Kybartų vaikų globos namai

Vaikų globos namai – ant pokyčių slenksčio

Kybartų vaikų globos namai šiais metais turėtų keisti savo veiklą ir pavadinimą. Mat šioje įstaigoje jau teikiama kur kas daugiau įvairių socialinių paslaugų ir jos dar plėsis.

Reforma pasiteisino 

Kaip anksčiau rašėme, iki 2023 metų pabaigos visoje šalyje turi nebelikti vaikų globos namų. Jie privalo būti pertvarkomi į bendruomeninius vaikų globos namus. Dėl to rajono Savivaldybė jau yra įgijusi ne vieną butą, kur perkelti ir apgyvendinti vaikų globos namų auklėtiniai. 

Prieš pusantrų metų Kybartų vaikų globos namų ugdytiniai pradėjo gyventi šeimos modelio bendruomeniniuose vaikų globos padaliniuose Vilkaviškyje ir Kybartuose. Dažniausiai vaikai gyvena penkiese atskiruose butuose. Kybartų globos namų direktorės pareigas laikinai einanti Laimutė Bagdanavičienė džiaugėsi, kad bendruomeniniuose vaikų globos namuose nėra didelės darbuotojų kaitos. Pakaitomis dirba keli socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Taip pat vaikus konsultuoja psichologai. 

„Čia dirbantys žmonės vaikams tarsi tėvai. Auklėtiniai jais gali pasitikėti, nebijo atsiverti, žino, jog jais besirūpinantys žmonės niekur nedings. Taip gyvendami vaikai užsitikrina integraciją į bendruomenę, jiems sudaromos galimybės augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos modeliui, galima įgyti savarankiškam gyvenimui svarbių įgūdžių“, – teigė įstaigos vadovė. 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose augantys vaikai mokomi socialinių įgūdžių, įvairiausių buities darbų, supažindinami su šeimos biudžeto planavimo pagrindais. 

„Kiekvienas iš ugdytinių turi asmeninę banko sąskaitą, į kurią pervedami vaikui priklausantys pinigai ir dienpinigiai. Jaunuoliai patys sprendžia, ką norės pirkti. Džiugu, kad vaikai ne tik išleidžia pinigus, bet ir pasitaupo. Planuodami pirkti brangesnį pirkinį tariasi su socialiniu darbuotoju, nors paskutinis lemiamas žodis visada yra vaikų“, – pasakojo direktorė. Ji džiaugėsi, jog pokyčiai yra akivaizdūs ir viskas krypsta gerąja linkme. 

Dienos centras 

Vaikams išsikrausčius į bendruomeninius namus, globos namų pastate liko nemažai laisvų patalpų, todėl atsirado galimybė įgyvendinti kybartiečių pageidavimą įkurti dienos centrą vaikams. 

Lapkričio mėnesį antro aukšto patalpose laikinai įsikūrė vaikų dienos centras, kol tikrosios patalpos, kurios bus pirmame pastato aukšte, dar tik ruošiamos. 

„Jautėme poreikį įsteigti šį centrą, nes tai puiki žaidimų, edukacijų, mokymų, poilsio vieta vaikams. Į dienos centrą gali ateiti vaikai nuo 6 iki 15 metų. Dažniausiai čia jie atlieka namų darbus, žaidžia kompiuterinius žaidimus, bendrauja tarpusavyje“, – kalbėjo L. Bagdanavičienė. 

Šia įstaiga ypač džiaugiasi tėveliai, nes jiems nereikia sukti galvos, kaip užimti sūnų ar dukrą po pamokų. Artimieji žino, jog čia vaiku bus tinkamai pasirūpinta. Tėvai, kurie nori, kad jų atžalos lankytų šią įstaigą, turi pateikti prašymą, sudaryti sutartį ir jų vaikai šiokiadieniais, nuo 14 val. iki 18 val., laiką galės praleisti dienos centre. 

Direktorė pasakojo, jog dienos centro veikla itin suaktyvėjo paskutinį praeitų metų mėnesį, prieš didžiąsias šventes. Tada vyko adventinės popietės, į kurias buvo atvykęs Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios klebonas kun. Vaidotas Labašauskas. 

Pašnekovė labai džiaugėsi „Neringos palėpės“ įkūrėjos Neringos, skautų organizacijos vadovės Vilijos, jogos mokytojos Eugenijos, savanorių Astos ir Danutės veikla. 

Steigiamos dirbtuvės 

Kadangi pastatas didžiulis, jo erdves norima išnaudoti tinkamai, todėl įsteigtos ir netrukus jame pradės veikti socialinės dirbtuvės proto ir psichikos negalią turintiems asmenims. 

Tai naujas reiškinys, nes tokių dirbtuvių Lietuvoje vos kelios. Kybartiečiai bus vieni iš pirmųjų, pradėsiančių tokią veiklą. 

Jai lėšų buvo gauta iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbto projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kuriame dalyvavo Kybartų vaikų globos namų bendruomenė ir tapo projekto partnere. 

L. Bagdanavičienė pasakojo, kad prieš keletą metų buvo renovuota globos namų virtuvė ir jos įranga, todėl kolektyvas nusprendė išnaudoti turimas galimybes. Buvo nutarta į veiklą integruoti neįgaliuosius ir juos mokyti kepti įvairius konditerijos gaminius. 

Vadovė tikisi, jog norinčiųjų mokytis konditerijos paslapčių bus, nes dalyvaujantieji projekte galės save realizuoti, atskleisti gebėjimus ir aktyviau įsitraukti į socialinį gyvenimą. Socialinių dirbtuvių lankytojams bus mokama 38 eurų stipendija. Numatyta, kad dirbtuvės veiks 3 metus. Planuojama įsteigti profesinės srities gamybos ir paslaugų specialisto, rinkodaros vadybininko, socialinio darbuotojo ir jo padėjėjo etatus. Neįgalieji 5 proc. savo gaminių turės realizuoti, o gaunamas lėšas galės pasilikti dirbtuvių reikmėms. 

„Svajojame kažkada atidaryti savo kepinių kioskelį. Viliuosi, jog atsakingai padirbėję neįgalieji išmoks naujų dalykų, įgis naujų gebėjimų, o galbūt net taps reikalingi įmonėms“, – optimistiškai nusiteikusi kalbėjo L. Bagdanavičienė. 

Apgyvendins šeimas 

Likusios vaikų globos namų patalpos bus panaudotos teikiant socialinės priežiūros ir laikino apgyvendinimo paslaugas, kurių prireikė pasikeitus įstatymams. Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimas, kuriuo siekiama efektyviau ginti vaikų teises, leisti jiems augti šeimoje.Nebus nustatinėjamas grėsmės vaikui lygis, o tiesiog tenkinami šeimos ir vaiko poreikiai. 

Tai reiškia, jog iš pradžių bus taikoma laikinoji priežiūra, kurios metu vaiko saugumas bus užtikrinamas padedant giminaičiams, artimiesiems arba vaikas bus apgyvendinamas su tėvais ar vienu iš nesmurtaujančių tėvų. Į teismą dėl tėvų teisių apribojimo bus kreiptasi tik tuomet, kai bus išnaudotos visos pagalbos priemonės ir tėvai nerodys jokios iniciatyvos keistis. 

Kybartų vaikų globos namų vadovė pasakojo, kad įstaiga yra paruošusi patalpas antrame pastato aukšte, kur bus teikiamos socialinės priežiūros ir laikino apgyvendinimo paslaugos. Specialiai tam įrengti kambariai, virtuvėlė – viskas, ko reikia šeimai. 

„Mūsų kolektyvas labai atsidavęs savo darbui, todėl čia apsigyvensiančioms šeimoms esame pasirengę teikti visokeriopą pagalbą: padėsime žmonėms įsidarbinti, socializuotis, tokias šeimas konsultuos psichologai“, – pasakojo L. Bagdanavičienė.

Toma BIRŠTONĖ

Autorės nuotr. Socialinė darbuotoja Silvijana Ažukienė rūpinasi vaikų dienos centro lankytojų laisvalaikiu.

Publikuota: „Santaka“, 2020-01-20.


Vaikų globos namuose – pertvarkos nuotaikos

Šįmet buvo sustabdyta Kybartų vaikų globos namų licencija, tad nauji globotiniai į juos nebuvo priimami. Įstaigoje jau baigtas remontas, šalinant Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų nustatytus trūkumus.

Nauji vėjai

Nuo balandžio mėnesio vaikų globos namai turi naują direktorę. Šiose pareigose, laimėjusi konkursą, pradėjo dirbti jauna kybartietė Aistė Brazauskienė. Direktorė sakė, kad šįmet vyko ne tik remontas, bet apskritai įstaigoje daug kas pasikeitė. Labai stengiamasi daug bendrauti su vaikais, įtraukti juos į visuomeninį gyvenimą, pakeisti aplinkinių požiūrį ne tik į globotinius, bet ir į pačią įstaigą. Tai pastebėjo ir vietiniai žmonės.

– Mūsų dar laukia nemažai veiklos, tad kol kas labai daug pasakoti nenorėčiau. Už mus tegul kalba mūsų darbai, – sakė A. Brazauskienė. – Tai, kas daroma dabar, vaikams yra labai reikalinga. Džiaugiamės, kad prieš kelias savaites keli globotiniai jau įsikūrė naujuose bendruomeniniuose namuose Vilkaviškyje. Tikimės, kad iki rugsėjo mėnesio mieste vaikams bus pritaikytas dar vienas būstas.

Nuovadoje nesikurs

Tiesa, anksčiau planuota vienus bendruomeninius globos namus įkurdinti buvusios Kybartų policijos nuovados pirmajame aukšte, tačiau rajono valdžia šios minties pamažu atsisako. Kaip informavo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, kad įvykdytų gaisrinės saugos reikalavimus, pastate tektų sumontuoti nedegią perdangą, kuri kainuotų per 100 tūkst. eurų. Už tokius pinigus turbūt galima pastatyti naujus namus. Tad svarstoma buvusios nuovados patalpas perduoti Kybartų bendruomenei, kuri lyg ir norėtų ten įkurdinti vaikų dienos centrą.

Taigi, vaikams ieškoma kitų patalpų. Juolab kad pačiame centre, prie pagrindinės gatvės, esantis minėtas pastatas neturi net paprasčiausio kiemo, o tik asfaltuotas automobilių stovėjimo aikšteles.

Ištuštės po dviejų metų

Šįmet, vykdant institucinės globos pertvarką, rajone planuojama pritaikyti du būstus. Visiškai pereiti prie naujojo modelio Kybartų vaikų globos namams reikės iki 2020 m. Iki to laiko visi globotiniai turės persikelti į bendruomeninius vaikų globos namus, kur gyvens šeimynomis.

Kaip sakė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, Kybartų vaikų globos namai teikia laikinosios ir nuolatinės globos paslaugas našlaičiams bei tėvų globos netekusiems vaikams. Įstaigoje jų gyvendavo iki penkiasdešimt.

Šį vasarį steigėjas – rajono Savivaldybė – sumažino įstaigoje globojamų vaikų vietų skaičių. Dabar liko 42 vietos. Šiuo metu globos namuose trijuose aukštuose gyvena 22 globotiniai. Iki 2020 m. bus siekiama, kad institucijose vaikai nebūtų globojami. Netekę tėvų globos vaikai turėtų augti šeimynose, globėjų šeimose ar bendruomeniniuose globos namuose. Todėl jau dabar plėtojamos kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms.

Bendruomeniniai vaikų globos namai, kaip Kybartų vaikų globos namų padaliniai, Vilkaviškio mieste pradėti steigti pernai. Šį birželį viename iš padalinių jau apsigyveno penki vaikai. Tikimasi, kad iki naujų mokslo metų mieste apsigyvens dar tiek pat vaikų.

Apgyvendina Alvite

Pasak S. Bikaitės, tai, kad buvo sustabdyta Kybartų vaikų globos namų licencija, didelių nepatogumų niekam nesudarė. Nauji globotiniai nebuvo vežami į kitus rajonus, o rado vietą Alvito šv. Kazimiero globos namuose.

– Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai šių metų pradžioje lankėsi Kybartų vaikų globos namuose, atliko vertinimą ir pateikė išvadas. Buvo priimtas sprendimas sustabdyti licenciją, kol bus pašalinti užfiksuoti neatitikimai, – sakė Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Specialistų išvadose teigiama, kad globos namuose vaikams nesukuriama šeimai artima aplinka. Kai kuriuose kambariuose nėra vietos vaikų individualumui, pomėgiams, asmeninėms savybėms atsiskleisti, nes nėra kur pasidėti asmeninių daiktų: knygų, nuotraukų, žaislų ar pan. Per patikrinimą kai kurių kambarių lubų, sienų apdaila buvo netvarkinga, bendrųjų patalpų, kambarių grindų danga ir baldai – nudėvėti.

Šiuo metu Kybartų vaikų globos namuose pabaigtas patalpų remontas, beliko kelios smulkmenos. Be to, jau dabar vaikai gyvena po du, o anksčiau kambaryje būdavo įkurdinami trys ar keturi. Kiekviename aukšte suremontuotos virtuvėlės, kuriose vaikai gali gamintis valgį. Prieš keletą metų tokie dalykai apskritai buvo neįsivaizduojami ir netgi draudžiami. Globotiniai galėjo maitintis tik bendroje valgykloje.

Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ

Autorės nuotr. Vaikų globos namuose jau baigtas remontas, sudėlioti paskutiniai akcentai ir laukiama komisijos.

Publikuota: „Santaka“, 2018-07-06.


Vykstant reorganizacijai globos namų padaliniai kursis bendruomenėje

Savivaldybėje pradėtas įgyvendinti institucinės vaikų globos pertvarkos planas, kurio viena iš krypčių – reorganizuoti Kybartų vaikų globos namus. Vaikai bus apgyvendinti butuose ar namuose įvairiose rajono vietovėse.

Geriau pasiruoštų gyvenimui

Kybartų globos namuose šiuo metu gyvena 47 vaikai. Kalbant oficialiais terminais, dabar jais rūpinasi institucija. Nuo 2020 m. vaikai, kurių neaugins tėvai ar globėjai, turėtų gyventi ne po vienu stogu įstaigoje, bet bendruomeninių globos namų padaliniuose po šešis, daugių daugiausia – po dešimt viename būste. Ne terminų kalba tokie padaliniai pavadinami tiesiog šeimynomis.

Ieškoti globėjų, kurie priimtų vaikus į savo šeimas, o jų pakankamai neradus steigti bendruomeninių globos namų padalinius siekiama galvojant apie globos įstaigų gyventojų ateitį. Teigiama, kad vaikai institucijoje sunkiau pasiruošia gyvenimui, iš globos namų išėjusio jauno žmogaus situacija dažnai būna sudėtingesnė nei globojamo šeimoje ar užaugusio mažoje šeimynoje. Vaikų apgyvendinimas atskiruose butuose, namuose leistų jiems jaustis visaverčiais visuomenės nariais, ugdytų savarankiškumą, atsakomybę, formuotų socialinius įgūdžius. Tvirtinama, jog gyvenantieji mažuose bendruomeniniuose globos namuose patiria mažiau patyčių, smurto nei didelėje įstaigoje.

„Lietuvoje jau yra puikių bendruomeninių globos namų, kur ir šiltnamis, ir pievelė, ir braškės, o vaikas sako: „Iš to žiedo tikrai uoga bus“, rodo kaip didžiulį stebuklą. Mes einame link to, kad vaikai gyventų tokioje aplinkoje“, – apie geruosius pavyzdžius viešėdama Vilkaviškyje kalbėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) viceministrė Vilma Šilalienė.

Galvoja apie nuovados patalpas

Vaikų socialinės globos pokyčiai, po reorganizacijos laukiami mūsų rajone, surašyti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2017–2020 metų veiksmų plane.

Rajono miestuose, kaimuose – ten, kur tik pavyks rasti vaikų reikmėms pritaikomų butų ar namų, įsikurs bendruomeninių vaikų globos namų padaliniai. Galvojant apie jų steigimą, šių metų rajono biudžete buvo numatyta 20 tūkst. eurų. Būstų paieška ir pritaikymas – Savivaldybės administracijos kelių skyrių bendras rūpestis.

Institucinės vaikų globos pertvarka savivaldybėje pradėta dėl objektyvių priežasčių susiklosčius ne pačioms palankiausioms sąlygoms. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2017–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius, o Kybartų vaikų globos namai dalyvauja procese. Tačiau ir skyriui, ir globos namams šiuo metu vadovauja tik laikini vadovai, o netolimoje ateityje ir vėl numatoma jų kaita.

Šią savaitę Savivaldybėje buvo svarstyta mintis vaikų reikmėms pritaikyti buvusios Kybartų policijos nuovados patalpas. „Jos pasirinktos dėl to, kad šalia – vaikų lopšelis-darželis su lauko žaidimų įrenginiais, pavėsinėmis. Į bendruomeninių globos namų padalinį, kuris įsikurs buvusios policijos nuovados patalpose, kai tik jas pritaikysime, pirmiausia išsikels patys mažiausi vaikų globos namų gyventojai su sesėmis ar broliais“, – sakė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė.

SADM atstovams rajono vadovai yra išsakę susirūpinimą dėl pernelyg didelės finansinės naštos, kai iki 2020 m. teks nupirkti ir bendruomeninių globos namų reikmėms pritaikyti kelis būstus, įdarbinti daugiau žmonių. Mat galvodama apie pertvarką rajono valdžia skaičiuoja ne tik Kybartų globos namuose, bet ir kitose globos įstaigose už rajono ribų gyvenančius savivaldybės gyventojų vaikus, kuriuos nauja tvarka turėtų sugrąžinti į rajoną arčiau giminaičių. Ministras Linas Kukuraitis tikino, jog turint konkrečius projektus bus galima kreiptis ir tikėtis europinių lėšų.

Kaip priims visuomenė?

Šiuo metu Kybartų vaikų globos namams laikinai vadovaujanti direktoriaus pavaduotoja Nijolė Paleckienė bendruomeninių globos namų idėją vertina palankiai. „Mažų šeimynų modelis yra progresyvus sprendimas. Manau, kad visuomenėje jos turėtų pritapti, o pati idėja – pasiteisinti“, – sakė N. Paleckienė.

Svarbu suvokti, jog Kybartų vaikų globos namų reorganizacijos sėkmė tam tikra dalimi priklausys ir nuo visuomenės, tai yra nuo visų mūsų. Mat aplinkybės gali susiklostyti taip, kad kaimynystėje įsikurs bendruomeninių vaikų globos namų padalinys – keli vaikai ir darbuotojai. Kaip jie jausis naujoje vietoje, – taps geranoriškos bendruomenės dalimi ar, priešingai, sulauks nesvetingo sutikimo, – labai priklausys ir nuo aplinkinių žmonių nuostatų, požiūrio, ir nuo pačių naujakurių.

Viena socialinio darbo specialistė perpasakojo kolegų iš kitų rajonų patirtį. „Savivaldybėse, kurios jau anksčiau yra įkurdinusios vaikus bendruomenėje, proceso pradžioje būta tam tikro visuomenės priešiškumo. Tiesa, bendruomeninių vaikų globos namų kaimynai laikui bėgant nurimsta, galbūt įsitikinę, jog iš valdiškos įstaigos į kaimynystę atkelti jaunieji naujakuriai nėra blogi žmonės. Vis dėlto tenka pripažinti, kad mūsų visuomenė yra linkusi klijuoti etiketes ir vadovautis išankstinėmis nepalankiomis nuostatomis, o savo toleranciją žmonės deklaruoja tik tol, kol tam tikras pokytis jų nepaliečia asmeniškai. Galvoju, jog pirmiausia kelerius metus reikėjo skirti visuomenės švietimui, auklėjimui, o tik paskui pradėti perkėlinėti vaikus iš institucijos į bendruomeninius globos namus. Imdamasi įgyvendinti institucinės vaikų globos pertvarką Vyriausybė turėjo labiau atsižvelgti į realias sąlygas“, – nuomone dalijosi valstybės tarnautoja.

Vilkaviškiečių parengtame minėtame veiksmų plane visuomenės švietimas bei atviresnės bendruomenės ugdymas labiausiai orientuotas į vieną tikslą – į vaikų globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo skatinimą. Rezultato (iki 2020-ųjų „paruošti ne mažiau kaip 10 globėjų (rūpintojų), įtėvių“) bus siekiama pasitelkiant lauko, internetinę reklamas, filmus ir plakatus.

Reorganizuojant Kybartų vaikų globos namus numatyta įsteigti vaikų dienos, pagalbos šeimai centrus, įkurti apsaugotą būstą paliekantiems globos (rūpybos) sistemą jaunuoliams iki 24 metų, teikti savarankiško gyvenimo namų paslaugas nėščioms nepilnametėms ir nepilnametėms mamoms. Kai vaikai išsikels iš dabartinių, prieš kelis metus už europines lėšas tvarkytų, patalpų, bus svarstoma galimybė jose steigti laikinosios nakvynės namus, krizių centrą ir kt.

Renata VITKAUSKIENĖ

Eglės KVIESULAITIENĖS nuotr. Kybartų vaikų globos namų gyventojai iš šios įstaigos palaipsniui bus išskirstyti gyventi kitose vietose.

Publikuota: „Santaka“, 2017-06-03.


Kaupia įspūdžius

Kybartų vaikų globos namuose gyvenantys vaikai vasarą leidžia ne tik įstaigoje, bet ir stovyklauja, vieši pas globėjus, stiprina sveikatą.

Apie valstybės globoje augančių vaikų atostogas pasakojo įstaigos socialinė pedagogė Laima Bagdanavičienė.

Aštuoni vaikai buvo išvažiavę į Vilniaus rajoną. Prie Guopsto ežero vyko stovykla „Žmogus gyvas ne vien duona“, kurią organizavo Pasaulio kybartiečių draugija.

Septyni vaikai vasaros dienas leidžia globėjų namuose. Vieni pas juos išvyksta savaitgalių dienomis, kitų viešnagės būna kur kas ilgesnės.

Penkiolikai Kybartų vaikų globos namų ugdytinių suteikta galimybė 70 dienų praleisti Kulautuvoje, sanatorijoje, ir pastiprinti sveikatą. Kybartiečiai į Kulautuvą išvyko birželio pirmoje pusėje. Trys vaikai jau yra grįžę į globos namus, o kiti parvažiuos rugpjūčio pabaigoje.

Pačioje globos įstaigoje vykdomas projektas „Suprask ir atrask“. Jam rajono Savivaldybė yra skyrusi 1800 Lt. Jo metu vaikams buvo organizuoti socialinių įgūdžių, dėmesio sukaupimo ir išlaikymo, atminties lavinimo užsiėmimai, kuriuos vedė socialinė pedagogė ir psichologė. Už dalį lėšų dar planuojama vaikus nuvežti pasižvalgyti po Kauną, į zoologijos sodą.

„Santakos“ inf.

Publikuota: „Santaka“, 2013 m. Rugpjūčio 10 d. Šeštadienis.


Gerumo akcijos. Nuvežkime Kybartų Globos namų vaikus į Kino teatrą

Padėka

Dėkojame visiems geriems žmonėms, prisidėjusiems  prie šios gerumo akcijos. Surinkome tikrai didelę sumą – 1,902 Lt. Todėl  Kybartų globos vaikai galės pramogauti ne vieną kartą:

Gegužės 10 d. didesnieji  vaikai (45) Marijampolės kino teatre „Spindulys“ matė animacinį filmą „Sniego karalienė“ 3D formatu (spec. seansas globos namams).  Visi buvo pavaišinti saldžių kukurūzų spragėsiais bei sultimis. Ypatingai dėkojame Vilkaviškio Lions klubui už autobuso skyrimą ir pasirūpinimą vaikų nuvežimu. Mažesnieji  globotiniai – darželinukai (9) valdžios sprendimu buvo dar per maži važiuoti į Kino teatrą, todėl jiems suorganizavome susitikimą su Vilkaviškio muzikos mokyklos ir lopšelio – darželio „Buratinas“ muzikos mokytoja Raimonda Kurauskiene, kuri birželio 04 d. praves mažiesiems muzikinę programėlę su dainelėmis ir žaidimais. Didelis Jai AČIŪ už geranorišką prisidėjimą prie šios akcijos.

Gegužės 28 d. globotiniai važiuos į Druskininkų vandens parką!

Argi ne puiku??? 🙂 Nuoširdžiausias AČIŪ visiems prisidėjusiems.

Taip pat dėkojame Ekologiškų prekių parduotuvės „Rasakila“ savininkei Nomedai už partnerystę ir pagalbą šioje akcijoje.

Smagu, kad atsiliepė žmonės galintys kitaip padėti Kybartų globos vaikams: Mindaugas Vidugiris – mentorius pasisiūlė pravesti Kybartų globos namų paaugliams seminarą apie savęs pažinimą, tikras vertybes ir tikrus dalykus gyvenime, kurie keičia žmogaus esmę (gegužės 16 d), Vilniaus Antakalnio gimnazijos vaikų teatriukas atveš spektaklį pagal J.Ivanauskaitę „Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo“ ir daug visiems dovanų (gegužės), o vokalinė pop grupė iš Kauno „Ritė Bitė“ padovanos savo koncertuką Kybartų globotiniams.

Atsiliepė žmonės ne tik iš Lietuvos , bet ir iš Anglijos bei  Airijos. Dėkoju Airijos lietuvių folkloro ansambliui  Lietuviškas Dobilas  bei visiems lietuviams už jūrų marių prisidėjusiems prie šios gerumo akcijos.

Gera daryti gera DRAUGE!

Dievo palaimos Jums visiems!

P.S. Smagu bus matyti Kybartų globotinių DIDELES šypsenėles…

Aušra Augutė,

Kardokų bendruomenė


Vaikų namams aukojo ne tik vietiniai

Vaikų globos namus per šventes aplankė daug gerų žmonių, tačiau tarpušvenčiu čia su dovanomis atkakę žmonės iš Kardokų ekobendruomenės, įsikūrusios Kazlų Rūdos savivaldybėje, įsimins ilgam.
Svečiai pas vaikus atvažiavo su didžiuliais maišais dovanų, su spektakliuku, dainelėmis ir Kalėdų Seneliu. Kodėl gretimos savivaldybės gyventojai sugalvojo paremti būtent mūsiškius vaikų globos namus – jokia paslaptis. Mat Kardokų bendruomenės pirmininkė Aušra Augutė yra kilusi iš Kybartų ir savo gimtinės niekada nepamiršta. Todėl prieš pat šventes visose įmanomose žiniasklaidos priemonėse Aušra paskelbė gerumo akciją, kurios metu buvo renkami įvairūs daiktai, lėšos ir linkėjimai Kybartų vaikų globos namams.
– Prisijungė daug žmonių iš Kauno, Vilniaus, Kazlų Rūdos, neliko abejinga ir Višakio Rūdos bendruomenė. Surinkome daugybę drabužių, žaislų, knygučių, žaidimų ir kitokių daiktų, – apie akciją pasakojo A. Augutė. – Vieni dovanojo savo pagamintą natūralų plastiliną, spalvinimo knygelių, pieštukų, kiti – saldainių. Dabar vaikų globos namai gali pasidžiaugti minkštuoju kampu žaidimų kambaryje, kompiuteriu. Viena šeima iš Gelgaudiškio (Šakių r.) dovanojo stalo įrankių ir šaldiklį. Kas kuo galėjo, tuo ir prisidėjo.
Kardokų bendruomenės pirmininkė Aušra pasakojo vaikams, kaip įdomiai bendruomenės žmonės gyvena Kazlų Rūdos krašte: statosi namus iš šiaudų, patys augina daržoves ir tiesiog būna gamtoje. Atvykę kardokiškiai vaikų globos namų gyventojus pavasarį kvietė į svečius ir sakė mielai parodysią, kaip įdomu harmoningai gyventi su gamta ir tiesiog būti jos dalimi.
Bet visų svarbiausia, jog Kardokų bendruomenė, be visų šių dovanų, norėjo padovanoti Kybartuose globojamiems vaikučiams nuoširdžią šventę, artumą, buvimą kartu. Taigi, praeitą penktadienį į vaikų globos namus sugužėjo visa Kardokų bendruomenė, taip pat – kai kurie buvę kybartiečiai.
Renginys prasidėjo Virbalio kultūros namų vaikų spektakliu „Svajonių miestas“ (vad. A. Juškevičius). Mažasis Kardokų bendruomenės vaikų ansamblis pasveikino globos namų auklėtinius kalėdine dainele, o Kybartų parapijos vaikų ir jaunimo choras pradžiugino visus gražiomis giesmėmis. Į šventę tradiciškai užsuko ir Kalėdų Senelis. Visi drauge šoko, dainavo, linksminosi. Mažieji šių didelių namų gyventojai padeklamavo eilėraštukų, padainavo dainelę. Globojami vaikučiai Kardokų bendruomenei patikėjo savo svajones, kurias svečiai sudėjo į spalvotus vokelius ir parsivežė namo.
– Pasistengsime įgyvendinti visų vaikučių svajones, – po renginio šypsojosi viską organizavusi ir akordeonu mažiesiems dainininkams akompanavusi A. Augutė. – Juk nėra nieko geriau, kaip duoti kažką kitam, kas to trokšta. Tai žino ne tik suaugusieji. Štai Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinių taryba taip pat prisijungė prie šio renginio ir padovanojo vaikučiams savo keptų skanėstų. Smagu, kad vaikai tokie supratingi. Viliamės, jog ir užaugę jie nepamirš likimo nuskriaustųjų. Šia akcija norėjome Kybartų vaikų globos namų vaikams parodyti, kad jie nėra užmiršti, kad žmonės vis dar moka dalytis gerumu. Naujais metais linkime direktorei bei auklėtojoms skirti globotiniams dar daugiau gerumo ir šilumos, o patiems vaikučiams – tikėjimo ir vilties, kad yra šiame pasaulyje šviesa ir meilė žmonių širdyse.Kardokų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokiniams, Višakio Rūdos bendruomenei, mamyčių iš Airijos grupei „Dovanėlės į Lietuvą“, UAB „Gintrėja“, picerijai „Pizza Vero“, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniams, kavinei „Robeda“, Vitalijui ir Irmai Gailiūnams iš Gelgaudiškio.

Taip pat esame dėkingi kauniečiams Erikai ir Arūnui Čižauskams, ekologiškų prekių parduotuvės „Rasakila“ savininkei Nomedai, Karoliui Staniukynui, Linuko grupei, Palemono vidurinei mokyklai, Vaidai Petreikienei, Loretai Fokienei, Austėjai, Vaidui ir Alinai Leonavičiams, Linai Vosyliūtei, Jurgitai Isajevienei, Justei Tutkai, Vestai Kurmei, Arvydui ir Rasai Rutkūnams, Jūratei Gritėnienei, Jūratės Gulbinienės įmonei už nuolaidą tortams.

Tariame ačiū vilniečiams Jūratei ir Aidui Ziegoraičiams, Alinai Kemežienei ir jos draugėms, labdaros ir paramos fondui „Mamų unija“. Taip pat dėkojame visiems tiems, kurie nepasiskelbė, bet prisidėjo prie gerumo akcijos Kybartų vaikų globos namams.
Tegul gerumas sušildo širdis.

Aušra AUGUTĖ
Kardokų bendruomenės pirmininkė
Užsk. 66

 
Autorės nuotr. Kardokų bendruomenės žmonės, pakviesti pirmininkės Aušros Augutės, Kybartų vaikų globos namų auklėtiniams surengė gražią šventę su dovanomis ir savų vaikučių dainelėmis.

Publikuota: „Santaka“, 2013 m. Sausio 5 d. Šeštadienis


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian