondo (toliau – fondas) ir premijų…

Read Article →
Tarp Kybartų ir Vilniaus: V. Jakelaičio knygos „Iš Paprūsės“ pristatymas

Tarp Kybartų ir Vilniaus: V. Jakelaičio knygos „Iš Paprūsės“ pristatymas

Buvęs kybartietis, ilgametis pedagogas Vytautas Jakelaitis žinomas ne tik savo kraštiečiams, išėjęs į užtarnautą poilsį, dar 1994 m. Vilniuje jis įkūrė Muitinės muziejų. Pastarojo iniciatyva,…

Read Article →
2% PKD veiklai paremti

2% PKD veiklai paremti

Gerbiami ir mieli PKD nariai ir mūsų draugai, kadangi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos suteikia mums galimybę 2 procentais paremti, tarp kitų subjektų,…

Read Article →
Poeziją papildėme dainomis

Poeziją papildėme dainomis

Pasaulio kybartiečių draugijos moterų vokalinis ansamblis buvo pakviestas į Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos rengiamą tradicinę vieno eilėraščio šventę „Lygiadienio giesmė“. Šiemet ji buvo jubiliejinė – 20-oji….

Read Article →
Netekome žymaus pasaulio kybartiečio

Netekome žymaus pasaulio kybartiečio

IN MEMORIAM Ketvirtadienį mirė žurnalistas Romas Sakadolskis, ilgus metus dirbęs JAV radijo stotyje „Amerikos balsas“. 68 m. R. Sakadolskis mirė ketvirtadienio rytą Niujorko ligoninėje. R….

Read Article →
Pasaulio kybartiečių draugijos planuose – muziejus ir biblioteka

Pasaulio kybartiečių draugijos planuose – muziejus ir biblioteka

Neseniai įvykusiame kasmetiniame Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotiniame susirinkime buvo aptarti būsimi darbai, išrinkta nauja valdyba bei jos pirmininkas. Dažniau bendraus Buvusį draugijos vadovą Rymantą…

Read Article →
Aptarti nuveikti ir planuojami darbai

Aptarti nuveikti ir planuojami darbai

Jau devintus metus skaičiuojanti Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) sausio 16 d. į Algimanto Kezio galeriją Kybartuose sukvietė Kybartams neabejingus kraštiečius ir svečius, kur įvyko visuotinis…

Read Article →
Kvietimas į visuotinį PKD susirinkimą

Kvietimas į visuotinį PKD susirinkimą

2016 m. sausio mėn. 16 d. 14 val. Kybartuose, J. Basanavičiaus g. 9 šaukiamas Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotinis susirinkimas. Dabotvarkė: 1. PKD veiklos ataskaitos,…

Read Article →
Greta ąžuolyno – memorialinis akmuo

Greta ąžuolyno – memorialinis akmuo

Praėjusiais metais Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos bendruomenės nariai šalia Virbalgirio pasodino 300 ąžuoliukų. Vėliau čia pastatyti keturi koplytstulpiai, žymintys metų laikus. Visa tai buvo daroma…

Read Article →
Gėrėjomis žmonių kuriamu grožiu

Gėrėjomis žmonių kuriamu grožiu

Mes, Kybartų „Vienišių“ klubo nariai, aplankėme gražiausias savo seniūnijos sodybas ir piliakalnius, esančius tarp Kybartų ir Vištyčio. Ekskursiją pradėjome apžiūrėdami kybartiečio A. Zorskio neseniai pastatytą…

Read Article →
Pagerbėme ir aplankėme savo kraštiečius

Pagerbėme ir aplankėme savo kraštiečius

Kilnūs tikslai Grupelė Pasaulio kybartiečių draugijos bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių spalio 16 d. lankydamasi Vilniuje turėjo du kilnius tikslus: aplankyti sostinėje besigydančią…

Read Article →
Gabiausiems gimnazistams – rėmėjų premijos

Gabiausiems gimnazistams – rėmėjų premijos

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje daug dėmesio skiriama gabių mokinių ugdymui ir skatinimui. Mokslo metų pabaigoje už aukštus pasiekimus dalykų rajoninėse, respublikinėse olimpiadose ir konkursuose gimnazistams…

Read Article →
Atmintina diena prie tremties geležinkelio

Atmintina diena prie tremties geležinkelio

b>Pasaulio kybartiečių draugijos ansamblio dainininkės į kvietimą padainuoti Gedulo ir vilties dienos minėjime Jūrėje atsakė: „Atvyksime. Mus jungia geležinkelio bėgiai, o jais išvežti ir mums…

Read Article →
Pasaulio kybartiečių draugija vis dar beldžiasi į kraštiečių širdis

Pasaulio kybartiečių draugija vis dar beldžiasi į kraštiečių širdis

Jau penkiolika metų, kai J. Basanavičiaus g. 38-as namas stovi liūdnas, žvelgiantis tuščiomis langų akiduobėmis. O juk tai – pastatas prie pagrindinio kelio, vartai iš…

Read Article →
KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJA

KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJA

Mieli kybartiečiai ir Kybartų apylinkių bičiuliai! Kreipiamės į Jus informuodami, jog Pasaulio kybartiečių draugija rūpinasi KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJOS rengimu. Kilnaus kraštotyrinio darbo ėmėsi knygos…

Read Article →
De­šimt­me­tį at­šven­tęs spor­to klu­bas bu­ria rajono jau­nimą

De­šimt­me­tį at­šven­tęs spor­to klu­bas bu­ria rajono jau­nimą

Spor­to klu­bas „Ky­bar­tų jau­nystė“ at­šven­tė de­šimties me­tų ju­bilie­jų. Per šį laikotar­pį or­ganizacija nuolat au­go, plėtėsi ir šian­dien jo nariams su­daromų sąly­gų galėtų pavy­dėti ne vienas spor­tinin­kas….

Read Article →
KYBARTAI – unikalus, didingos praeities pasienio miestas

KYBARTAI – unikalus, didingos praeities pasienio miestas

KYBARTAI – unikalus, didingos praeities pasienio miestas. Ir kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie jo didybės išsaugojimo! Pasikinkę gerą valią, o dar į porą –…

Read Article →
Susitiko pasaulio kybartiečiai

Susitiko pasaulio kybartiečiai

Pasaulio kybartiečiai per šv. Liuciją praėjusį šeštadienį Kybartuose rinkosi į metinį ataskaitinį susirinkimą ir šventinę popietę. PKD A. Kezio galerijos salė buvo šalta, bet pilnutėlė,…

Read Article →
Pasvei­ki­no sa­vo „angelus

Pasvei­ki­no sa­vo „angelus

Kybartų bendruomenė profesinės šventės proga sveikino savuosius„angelus sargus“. Kybartų bendruomenės pirmininkas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys Vitas Katkevičius pasveikino policijos darbuotojus ir jų rėmėjus Angelų…

Read Article →
Pažintis su pasienio miestu

Pažintis su pasienio miestu

Mūsų rajone gausu neaplankytų ir nematytų, o daugeliui net nežinomų įdomių vietų – tokią išvadą padarė mokytojų senjorų metodikos būrelio nariai, apsilankę Kybartuose. Istorijos mokytojas…

Read Article →
Medelių sodinimo  šventė

Medelių sodinimo šventė

Kybartų apželdinimo  medeliais  sumanymo talkininkų žiniai! Š. m. balandžio 4 d. (penktadienį) 13 val. „300 ąžuolų – Kristijonui Donelaičiui“ idėjos  įgyvendintojai renkasi Kybartų K. Donelaičio gimnazijos…

Read Article →