Kybartų „Saulės“ progimnazija

  • 0

„Vandens lašo kelionė“ Kybartuose

Kybartų „Saulės“ progimnazijoje vykusi „Tyrėjų naktis“ subūrė visus 1–8 klasių mokslo entuziastus tirti, atrasti bei susipažinti su mokslininkų kasdiene veikla. Mokykloje buvo organizuojamos įvairios veiklos, vedamos integruotos pamokos.

Projektas buvo pavadintas „Vandens lašo kelionė“. Juk vanduo – gyvybės šaltinis.

Visų klasių mokiniai užsiėmė įvairia veikla: rinko ir sistemino medžiagą apie vandens svarbą, su mokytojomis kalbėjo apie vandens reikalingumą visiems gyviems organizmams, piešė iliustracijas, gamino plakatus. Vyko integruotos pamokos šia tema, organizuota išvyka į Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos laboratoriją, kurioje buvo atliekami bandymai. Mokiniams eksperimentai labai patiko.

Lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, technologijų ir kitų dalykų pamokos taip pat buvo susietos su žiniomis apie vandenį.

Vaikai skaičiavo pasirinkto ežero vandens tūrį ir kiek vandens lašų telpa į stiklinę, kūrė pasakas apie ežerų ir upių gyventojus bei jų vardu rašė laiškus žmogui. Pedagogai su mokiniais aptarė opias ekologines problemas, aiškinosi, ką gerti sveikiausia.

Savaitę vykusios veiklos taip pat buvo skirtos profesiniam mokinių orientavimui bei karjeros planavimui. Ir ką gali žinoti, galbūt vienam iš dalyvių ši savaitė buvo tik pradžia kelio, vedančio į didžiųjų atradimų pasaulį.

Ingrida VALAITIENĖ
Lietuvių kalbos mokytoja

Nuotr. Vaikai visą savaitę užsiėmė įvairia su vandeniu susijusia veikla.

Publikuota: „Santaka“, 2018-10-23.


  • 0

Progimnazija žengia technologijų keliu

Pasibaigus mokslo metams Kybartų „Saulės“ progimnazijoje įvyko dviguba šventė – paminėta 15 metų mokyklos įkūrimo ir 5 metų progimnazijos vardo suteikimo sukaktis.

Augo ir tobulėjo

Kybartų „Saulės“ progimnazija savo mokiniams duris atvėrė 2002 metais. Tai buvo viena iš pirmųjų mokyklų, pastatytų Nepriklausomoje Lietuvoje. 2012 m. įstaigai suteiktas progimnazijos vardas. Minint šias sukaktis, mokykloje visus metus vyko įvairūs renginiai: organizuoti susitikimai su buvusiais mokiniais, surengti atvirukų, ketureilių kūrimo, „Saulės“ karpinių konkursai, vyko įvairios sporto varžybos, koncertai, geriausių mokinių pagerbimo šventė. Baigiamajame renginyje savo pasirodymus surengė visi progimnazijos kolektyvai, sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėvams bei pedagogams sakė ne tik įstaigos direktorius Arvydas Judickas, bet ir rajono meras Algirdas Neiberka, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė. Tradiciškai savo pasirodymu kolegas pagerbė visų Kybartų švietimo įstaigų direktoriai. Susirinkusiuosius linksmino Šakių cirko studija „Šypsena“.

Nors „Saulės“ progimnazijos direktorius A. Judickas nemano, kad 15 metų mokyklai yra daug, tačiau, anot jo, per šiuos metus įstaiga nuolat augo, tobulėjo, keitėsi.

„Nuo pat pradžių siekėme žengti koja kojon su besikeičiančiu pasauliu. Norėjome, kad visose mokytojų darbo vietose stovėtų kompiuteriai, kad kuo daugiau mokinių galėtų jais naudotis, kad mokykloje būtų nuolat diegiamos pačios inovatyviausios technologijos. Manau, jog tai pavyko padaryti. Vien interaktyvių klasių šiandien turime šešias, planuojame įrengti jų dar daugiau. Aišku, viskas atsiremia į finansus. Bet manau, kad šiandien tai, ką turime, galime drąsiai rodyti kitiems. Svečiuose lankėsi ne viena kitų Lietuvos miestų bei užsienio delegacija ir visi gyrė už gausią technologijų bazę“, – džiaugėsi įstaigos vadovas.

Miegojo mokykloje

Atrodo, jog „Saulės“ progimnazijos atsiradimas Kybartuose buvo neišvengiamas. Iki 2002 m. visi kybartiečiai moksleiviai pamokas lankė Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje. Tuo metu šioje įstaigoje mokėsi per pusantro tūkstančio vaikų. Kadangi dėl avarinės būklės įstaigos raudonasis pastatas buvo uždarytas, vaikams teko mokytis dviem pamainomis. Tai kėlė daug nepatogumų tiek mokiniams, tiek pedagogams. Dėl šios priežasties ir buvo nuspręsta statyti dar vieną mokyklą Kybartuose.

„Progimnazijos direktoriumi tapau rugpjūčio 3 d. Visus pedagogus paskyrė dirbti nuo rugsėjo 1 d. Beveik mėnesį įstaigoje dirbome dviese: aš ir sekretorė Rosita Sakalauskienė. Per šį laikotarpį reikėjo įsikurti, nes vežė įrangą, baldus, įvairią techniką. Viską teko savomis rankomis sunešioti. Daug padėjo būsimų mokinių tėvai. Tiesa, sargo dar kurį laiką nebuvo, o naujo pastato su nauja įranga be priežiūros palikti nesinorėjo, tad ne vieną naktį teko miegoti mokyklos patalpose“, – prisipažino A. Judickas.

Turėjo viziją

Pirmais metais naujoje mokykloje mokėsi 753 vaikai. Jau po metų šis skaičius išaugo iki 838. Deja, vėliau kasmet mokinių tik mažėjo. Šiuos mokslo metus užbaigė 440 moksleivių. Tikėtina, kad rugsėjį į progimnaziją jų sugrįš dar bent dešimtimi mažiau.

Iš pradžių įstaigoje mokėsi 1–9 klasių mokiniai, tačiau labai greitai devintokų neliko.

„Buvo planuota, jog mūsų įstaiga bus antra Kybartų vidurinė mokykla. Tiesa, jau tuo metu sklido kalbos apie gimnazijas. Aš pats, kaip buvęs Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos mokinys ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nenorėjau bereikalingos konkurencijos. Susėdome su taip pat naujai paskirtu tos įstaigos vadovu Sauliumi Spangevičiumi ir sutarėme sukurti sistemą, kad „išgrynintume“ klases. Konsultavomės ir su tuometiniu Švietimo skyriaus vedėju Arūnu Sernecku, važiavome ir į ministeriją. Tuo metu Kristijono Donelaičio gimnazijoje mokėsi 5–12 klasių mokiniai, tačiau labai greitai ten liko tik 9–12, o pas mus – 1–8 klasės. Išsiskyrėme be jokių pykčių, o Kristijono Donelaičio vidurinė mokykla tapo gimnazija“, – prisiminė pašnekovas.

Puikiai išlaikytas

Nors „Saulės“ progimnazijai jau 15 metų, tačiau pastatas ir šiandien yra puikiai išlaikytas tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Įstaigoje viešintys svečiai giria mokyklą už švarą ir tvarką, stebisi, kaip pavyksta pasiekti tokių rezultatų. Pats įstaigos vadovas A. Judickas tvirtina, jog tai – bendras mokinių ir pedagogų nuopelnas. Anot jo, mokykloje yra daug meniškų mokytojų ir mokinių, kurių darbai puošia mokyklos erdves, o bendrą tvarką tiek vieni, tiek kiti prižiūri budėdami pertraukų metu.

Pasak direktoriaus, vandalizmo užuomazgų mokykloje buvo užfiksuota tik antraisiais įstaigos gyvavimo metais.

„Tuomet pagavau vieną septintoką braižantį sienas. Jis pieštuku buvo išrėžęs bangą. Nebaudžiau jo, o pasiūliau nupiešti dar vieną bangą. Berniukas sutriko, pradėjo kone verkdamas atsiprašinėti ir dievagotis, kad daugiau taip nedarys. Vis dėlto aš primygtinai reikalavau nubrėžti dar vieną bangą. Jis taip ir padarė. Tada paklausiau, ar jis galėtų nuspalvinti tai, kas nupiešta. Septintokas mielai sutiko. Taip sienos tapo žaismingesnės“, – šypsojosi direktorius.

Pirmą kartą

Saulės“ progimnazija yra naujausia rajono mokykla, tad dažnai įsivaizduojma, kad jai nieko nereikia, todėl finansinės paramos iš Savivaldybės sulaukti būna labai sunku. Šiais metais pirmą kartą iš rajono biudžeto skirta lėšų įstaigos patalpų remontui. Už gautus pinigus turėtų būti sutvarkyti avarinės būklės išorės laiptai. Tiesa, kosmetinis remontas įstaigoje daromas kone kasmet. Būtinų medžiagų paprastai skiria rėmėjai, o darbus atlieka patys mokyklos darbuotojai, kartais į pagalbą pasitelkdami mokinių tėvus.

„Saulės“ progimnazija neturi ir nuosavo transporto. Seniai Seimo nario Algirdo Butkevičiaus iniciatyva gautas autobusiukas jau visiškai nusidėvėjęs. Pastaruosius kelerius metus mokinius į konkursus ar olimpiadas pedagogai vežioja savo automobiliais. Apie šią problemą Savivaldybės vadovai taip pat buvo ne kartą informuoti. Pats A. Judickas nesiryžta spėlioti, kada įstaiga galės džiaugtis nauju autobusiuku, tačiau viliasi, jog ilgai laukti nereikės.

Staigmena mokiniams

Prie mokyklos gražinimo direktorius prisideda ir pats.

„Pamenu, vaikščiojau koridoriais ir sienos man pasirodė labai nykios. Nusprendžiau padaryti vaikams šiokią tokią staigmeną: nupiešiau skambutį, kuris turėjo tarsi kviesti į pamokas, įvairiaspalvių balionų. Vėliau pieštuku ir liniuote sienose pripiešiau įvairių geometrinių figūrų. Pradėjęs jas spalvinti pamačiau, kad rezultatas – visai žaismingas. Kai po atostogų grįžo įstaigos techninis personalas, panašiai išmarginome kone visas mokyklos sienas“, – šypsojosi pašnekovas.

Nors pagal specialybę A. Judickas – fizikas, tačiau tapyba yra vienas iš didžiausių jo pomėgių. Labiausiai direktorius mėgsta juodu tušu piešti grafikos piešinius. Jis jau buvo surengęs savo darbų parodų, o šiuo metu keletas paveikslų kabo mokyklos patalpose.

A. Judickas tvirtino, kad per visus įstaigos gyvavimo metus susiformavo tvirtas bei patikimas pedagogų ir kitų darbuotojų kolektyvas, kuriame iškyla vis nauji lyderiai, turintys begalę įdomių idėjų. Anot pašnekovo, dirbti tokiame kolektyve yra be galo smagu.

Andrius GRYGELAITIS

Autoriaus nuotr. Baigiamajame renginyje savo pasirodymus surenge visi istaigos kolektyvai.

Publikuota: „Santaka“, 2017-06-17.


  • 0

Mini penkiolikos metų sukaktį

Kybartų „Saulės“ progimnazija ruošiasi 15 metų veiklos jubiliejui.

Mokykloje jau vasarį prasidėjo renginiai, skirti šiai šventei. Įvairūs projektai, varžybos, konkursai, kiti renginiai, skirti artėjančiai progimnazijos 15 metų sukakčiai, vyks iki birželio mėnesio.

Šventinė minėjimo kulminacija numatyta birželio 15 d. O iki to laiko progimnazijos bendruomenė dalyvaus projektuose „Mūsų žingsniai knygos link“, „Skambėk per amžius, būk laisva…“, „Noriu palinkėti progimnazijai…“, „Vaikystės aitvarai“, „Mūsų saulėtas pasaulis“. 1–8 kl. mokinių lauks Lietuvos ir mokyklos istorijos žinovų konkursas, šauniausio mokinio rinkimų konkursas „Esu atsakingas už save ir už visą mokyklą“, tarpklasinės sporto varžybos, skirtos mokyklos jubiliejui. Buvę mokiniai taip pat atvyks pasveikinti su gimtadieniu progimnazijos bendruomenės ir dalyvaus susitikimuose „Kodėl aš pasirinkau savo profesiją“.

Artėjančio jubiliejaus proga progimnazijos 1–8 kl. mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, visa bendruomenė turės puikią progą išbandyti ir savo kūrybines galias dalyvaudami atvirukų kūrimo konkurse arba kūrybiniame ketureilio kūrimo konkurse „Čia – mano mokykla“.

„Santakos“ inf.

Publikuota: „Santaka“, 2017-04-20.


  • 0

Kūrybinė kelionė, skatinanti skaityti

Tarptautinės vaikų knygos dienos proga Kybartų „Saulės“ progimnazijoje svečiavosi labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ iniciatyva išleistos knygos „Pasaka apie girnų meškiuką“ autorė Diana Lekevičienė bei iliustratorė Marija Smirnovaitė.

Susitikimą rašytoja pradėjo pokalbiu su vaikais apie knygas, rašytojus, kūrybą. Autorė papasakojo, kaip gimė pirmoji jos knyga apie girnų meškiuką – eiliuota istorija apie dėkingumą, pasitikėjimą ir drąsą siekti savo svajonės. Tai magiška kelionė į stebuklingą pasakos pasaulį, subtiliai primenanti mūsų protėvių pasaulėvaizdį. Rašytoja drąsino vaikus kurti, tikėti savimi, svajoti.

Grafikė, vaikų eilėraščių ir pasakų knygų iliustratorė Marija Smirnovaitė vaikams aiškino, kaip piešiamos iliustracijos. Ji papasakojo, kaip susipažįsta su tekstu, kodėl svarbi kiekviena detalė.

Per surengtas kūrybines dirbtuves mokiniai gamino pagrindinį pasakos veikėją meškiuką.

Viešnios kiekvienam susitikimo dalyviui padovanojo po knygelę su autografais. Dovanų gavo ir biblioteka, tad perskaityti istoriją apie nepaprastą girnų meškiuką galės visi progimnazijos mokiniai.

Po šilto ir malonaus susitikimo mokiniai skirstėsi namo nenoriai: jie nuoširdžiai domėjosi rašytojos ir dailininkės gyvenimu, kūrybiniais vingiais, mokslais… Vaikai nustebo sužinoję, kad knygelės autorė Diana Lekevičienė yra kilusi iš Kybartų.

Susitikimo dalyviai dėkingi progimnazijos mokytojai Irenai Zaleckienei, suorganizavusiai šią kūrybinę kelionę, kuri, tikimės, paskatins mokinius daugiau skaityti, kurti, piešti, tikėti savimi.

Kristina ANTANAVIČIENĖ
Kybartų „Saulės“ progimnazijos mokytoja

Autorės nuotr. Iš Kybartų kilusi rašytoja Diana Lekevičienė (priekyje, kairėje) ir leidinių iliustratorė Marija Smirnovaitė visiems vaikams padovanojo po knygą „Pasaka apie girnų meškiuką“.

Publikuota: „Santaka“, 2017-04-08.


  • 0

Progimnazijoje lankėsi svečiai iš Bulgarijos

Kybartų „Saulės“ progimnazijoje lankėsi svečiai iš Bulgarijos ir jų partneriai „Erasmus+“ projekte iš Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos.

Vizitas prasidėjo ekskursija po mūsų įstaigą. Vėliau svečiai iš užsienio supažindino mus su savo šalies švietimo sistema, paminėjo, kad nuo praeito rugsėjo, pradėjus galioti naujam Švietimo įstatymui, susidūrė su tam tikrais iššūkiais. Vienas iš jų – privalomas verslumo ugdymas nuo pirmos klasės.

Mes taip pat pristatėme, kaip verslumas ugdomas mūsų įstaigoje. „Saulės“ progimnazijoje verslumo ugdymas yra neprivalomas, tačiau jis vykdomas per neformalųjį švietimą. Vyksta įvairios projektinės veiklos. Mūsų mokykloje vykdomas projektas „Mielesnio draugo už knygą nėra“, kuriame mokiniai gamina skirtukus knygoms ir juos parduoda. Įstaigoje taip pat organizuojamas tradicinis projektas „Kaziuko mugė“. Joje mokiniai ir jų tėveliai bei seneliai pardavinėja savo rankdarbius ir įvairius gaminius. Spalio mėnesį kasmet progimnazijoje vyksta karjeros pamokos, kurias mokiniams veda tėvai, supažindindami juos su savo profesijomis.

Susitikime apsikeista nuomonėmis dėl Lietuvos ir Bulgarijos švietimo aktualijų bei galimo mokyklų bendradarbiavimo.

Per vizitą svečiai turėjo galimybę aplankyti Jono Basanavičiaus gimtinę Ožkabaliuose. Bulgarams ši išvyka buvo itin įdomi, nes J. Basanavičius 1891 m. priėmė Bulgarijos pilietybę, o nuo 1893 m. dirbo Bulgarijos kunigaikščio Ferdinando rūmų gydytoju. Mūsų tautos patriarchas kurį laiką gyveno Varnos mieste, netoli Provadijos Ivano Vazovo pagrindinės mokyklos, iš kurios ir atvyko svečiai.

Gintaras VENCIUS
Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Nuotr. Kybartuose svečiams buvo pristatytos verslumo pamokos.

Publikuota: „Santaka“, 2017-04-06.


  • 0

Futbolo turnyras – Romo Karkos atminimui

Kybartų „Saulės“ progimnazijos sporto salėje įvyko tradicinis Romo Karkos atminimo futbolo turnyras. Jame dalyvavo šešios vaikų, gimusių 2007 m. ir jaunesnių, komandos.

Turnyre varžėsi futbolo ekipos iš Klaipėdos, Trakų, Kauno, Šilutės, Vilkaviškio ir Kybartų. Kiekviena komanda sužaidė po penkerias rungtynes. Po atkaklios kovos pirmąją vietą iškovojo Kauno SK „Garliava“, antrąją – Šilutės SM, trečiąją – Trakų SK „Trakai“.

Ketvirti liko Kybartų SK „Kybartų jaunystė“ futbolininkai, o vilkaviškiečiai užėmė šeštą vietą.

Geriausi kiekvienos komandos žaidėjai apdovanoti prizais. Kybartiečių gretose geriausiu futbolininku išrinktas D. Cimbleris, o vilkaviškiečių – A. Labašauskas. Geriausiu turnyro vartininku pripažintas kybartietis U. Savickas. Jauniausio ir perspektyviausio žaidėjo prizas įteiktas SK „Kybartų jaunystė“ nariui S. Ciesiūnui. Visi turnyro žaidėjai apdovanoti medaliais, komandos – taurėmis. Teisėjams bei treneriams įteiktos atminimo dovanos, medaliai. Karkų šeimos taurė įteikta komandos nugalėtojos – Kauno SK „Garliava“ – žaidėjams.

Vyriausiasis turnyro teisėjas Saulius Karka dėkojo turnyro dalyviams, treneriams, teisėjams, organizatoriams už gražų renginį bei pakvietė visus po metų vėl atvykti į Kybartus.

Turnyrą organizavo SK „Kybartų jaunystė“ nariai. Renginys buvo skirtas Sporto metų ir „Saulės“ progimnazijos penkiolikos metų jubiliejui paminėti.

Vytautas VALIOKAS

SK „Kybartų jaunystė“ pirmininkas.

Publikuota: „Santaka“, 2017-02-14.


  • 0

Bendradarbiavimas tęsiamas

Kybartų „Saulės“ progimnazijos delegacija, vykstant projektui „Erasmus+“, viešėjo Lenkijos Olštyno 2-ojoje pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi 846 mokiniai.

Šį kartą mokyklai atstovavo direktorius Arvydas Judickas, istorijos vyresnioji mokytoja Daiva Leonavičienė ir pradinių klasių mokytojos Jolanta Liorančienė bei Inga Vaitkevičienė. Išvykoje stebėjome muzikos, menų, kūno kultūros, pradinėms klasėms vedamas pamokas.

Netradicinė priemonė lenkų kūno kultūros pamokose – nuolatinis informacinių technologijų naudojimas. Per jas pateikiamas vaizdinis instruktažas, kaip taisyklingai daryti pratimus, aptariamos dažniausios klaidos. Didelis dėmesys skiriamas plaukimo pratimų mokymui, nes mokykloje vedamos plaukimo pamokos.

Visiškai skirtingai nei Lietuvoje skirstomos lėšos papildomam popamokiniam ugdymui. Pas mus viską sprendžia mokykla, atsižvelgdama pirmiausia į savo finansines galimybes ir tėvų pageidavimus. Lenkijoje neformaliojo ugdymo projektus individualiai kalendoriniams metams rašo mokytojai, o finansavimą skiria miesto meras.

Mūsų pradinukų mokytojų žvilgsniai pavydžiai kliuvo ir už individualių mokymo priemonių pradinėms klasėms gausos.

Ypatingas dėmesys mokykloje skiriamas romų bendruomenei. Veikia romų muziejus, kur eksponuojamos mokykloje besimokančių romų šeimų istorinės nuotraukos, koncertiniai rūbai. Juos gali dėvėti tik gerai lankantys mokyklą mokinai. Atskiroje klasėje dvi padėjėjos (mokančios romų kalbą) padeda ruošti pamokas, žymi lankomumą.

Mokykloje vykdomos labdaringos akcijos „Paremkime sunkiai sergantį klasės draugą“. Vaikai prekiauja pačių keptais pyragais ir gautais pinigais prisideda prie sergančio klasės draugo šeimos gerovės. Organizuojami „Knygų mainai“, kai savo perskaitytomis knygomis galima apsikeisti su draugais. Kaip ir pas mus mokykloje, vyksta dailyraščio konkursas.

Diskusijose sužinojome, kad lenkai pedagogai turi socialinį fondą, iš kurio galima gauti paramą sudėtingais gyvenimo periodais. Tas pats fondas finansuoja mokytojų sveikatinimo programas: kas mėnesį padengia dalį sveikatingumo užsiėmimų kainos (SPA, sporto salė), suteikia 50 proc. nuolaidą apsilankymams sanatorijose. Mokslo metų pabaigoje iš to paties fondo kiekvienas mokytojas gauna priedą prie atostoginių. Džiugu žinoti, jog lenkų valdžia neužmiršo savo pedagogų. Tikimės ir mes ateityje sulaukti didesnio valdžios bei visuomenės dėmesio, elementarios pagarbos.

Mums labai patiko Olštyno mokyklos bendruomenė. Nutarėme bendradarbiauti ir pasibaigus projektui. Lenkų delegacija žada atvykti, aplankyti mūsų mokyklą, susipažinti su Vilkaviškio kraštu.

Inga VAITKEVIČIENĖ
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Nuotr. Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktorius Arvydas Judickas (kairėje) iš Lenkijos parsivežė simbolinių dovanų.

Publikuota: „Santaka“, 2016-06-04.


  • 0

Bėgikų komanda į Kybartus grįžo pasipuošę medaliais

Šeštadienį Kybartų „Saulės“ progimnazijos bėgikų komanda dalyvavo Olecko mieste IV „Voverės tako“ bėgime. Savo amžiaus grupėje (800 m distancijoje) iškovojo individualiai Daumantas Skučas trečią, Ligitas Artiuchovas ketvirtą, Kamilija Maceikaitė antrą, Auksė Eidukaitytė trečią, Deimantė Mažeikaitė ketvirtą vietas.

Bėgikams įteikti atminimo medaliai, užimtų vietų medaliai ir asmeninės dovanos. Po apdovanojimo dalyviai pramogavo Olecko „Lego“ SPA komplekse.

Bėgikai liko patenkinti ne tik pergalėmis, bet ir pačiomis varžybomis.

Komandos vadovas Vytautas Valiokas

t


  • 0

Priėmėme svečius iš Lenkijos

Kybartų „Saulės“ progimnazija dalyvauja bendrame „Erasmus+“ projekte „Mokytojo mobilumas – kelias į sėkmę“ kartu su Lenkijos Olštyno 2-ąja pagrindine mokykla.

Mūsų įstaigoje viešėjo šios mokyklos direktorė Ivona Jasinska bei vienos šio miestelio įmonės vadovas Zdislavas Ryžkovskis. Atvykusius svečius supažindinome su savo mokykla. Direktorė atkreipė dėmesį, jog turime labai erdvias patalpas vaikų ugdymui.

Per ekskursiją po mokyklą, be kitų kabinetų, parodėme ir medžio bei metalo dirbtuves, buities kabinetus. I. Jasinska apgailestavo, kad jie, prieš 15 metų pasikeitus ugdymo programoms, iškomplektavo šiuos kabinetus. Dabar jų mokiniai neturi praktinių galimybių dirbti su medžiu ar gaminti maistą. Vyrauja teorinis kursas, skiriama daugiau dėmesio dizainui, plastikai. Viešnia pasidžiaugė, jog mes pasielgėme apdairiai, pasilikdami kabinetų bazę. Dabar ir Olštyno 2-oji pagrindinė mokykla norėtų grįžti prie praktikos technologijų pamokose, bet susiduria su finansiniais sunkumais.

I. Jasinska taip pat atskleidė, kad neseniai 70-metį atšventusi jų mokykla negali pasidžiaugti ir tokiomis sporto salės bei aikštyno erdvėmis, kokias turime Kybartuose. Lenkijos mokinių poreikį sportuoti jų mokykla kompensuoja nuomodamasi miesto baseiną plaukimo pamokoms. Tai jų ugdymo įstaigai brangiai kainuoja.

Per viešnagę svečiams parodėme mokyklos muziejų, pasigyrėme, jog neseniai dešimtmetį paminėjusią mūsų įstaigą aplankė beveik visi Lietuvos prezidentai.

Svečiai atkreipė dėmesį į progimnazijos liepų parko medžius, papuoštus vaikų rankomis rištomis, pintomis trispalvėmis juostelėmis. Paaiškinome, kad taip mūsų mokykla pagerbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ši idėja lenkus itin sužavėjo.

Su kolegomis lenkais taip pat aptarėme ugdymo sistemų panašumus ir skirtumus, kalbėjomės apie įvairius projektus.

Po šios viešnagės jau mūsų eilė bus vykti į Lenkijos Olštyno miestą. Tą ketiname padaryti antroje balandžio pusėje.

Inga VAITKEVIČIENĖ
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Nuotr. Olštyno 2-osios pagrindinės mokyklos direktorė Ivona Jasinska pasidžiaugė erdviomis „Saulės“ progimnazijos patalpomis, skirtomis vaikų ugdymui.

Publikuota: „Santaka“, 2016-04-09.


  • 0

Mokytojų mobilumas – kelias į sėkmę

Kybartų „Saulės“ progimnazijos mokytojų komandos nariai dalyvauja „Erasmus+“ programoje su projektu „Mokytojų mobilumas – kelias į sėkmę“, kurį finansavo Europos Sąjunga.

Mokyklos direktorius Arvydas Judickas, anglų kalbos mokytojos Ilona Galeckienė ir Vilma Žvirblienė bei šių eilučių autorė keletą dienų viešėjo Lenkijoje, kur dalijosi patirtimi su Olštyno 2-osios pagrindinės mokyklos pedagogais.

Abiejų šalių mokytojai turėjo galimybę palyginti, kaip Lietuvoje ir Lenkijoje vaikai mokomi anglų kalbos bei kitų mokomųjų dalykų, kokie yra mokymo metodų panašumai ir skirtumai. Taip pat pedagogai dalijosi patirtimi, kaip galima panaudoti informacines technologijas efektyviam vaikų užsienio kalbos ir kitų dalykų mokymui. Dalyviai apsikeitė kontaktais ir ateityje glaudžiai bendradarbiaus naudodamiesi „e-Twinning“ programa.

Šiuo projektu siekiama tarptautinio švietimo darbuotojų mobilumo ir mokytojų profesinės kompetencijos augimo. Projekto tikslas – apimti kultūrinį ir kalbinį aspektus. Pirmojo etapo dalyviai jau pasinaudojo galimybe keliauti, susipažinti su kitos šalies kultūra, suvokti Lenkijos švietimo sistemą, sustiprinti savo komunikacinius gebėjimus, o bendraudami anglų ir lenkų kalbomis pagilino kompetencijas ugdymo srityje.

Sonata BIRŠTONIENĖ
Kybartų „Saulės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Nuotr. Olštyno 2-ojoje pagrindinėje mokykloje lenkų mokytojos (iš kairės) Agata ir Eva šiltai bendravo su kybartietėmis pedagogėmis Sonata Birštoniene, Vilma Žvirbliene bei Ilona Galeckiene.

Publikuota: „Santaka“, 2015-10-31.


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian