Kybartų „Saulės“ progimnazija

Bendradarbiavimas tęsiamas

Kybartų „Saulės“ progimnazijos delegacija, vykstant projektui „Erasmus+“, viešėjo Lenkijos Olštyno 2-ojoje pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi 846 mokiniai.

Šį kartą mokyklai atstovavo direktorius Arvydas Judickas, istorijos vyresnioji mokytoja Daiva Leonavičienė ir pradinių klasių mokytojos Jolanta Liorančienė bei Inga Vaitkevičienė. Išvykoje stebėjome muzikos, menų, kūno kultūros, pradinėms klasėms vedamas pamokas.

Netradicinė priemonė lenkų kūno kultūros pamokose – nuolatinis informacinių technologijų naudojimas. Per jas pateikiamas vaizdinis instruktažas, kaip taisyklingai daryti pratimus, aptariamos dažniausios klaidos. Didelis dėmesys skiriamas plaukimo pratimų mokymui, nes mokykloje vedamos plaukimo pamokos.

Visiškai skirtingai nei Lietuvoje skirstomos lėšos papildomam popamokiniam ugdymui. Pas mus viską sprendžia mokykla, atsižvelgdama pirmiausia į savo finansines galimybes ir tėvų pageidavimus. Lenkijoje neformaliojo ugdymo projektus individualiai kalendoriniams metams rašo mokytojai, o finansavimą skiria miesto meras.

Mūsų pradinukų mokytojų žvilgsniai pavydžiai kliuvo ir už individualių mokymo priemonių pradinėms klasėms gausos.

Ypatingas dėmesys mokykloje skiriamas romų bendruomenei. Veikia romų muziejus, kur eksponuojamos mokykloje besimokančių romų šeimų istorinės nuotraukos, koncertiniai rūbai. Juos gali dėvėti tik gerai lankantys mokyklą mokinai. Atskiroje klasėje dvi padėjėjos (mokančios romų kalbą) padeda ruošti pamokas, žymi lankomumą.

Mokykloje vykdomos labdaringos akcijos „Paremkime sunkiai sergantį klasės draugą“. Vaikai prekiauja pačių keptais pyragais ir gautais pinigais prisideda prie sergančio klasės draugo šeimos gerovės. Organizuojami „Knygų mainai“, kai savo perskaitytomis knygomis galima apsikeisti su draugais. Kaip ir pas mus mokykloje, vyksta dailyraščio konkursas.

Diskusijose sužinojome, kad lenkai pedagogai turi socialinį fondą, iš kurio galima gauti paramą sudėtingais gyvenimo periodais. Tas pats fondas finansuoja mokytojų sveikatinimo programas: kas mėnesį padengia dalį sveikatingumo užsiėmimų kainos (SPA, sporto salė), suteikia 50 proc. nuolaidą apsilankymams sanatorijose. Mokslo metų pabaigoje iš to paties fondo kiekvienas mokytojas gauna priedą prie atostoginių. Džiugu žinoti, jog lenkų valdžia neužmiršo savo pedagogų. Tikimės ir mes ateityje sulaukti didesnio valdžios bei visuomenės dėmesio, elementarios pagarbos.

Mums labai patiko Olštyno mokyklos bendruomenė. Nutarėme bendradarbiauti ir pasibaigus projektui. Lenkų delegacija žada atvykti, aplankyti mūsų mokyklą, susipažinti su Vilkaviškio kraštu.

Inga VAITKEVIČIENĖ
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Nuotr. Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktorius Arvydas Judickas (kairėje) iš Lenkijos parsivežė simbolinių dovanų.

Publikuota: „Santaka“, 2016-06-04.


Bėgikų komanda į Kybartus grįžo pasipuošę medaliais

Šeštadienį Kybartų „Saulės“ progimnazijos bėgikų komanda dalyvavo Olecko mieste IV „Voverės tako“ bėgime. Savo amžiaus grupėje (800 m distancijoje) iškovojo individualiai Daumantas Skučas trečią, Ligitas Artiuchovas ketvirtą, Kamilija Maceikaitė antrą, Auksė Eidukaitytė trečią, Deimantė Mažeikaitė ketvirtą vietas.

Bėgikams įteikti atminimo medaliai, užimtų vietų medaliai ir asmeninės dovanos. Po apdovanojimo dalyviai pramogavo Olecko „Lego“ SPA komplekse.

Bėgikai liko patenkinti ne tik pergalėmis, bet ir pačiomis varžybomis.

Komandos vadovas Vytautas Valiokas

t


Priėmėme svečius iš Lenkijos

Kybartų „Saulės“ progimnazija dalyvauja bendrame „Erasmus+“ projekte „Mokytojo mobilumas – kelias į sėkmę“ kartu su Lenkijos Olštyno 2-ąja pagrindine mokykla.

Mūsų įstaigoje viešėjo šios mokyklos direktorė Ivona Jasinska bei vienos šio miestelio įmonės vadovas Zdislavas Ryžkovskis. Atvykusius svečius supažindinome su savo mokykla. Direktorė atkreipė dėmesį, jog turime labai erdvias patalpas vaikų ugdymui.

Per ekskursiją po mokyklą, be kitų kabinetų, parodėme ir medžio bei metalo dirbtuves, buities kabinetus. I. Jasinska apgailestavo, kad jie, prieš 15 metų pasikeitus ugdymo programoms, iškomplektavo šiuos kabinetus. Dabar jų mokiniai neturi praktinių galimybių dirbti su medžiu ar gaminti maistą. Vyrauja teorinis kursas, skiriama daugiau dėmesio dizainui, plastikai. Viešnia pasidžiaugė, jog mes pasielgėme apdairiai, pasilikdami kabinetų bazę. Dabar ir Olštyno 2-oji pagrindinė mokykla norėtų grįžti prie praktikos technologijų pamokose, bet susiduria su finansiniais sunkumais.

I. Jasinska taip pat atskleidė, kad neseniai 70-metį atšventusi jų mokykla negali pasidžiaugti ir tokiomis sporto salės bei aikštyno erdvėmis, kokias turime Kybartuose. Lenkijos mokinių poreikį sportuoti jų mokykla kompensuoja nuomodamasi miesto baseiną plaukimo pamokoms. Tai jų ugdymo įstaigai brangiai kainuoja.

Per viešnagę svečiams parodėme mokyklos muziejų, pasigyrėme, jog neseniai dešimtmetį paminėjusią mūsų įstaigą aplankė beveik visi Lietuvos prezidentai.

Svečiai atkreipė dėmesį į progimnazijos liepų parko medžius, papuoštus vaikų rankomis rištomis, pintomis trispalvėmis juostelėmis. Paaiškinome, kad taip mūsų mokykla pagerbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ši idėja lenkus itin sužavėjo.

Su kolegomis lenkais taip pat aptarėme ugdymo sistemų panašumus ir skirtumus, kalbėjomės apie įvairius projektus.

Po šios viešnagės jau mūsų eilė bus vykti į Lenkijos Olštyno miestą. Tą ketiname padaryti antroje balandžio pusėje.

Inga VAITKEVIČIENĖ
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Nuotr. Olštyno 2-osios pagrindinės mokyklos direktorė Ivona Jasinska pasidžiaugė erdviomis „Saulės“ progimnazijos patalpomis, skirtomis vaikų ugdymui.

Publikuota: „Santaka“, 2016-04-09.


Mokytojų mobilumas – kelias į sėkmę

Kybartų „Saulės“ progimnazijos mokytojų komandos nariai dalyvauja „Erasmus+“ programoje su projektu „Mokytojų mobilumas – kelias į sėkmę“, kurį finansavo Europos Sąjunga.

Mokyklos direktorius Arvydas Judickas, anglų kalbos mokytojos Ilona Galeckienė ir Vilma Žvirblienė bei šių eilučių autorė keletą dienų viešėjo Lenkijoje, kur dalijosi patirtimi su Olštyno 2-osios pagrindinės mokyklos pedagogais.

Abiejų šalių mokytojai turėjo galimybę palyginti, kaip Lietuvoje ir Lenkijoje vaikai mokomi anglų kalbos bei kitų mokomųjų dalykų, kokie yra mokymo metodų panašumai ir skirtumai. Taip pat pedagogai dalijosi patirtimi, kaip galima panaudoti informacines technologijas efektyviam vaikų užsienio kalbos ir kitų dalykų mokymui. Dalyviai apsikeitė kontaktais ir ateityje glaudžiai bendradarbiaus naudodamiesi „e-Twinning“ programa.

Šiuo projektu siekiama tarptautinio švietimo darbuotojų mobilumo ir mokytojų profesinės kompetencijos augimo. Projekto tikslas – apimti kultūrinį ir kalbinį aspektus. Pirmojo etapo dalyviai jau pasinaudojo galimybe keliauti, susipažinti su kitos šalies kultūra, suvokti Lenkijos švietimo sistemą, sustiprinti savo komunikacinius gebėjimus, o bendraudami anglų ir lenkų kalbomis pagilino kompetencijas ugdymo srityje.

Sonata BIRŠTONIENĖ
Kybartų „Saulės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Nuotr. Olštyno 2-ojoje pagrindinėje mokykloje lenkų mokytojos (iš kairės) Agata ir Eva šiltai bendravo su kybartietėmis pedagogėmis Sonata Birštoniene, Vilma Žvirbliene bei Ilona Galeckiene.

Publikuota: „Santaka“, 2015-10-31.


Draugas draugui visuomet padės

Kybartų „Saulės“ progimnazijoje pradedama prevencinė patyčių programa „Olweus“ paskatino vykdyti projektą „Gerumas man, tau ir kitiems“. Vienas iš projekto tikslų – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingo amžiaus mokinių.

Projekte, kuris vyko rugsėjo mėnesį, dalyvavo 4b ir 8b klasių moksleiviai. Nors juos ir skyrė amžiaus skirtumas, bet tai nesutrukdė vaikams susidraugauti, susirasti draugą, vykdyti įdomią ir turiningą veiklą.

Pirmiausia aštuntokai susirado po draugą – ketvirtoką, kuriuo rūpinosi, patardavo, padėdavo. Į šią veiklą įsitraukė ir mokyklos socialinė pedagogė I. Linkevičienė. Ji teigė, kad veikla buvo įdomi, skatinanti draugauti, sutarti ir susitarti.

Vieną penktadienio popietę visi išsiruošėme į draugystės žygį prie Molyno vandens telkinio Kybartuose. Kiek teigiamų emocijų patyrėme žaisdami judriuosius žaidimus, estafetes ir kvadratą! Smagu, kad šią idėją palaikė ir tėvai. Dėkojame Linui ir Raimondai Kokanskiams už aktyvų dalyvavimą sportinėse rungtyse, už įkvėpimą veikti kartu, už pagalbą organizuojant žygį.

Kitame projekto etape aštuntokai kartu su ketvirtokais ne tik susipažino su „Žemės menu“, bet ir patys jį kūrė. Visi džiaugėmės kūrybinių darbų rezultatais ir supratome, kaip svarbu pasitikėti vieniems kitais.

Paskutiniajame projekto etape atlikome kolektyvinį darbą – kūrėme paveikslą iš atskirų detalių. Smagu buvo dirbti porose. Linksmai besišnekučiuodami spalvinome paveikslo detales ir klijavome į bendrą kūrinį. Džiaugėmės, kad paveikslas pavyko puikiai.

Kiekvienos veiklos pabaigoje įsivertindavome savo darbą, pasidalydavome nuomonėmis. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais, o ketvirtokai įteikė aštuntokams prisiminimo dovanėles – pačių pagamintus atvirukus. Mes, projekto koordinatorės, džiaugiamės, kad mokiniai susidraugavo vieni su kitais. Vyresnieji mokiniai rūpinosi jaunesniaisiais. O šiems buvo smagu mokykloje turėti vyresnįjį draugą.

Oksana KRIAUČIŪNIENĖ
4b klasės mokytoja,

Agnė NACEVIČIENĖ
8b klasės auklėtoja

Agnės NACEVIČIENĖS nuotr. Bendra veikla padėjo ketvirtokams ir aštuntokams susidraugauti.


„Saulės“ progimna­zija pa­minė­jo Moky­tojų dieną

Kybartų „Saulės“ progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena.

Tą rudenišką rytą visi mokiniai skubėjoį pirmąją auklėtojų vedamą pamoką, sveikino visus mokytojus su jų švente.

Antrąją pamoką vedę tėveliai papasakojo apie savo profesijas ir linkėjo nepasimesti renkantis gyvenimo kelią.

Vėliau savo mokytojus pakvietėme į šventinį koncertą, kurį režisavo lietuvių kalbos mokytoja Gitana Katkevičienė. Tą dieną apie Mokytoją buvo pasakyta daug gražių ir šiltų žodžių. Scenoje savo pasirodymu visus nustebino labai keistas svečias– Dėdė Rudenėlis. Jis į mokyklą atvyko netuščiomis, o su rudeniškomis vaišėmis mūsų mokytojams.

Šventę pagyvino muzikos mokytojos Vilijos Gaurienės paruošti dainininkai. Rimvydas Varnas visus užbūrė klarneto muzika (mokytojas Linas Daubaras). Savo naują nuotaikingą pasirodymą pristatė šokių mokytojos Irenos Šunokienės suburta šokėjų grupė.

Kartais pykstame ant savo mokytojų, jų nesuprantame, neklausome, bet ištiesų jie mums labai svarbūs. Mokytojai mus moko rašyti, skaičiuoti, suprasti. Jie padeda suvokti tai, kas bus labai svarbu ateityje. Tad dėkojome mokytojams ir mes, mokiniai, ir į šventę pasveikinti jų atėję tėveliai.

Mokytojus pasveikino ir padėkojo už jų kilnų darbą progimnazijos direktorius Arvydas Judickas. Savo mokytojams visi linkėjome naujų idėjų, kūrybiškumo ir išminties.

Gabija GUNTORIŪTĖ,

Skaistė VAITKEVIČIŪTĖ

Kybartų „Saulės“ progimnazijos mokinės

Nuotr. Mokiniai dovanojo mokytojams gražų koncertą.

Publikuota: „Santaka“, 2014-10-11


Progimnazijos salėje karaliavo futbolas

Kybartų „Saulės“ progimnazijos sporto salėje įvyko tradicinis vaikų futbolo turnyras Kybartų klubo „Sveikata-2“ taurei laimėti.

Varžybose dalyvavo 1998 m. ir 2002 m. gimusių vaikų komandos iš Alytaus, Prienų, Vilkaviškio bei Kybartų.

2002 m. gimusių futbolininkų grupėje pirmas tris vietas iškovojo svečiai iš Alytaus: RSC, RSC-2 (treneris Rimvydas Kochanauskas) bei „Auska“ (treneris Aidas Kalimavičius). Ketvirta vieta atiteko Vilkaviškio „Širvintai“ (treneris Šarūnas Litvinas), penkta – Kybartų „Sveikatai-2“ (treneris Liutauras Savickas), šešta – Vilkaviškio „Širvintai-2“.

Buvo išrinkti geriausi komandų žaidėjai. Mūsų rajono komandose tai buvo Justas Paškauskas („Širvinta“), Ernestas Mickevičius („Sveikata-2“) ir Ignas Vaišnys („Širvinta-2“). Tarp prizininkų pateko ir geriausiu turnyro vartininku pripažintas Ignas Simanavičius („Širvinta“) bei gynėjas Arnas Alavičius („Sveikata“).

Per turnyro pertrauką vykusį trenerių konkursą laimėjo „Širvintos“ komandos vadovas Š. Litvinas.
Apdovanojimus jauniausiems futbolininkams įteikė buvęs kybartietis, mūsų klubo įkūrėjas, šiuo metu Šiauliuose gyvenantis Audrius Paškevičius.

„Vakaro vinimi“ pavadintose trenerių ir komandų vyriausių žaidėjų rungtynėse nugalėjo labiau patyrę treneriai. Šios dvikovos geriausiais žaidėjais buvo pripažinti Edvinas Simanavičius („Sveikata-2“) bei Audrius Paškevičius (treneriai).

Kitą turnyro dieną rungtyniavo 1998 m. gimę jaunieji futbolininkai. Aikštelėje užvirė dar didesnės aistros. Po atkaklios kovos pirmą vietą iškovojo Alytaus „Auskos“ komanda, antroji vieta atiteko Vilkaviškio „Širvintos“ klubui, trečia – Kybartų „Sveikatai“. Ketvirti turnyre liko Prienų KKSC sportininkai, penkti – Kybartų „Sveikatos-2“ žaidėjai.

Tarp geriausių komandų žaidėjų pateko Justas Vaišnys („Širvinta“), Mindaugas Kapačinskas („Sveikata“), Mangirdas Savickas („Sveikata-2“), taip pat gynėjai Paulius Krakauskas („Širvinta“) ir Dainius Savickas („Sveikata-2“), puolėjai Lukas Dabrišius („Sveikata“) bei Ronaldas Paulauskas („Širvinta“).
Per pertrauką vykusiame trenerių konkurse nugalėjo buvęs kybartietis, dabar Alytuje gyvenantis A. Kalimavičius.

Nerijus DEMENIUS
Turnyro vyr. teisėjas

Nuotr. Jaunieji futbolininkai džiaugėsi iškovotais apdovanojimais.
Klubas „Sveikata-2“ dėkoja už pagalbą rengiant turnyrą Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Marijampolės apskrities futbolo federacijai, Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktoriui A. Judickui, MB „Gėlių menė“, parduotuvei „Nandina“, V. Prudkauskaitei, A. ir Ž. Zorskiams, V. ir I. Stankevičiams, L. ir R. Mažerimams, R. ir J. Kivyliams, Z. Savickui, taip pat Kybartų „Sveikatos“ klubo prezidentui J. Murinui, N. Miknevičiui, A. Paškevičiui, A. Dailidei bei visiems, susirinkusiems į šią sporto šventę. Užsk. 7654

Publikuota: „Santaka“, 2013 m. Gruodžio 14 d. Šeštadienis.


Miestas traukia ekskursantus

Kybartai neseniai priėmė iš visos šalies atvykusius turistinės stovyklos dalyvius.

Miestą aplankė moksleiviai ir mokytojai, keliaujantys mūsų krašto poetės Salomėjos Nėries jaunystės vietomis. Grupėje buvo žmonių iš Vilniaus, Rokiškio, Mažeikių, Palangos, Kalvarijos, Antanavo, Kupiškio ir kitų vietovių.

Ekskursijos vadovu po pasienio miestą tapo bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius. Jis aprodė geležinkelio stoties požemius, ilgiausią šalyje pėsčiųjų tiltą per geležinkelį, pasienio ruožą, muitinę – vartus į Europos Sąjungą, pravoslavų Aleksandro Nevskio cerkvę, dailininko Isaako Levitano paminklą, atnaujintą miesto parką, gražiausiai tvarkomą Kybartų seniūnijos R. ir. V. Juzumų sodybą, Kybartų „Saulės“ progimnaziją. Svečius lydėjo ir kiti Kybartų bendruomenės nariai.

Apsilankę „Saulės“ progimnazijoje moksleiviai ir mokytojai vieningai nusprendė, kad gali pavydėti kybartiečiams, turintiems tokią puikią mokyklą.

Turistinės stovyklos tikslas buvo supažindinti moksleivius su miestu bei aplankyti istorinius, kultūrinius, gamtinius objektus, taip pat sudaryti sąlygas turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Stovykloje dalyvavo 60 moksleivių ir pedagogų.

„Santakos“ inf.

Publikuota: „Santaka“, 2013 m. Lapkričio 30 d. Šeštadienis.


Atostogos – puikus metas ilsėtis, keliauti, pažinti, mokytis

Kybartų „Saulės“ progimnazijos aštuntokai kartu su būreliu mokytojų spalio 30 dieną keliavo į Vilnių. Jie lankėsi parodose, dalyvavo edukacinėse programose, klausėsi paskaitos, pasivaikščiojo Vilniaus senamiesčio gatvelėmis.

8a klasės mokiniai Vilniaus paveikslų galerijoje apžiūrėjo čia veikiančią Luvro muziejaus parodą ir susipažino su prancūzų tapytojo, graverio, piešinio meistro Žano Antuano Vato kūrybos palikimu. Anksti miręs dailininkas, kaip rokoko stiliaus pradininkas, paliko Europos mene ryškų pėdsaką. Ž. A. Vato buvo novatorius, sukūręs labai savitą tapybos žanrą, tradiciškai vadinamą fêtes galantes – galantiškomis šventėmis. Kaip tikras XVIII a. visuomenės metraštininkas, jis vaizdavo ne tik elegantiškos publikos pokylius bei pramogas nuostabios gamtos apsuptyje, bet ir žanrines scenas su realiais tipažais: elgetomis, klajojančiais muzikantais, teatro artistais, amatininkais.

Praktinėje edukacinės programos dalyje aštuntokai išbandė trijų kreidelių techniką. Įkvėpti Ž. A. Vato kūrybos, jie bandė atvaizduoti ekspozicijoje pristatomų kūrinių detales.

8b klasės mokiniai lankėsi Radvilų rūmų muziejuje. Vaikus sužavėjo čia eksponuojama paroda „Renesanso spindesys“.

Aštuntokai apžiūrėjo prabangias Italijos renesanso laikų princų ir princesių drabužių rekonstrukcijas, meistriškai sukurtas Italijos amatininkų ir įmonių pagal to laikotarpio šaltinius. Labiausiai patiko princų puotos scena – padengtas stalas ir prie jo sėdintys puotos svečiai, parodant, kaip prabangiai ir įspūdingai būdavo sutinkami didikai, atvykę į rūmus dalyvauti ypatingose šventėse, apie kurias vėliau su nuostaba kalbėdavo visa Europa. Mokiniai sužinojo, kokias įspūdingas šventes surengdavo Italijoje renesanso laikų didikai. Jie paskirdavo dvaro menininką (o dvaro menininkais būdavo tokios asmenybės, kaip Leonardas da Vinčis, Mikelandželas, Rafaelis) sukurti alegorinius pasirodymus ir jais nustebinti svečius per rūmuose rengiamas puotas.

Apžiūrėję parodą mokiniai buvo pakviesti į meno dirbtuves, kur dalyvavo edukacinėje programoje. Parodų salėje nupieštus eskizus jie panaudojo kurdami kvietimus į didikų šventę. Moksleiviai dirbo naudodami įvairias priemones: popierių, markerius, akrilinius dažus.

Vėliau visi džiaugėsi nuostabiu oru ir sostinės vaizdais. Mokiniai grožėjosi Vilniaus arkikatedra, tolumoje stūksančia Gedimino pilimi, galvojo norus, sukdamiesi ant stebuklingos plytelės.

Keliautojai apsilankė ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje. Klimatologijos skyriaus vedėja dr. Audronė Galvonaitė, demonstruodama skaidres, papasakojo apie šiuolaikinius klimato tyrimus, ekstremalius meteorologinius reiškinius pasaulyje ir Lietuvoje, supažindino su galimais sprendimo būdais užklupus ekstremaliam reiškiniui.

Po paskaitos mokiniai buvo pakviesti į sinoptikų darbo kabinetą. Sinoptikė papasakojo, kaip tvarkomi meteorologiniai duomenys, kaip prognozuojami orai ir pan. Aštuntokai buvo nustebę, koks atsakingas šios tarnybos specialistų darbas, kuris vyksta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Po praktinės veiklos, įdomių ir naudingų paskaitų mokiniai pailsėjo žiūrėdami 3D filmą.

Kartu su vaikais pasidžiaugėme, kad šios mokinių atostogos buvo kitokios – pilnos įspūdžių, atradimų ir naujų potyrių. Todėl dar nespėję grįžti namo jau planavome kitą kelionę.

Aldona MATEIKIENĖ
8a klasės auklėtoja
Kristina ANTANAVIČIENĖ
8b klasės auklėtoja

Ievos ANTANAVIČIŪTĖS nuotr. Grožimės Vilniumi.

Publikuota: „Santaka“, 2013 m. Lapkričio 9 d. Šeštadienis


Pamokas vedė… tėvai

Švenčiant Tarptautinę mokytojų dieną Kybartų „Saulės“ progimnazijoje buvo surengta savivaldos diena. Pamokas mokiniams vedė jų tėveliai. Jie buvo sugalvoję įvairiausių temų, pavyzdžiui, „Kokią profesiją pasirinksiu užaugęs?“, „Ar norėčiau gyventi kitose šalyse?“ ir kt.

Tuo metu mokytojai taip pat nenuobodžiavo – jiems koncertavo progimnazijos mokiniai. Scenoje smagiai sukosi S. Galinienės, I. Šunokienės paruošti šokėjai, žavėjo L. Daubaro pučiamųjų instrumentų būrelio narių atliekamos melodijos, V. Gaurienės vadovaujamo choro dainos. Visa tai į puikų reginį sujungė lietuvių kalbos mokytojos G. Literskytės-Katkevičienės paruošti skaitovai, papasakoję istoriją apie Pepę Ilgakojinę, kuri norėjo į mokyklą.

Daiva KANCLERYTĖ
Kybartų „Saulės“ progimnazijos 8d klasės mokinė

Publikuota: „Santaka“, 2013 m. Spalio 19 d. Šeštadienis.


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian