Pasaulio kybartiečių draugijos planuose – muziejus ir biblioteka

Pasaulio kybartiečių draugijos planuose – muziejus ir biblioteka

Neseniai įvykusiame kasmetiniame Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotiniame susirinkime buvo aptarti būsimi darbai, išrinkta nauja valdyba bei jos pirmininkas. Dažniau bendraus Buvusį draugijos vadovą Rymantą…

Read Article →
Aptarti nuveikti ir planuojami darbai

Aptarti nuveikti ir planuojami darbai

Jau devintus metus skaičiuojanti Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) sausio 16 d. į Algimanto Kezio galeriją Kybartuose sukvietė Kybartams neabejingus kraštiečius ir svečius, kur įvyko visuotinis…

Read Article →
Kvietimas į visuotinį PKD susirinkimą

Kvietimas į visuotinį PKD susirinkimą

2016 m. sausio mėn. 16 d. 14 val. Kybartuose, J. Basanavičiaus g. 9 šaukiamas Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotinis susirinkimas. Dabotvarkė: 1. PKD veiklos ataskaitos,…

Read Article →
Greta ąžuolyno – memorialinis akmuo

Greta ąžuolyno – memorialinis akmuo

Praėjusiais metais Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos bendruomenės nariai šalia Virbalgirio pasodino 300 ąžuoliukų. Vėliau čia pastatyti keturi koplytstulpiai, žymintys metų laikus. Visa tai buvo daroma…

Read Article →
Gėrėjomis žmonių kuriamu grožiu

Gėrėjomis žmonių kuriamu grožiu

Mes, Kybartų „Vienišių“ klubo nariai, aplankėme gražiausias savo seniūnijos sodybas ir piliakalnius, esančius tarp Kybartų ir Vištyčio. Ekskursiją pradėjome apžiūrėdami kybartiečio A. Zorskio neseniai pastatytą…

Read Article →
Pagerbėme ir aplankėme savo kraštiečius

Pagerbėme ir aplankėme savo kraštiečius

Kilnūs tikslai Grupelė Pasaulio kybartiečių draugijos bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių spalio 16 d. lankydamasi Vilniuje turėjo du kilnius tikslus: aplankyti sostinėje besigydančią…

Read Article →
Gabiausiems gimnazistams – rėmėjų premijos

Gabiausiems gimnazistams – rėmėjų premijos

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje daug dėmesio skiriama gabių mokinių ugdymui ir skatinimui. Mokslo metų pabaigoje už aukštus pasiekimus dalykų rajoninėse, respublikinėse olimpiadose ir konkursuose gimnazistams…

Read Article →
Atmintina diena prie tremties geležinkelio

Atmintina diena prie tremties geležinkelio

b>Pasaulio kybartiečių draugijos ansamblio dainininkės į kvietimą padainuoti Gedulo ir vilties dienos minėjime Jūrėje atsakė: „Atvyksime. Mus jungia geležinkelio bėgiai, o jais išvežti ir mums…

Read Article →
Pasaulio kybartiečių draugija vis dar beldžiasi į kraštiečių širdis

Pasaulio kybartiečių draugija vis dar beldžiasi į kraštiečių širdis

Jau penkiolika metų, kai J. Basanavičiaus g. 38-as namas stovi liūdnas, žvelgiantis tuščiomis langų akiduobėmis. O juk tai – pastatas prie pagrindinio kelio, vartai iš…

Read Article →
KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJA

KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJA

Mieli kybartiečiai ir Kybartų apylinkių bičiuliai! Kreipiamės į Jus informuodami, jog Pasaulio kybartiečių draugija rūpinasi KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJOS rengimu. Kilnaus kraštotyrinio darbo ėmėsi knygos…

Read Article →
De­šimt­me­tį at­šven­tęs spor­to klu­bas bu­ria rajono jau­nimą

De­šimt­me­tį at­šven­tęs spor­to klu­bas bu­ria rajono jau­nimą

Spor­to klu­bas „Ky­bar­tų jau­nystė“ at­šven­tė de­šimties me­tų ju­bilie­jų. Per šį laikotar­pį or­ganizacija nuolat au­go, plėtėsi ir šian­dien jo nariams su­daromų sąly­gų galėtų pavy­dėti ne vienas spor­tinin­kas….

Read Article →
KYBARTAI – unikalus, didingos praeities pasienio miestas

KYBARTAI – unikalus, didingos praeities pasienio miestas

KYBARTAI – unikalus, didingos praeities pasienio miestas. Ir kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie jo didybės išsaugojimo! Pasikinkę gerą valią, o dar į porą –…

Read Article →
Susitiko pasaulio kybartiečiai

Susitiko pasaulio kybartiečiai

Pasaulio kybartiečiai per šv. Liuciją praėjusį šeštadienį Kybartuose rinkosi į metinį ataskaitinį susirinkimą ir šventinę popietę. PKD A. Kezio galerijos salė buvo šalta, bet pilnutėlė,…

Read Article →
Pasvei­ki­no sa­vo „angelus

Pasvei­ki­no sa­vo „angelus

Kybartų bendruomenė profesinės šventės proga sveikino savuosius„angelus sargus“. Kybartų bendruomenės pirmininkas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys Vitas Katkevičius pasveikino policijos darbuotojus ir jų rėmėjus Angelų…

Read Article →
Pažintis su pasienio miestu

Pažintis su pasienio miestu

Mūsų rajone gausu neaplankytų ir nematytų, o daugeliui net nežinomų įdomių vietų – tokią išvadą padarė mokytojų senjorų metodikos būrelio nariai, apsilankę Kybartuose. Istorijos mokytojas…

Read Article →
Medelių sodinimo  šventė

Medelių sodinimo šventė

Kybartų apželdinimo  medeliais  sumanymo talkininkų žiniai! Š. m. balandžio 4 d. (penktadienį) 13 val. „300 ąžuolų – Kristijonui Donelaičiui“ idėjos  įgyvendintojai renkasi Kybartų K. Donelaičio gimnazijos…

Read Article →
2% parama Pasaulio Kybartiečių Draugijai

2% parama Pasaulio Kybartiečių Draugijai

Į Jus kreipiasi asociacija PASAULIO KYBARTIEČIŲ DRAUGIJA (PKD), kviesdama prisidėti prie draugijos rėmimo, pervedant 2% pajamų mokesčio sumos. Jūsų gera valia mums labai reikalinga, kad…

Read Article →
Lenkų fotografas prisiminė kybartietiškas šaknis

Lenkų fotografas prisiminė kybartietiškas šaknis

Kybartų bendruomenėje lankėsi lenkų fotografas Mariušas Foreckis (Mariusz Forecki). Jis mūsų šalyje tapo žinomas šįmet, kai pristatė parodą, kurioje užfiksuoti 1991 metų sausio įvykiai. Kybartų…

Read Article →
Kybartų advento popietė

Kybartų advento popietė

2013 m. gruodžio 13 d. Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje įvyko Kybartų advento popietė, kurią organizavo seniūnija, Kristijono Donelaičio gimnazija ir ,,Saulės” progimnazija. Kvietimų kūrimu (autorė…

Read Article →
Savanorystė – galimybių išbandymas ir patirtis

Savanorystė – galimybių išbandymas ir patirtis

Kybartų savanoriai Arūnas ir Dainius dalyvavo projekte „Savanorystės populiarinimas Vilkaviškio vyskupijoje“, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Arūnas prisipažįsta, kad savanoriauti Kybartuose paskatino asmeniniai…

Read Article →
Violeta Mickevičiūtė: „Reformuojuosi pati ir neriu į dar neišmėgintas sferas“

Violeta Mickevičiūtė: „Reformuojuosi pati ir neriu į dar neišmėgintas sferas“

Prieš pat Kalėdas leidykloje „Alma littera“ pasirodys nepaprastai gražiai iliustruota lietuvių liaudies pasakų knygelė „Vakaro pasakėlės. Skaityk ir klausykis“ su  iš Kybartų kilusios radijo ir…

Read Article →
Ekskursija į buvusią rytinę Prūsiją

Ekskursija į buvusią rytinę Prūsiją

Kybartų miesto bibliotekoje veikiančio vienišų žmonių klubo „Vienišius“ nariai suorganizavo išvyką į ežeringąjį Mozūrijos kraštą Lenkijoje. Pirmutinis objektas, į kurį atvykome, buvo Oleckas. Įdomu apsilankyti…

Read Article →
Meno gyvenimas čia nuolat verda

Meno gyvenimas čia nuolat verda

Apsilankyti centre “Gyvybės jėga” kybartiečiai gali kiekvieną dieną, tačiau šia proga dažnas nepasinaudoja. Kartais kiekvienam reikia pabūti su savimi, o kartais norisi kaip tik bendravome…

Read Article →
Patyrėme daug įspūdžių

Patyrėme daug įspūdžių

Mes, Neįgaliųjų draugijos Kybartų grupės nariai ir pensininkai, keliavome į šalies sostinę Vilnių. Angelės Linkevičienės ir Aldonos Valiokienės paraginti, ekskursantai sudarė gana nemažą būrį. Kelionę…

Read Article →
Pasaulio kybartiečiams vadovaus žinoma diktorė

Pasaulio kybartiečiams vadovaus žinoma diktorė

Praeitą šeštadienį Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) rinkosi į visuotinį susirinkimą, kuriame tarp kitų svarbių reikalų buvo ir pirmininko rinkimai. Visą kadenciją draugija nuoširdžiai vadovavusį Leoną…

Read Article →