„Kybartiniai“ savo gimtinę garsino Čekijoje

„Kybartiniai“ savo gimtinę garsino Čekijoje

Savaitgalį orkestrų festivalyje Čekijoje dalyvavęs buvusių kybartiečių orkestras „Kybartiniai“ parsivežė „Auksinės kategorijos“ prizą. Jau ketvirtus metus gyvuojantis Vilniuje susibūrusių buvusių kybartiečių orkestras tarptautiniame festivalyje ryžosi…

Read Article →
Lietuvybės žiburys Amerikoje

Lietuvybės žiburys Amerikoje

Pasaulio kybartiečių draugija A. Kezio galerijoje surengė popietę, skirtą iš Kybartų kilusiam Algirdui Jeronimui Landsbergiui atminti, pakviesdama jos dalyvius į kelionę po žymaus rašytojo gyvenimą…

Read Article →
Kvietimas A. Landsbergio atminimo popietei

Kvietimas A. Landsbergio atminimo popietei

Read Article →
Popietė, skirta prisiminti garsų išeivijos rašytoją, A. J. Landsbergį

Popietė, skirta prisiminti garsų išeivijos rašytoją, A. J. Landsbergį

Read Article →
Pagerbsime garsų kraštietį tapytoją Isaaką Levitaną

Pagerbsime garsų kraštietį tapytoją Isaaką Levitaną

Pažymint iš Kybartų kilusio garsaus dailininko peizažisto Isaako Levitano kūrybinę sėkmę rugsėjo 4 d. rengiamas jo 155-ųjų gimimo metinių minėjimas. Du renginiai Renginiai, skirti garsiam…

Read Article →
„Čiurlioniška“ vasara pažėrė dovanų

„Čiurlioniška“ vasara pažėrė dovanų

Kybartų orkestro muzikantas Linas Sinkevičius šią vasarą vadina „čiurlioniška“. Jubiliejinio gimtadienio proga buvęs kybartietis gavo unikalią dovaną ir įkopė į aukščiausią savo gyvenime viršukalnę. Pomėgiai…

Read Article →
Atsiminimų kupini R. Janušausko „Žaliųjų Kybartų vaizdeliai“

Atsiminimų kupini R. Janušausko „Žaliųjų Kybartų vaizdeliai“

Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) liepos šeštadienio popietę kybartiečiams pristatė dar vieną atsiminimų leidinį. Knygos autorius, kybartietis Ričardas Janušauskas, savo talentu nustebinęs artimuosius. Autorius gimė 1929…

Read Article →
Monografijos “VIŠTYTIS” pristatymas rugpjūčio 16 d. 12 val. Vištytyje

Monografijos “VIŠTYTIS” pristatymas rugpjūčio 16 d. 12 val. Vištytyje

Maloniai kviečiame visus į dviejų dalių monografijos “VIŠTYTIS” pristatymą. Laukiame Jūsų rugpjūčio 16 d. (sekmadienį) 12 val. Vištyčio bendruomenės namuose. 10.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios už…

Read Article →
Ričardo Janušausko atsiminimų knyga

Ričardo Janušausko atsiminimų knyga

Read Article →
Koncertai išlieka muzikantų sieloje

Koncertai išlieka muzikantų sieloje

55-erių metų jubiliejų „Kybartų“ pučiamųjų instrumentų orkestras pažymėjo dviem įspūdingais koncertais, žiūrovus pribloškusiais ne tik profesionaliai atlikta muzika, bet ir rajone dar neregėtais efektais. Į…

Read Article →
Paroda veiks visą mėnesį

Paroda veiks visą mėnesį

Kybartų menų centre „Gyvybės jėga“ visą gegužę veiks Motinos dienai skirta paroda. Jos tema – gėlės ir angelai. Parodoje neįprasta technika atliktus paveikslus su angelais…

Read Article →
Atvirukų parodos autorė planuoja parašyti knygą apie patyčias

Atvirukų parodos autorė planuoja parašyti knygą apie patyčias

Kybartų miesto bibliotekoje ką tik pasibaigė Živilės VAICEKAUSKAITĖ atvirukų paroda „Meilė nugali viską“. Parodos autorę kalbino bibliotekininkė Roma Bruzbartienė. – Šioje gražioje atvirukų parodoje –…

Read Article →
„Muzika man yra tai, be ko negalėčiau gyventi“

„Muzika man yra tai, be ko negalėčiau gyventi“

„Kybartų“ orkestre pirmiausia pagal senelio Antano, o dabar – pagal tėčio Donato batutą saksofoną pučiantis Domas ZIEGORAITIS sako be muzikos savo gyvenimo neįsivaizduojantis. Gabus, darbštus…

Read Article →
Koncer­tas Sig­na­ta­rų na­muo­se

Koncer­tas Sig­na­ta­rų na­muo­se

Pasaulio kybartiečių draugijos vokalinis ansamblis, vadovaujamas Irmos Menčinskienės, Vilniuje, Signatarų namuose, dalyvavo Vasario16-ajai skirtoje programoje.  Signatarų namų direktorė Meilutė Peikštenienė, pristatydama svečius, išskyrė mūsų kolektyvą, kaip atvykusį iš toliausiai….

Read Article →
2015-02-23 Bostone mirė Algimantas Kezys

2015-02-23 Bostone mirė Algimantas Kezys

Read Article →
Iš Ky­bar­tų Kr­is­tijo­no­ Do­ne­laičio­ gim­nazijo­s­ m­o­ks­le­ivių kū­r­y­bo­s­

Iš Ky­bar­tų Kr­is­tijo­no­ Do­ne­laičio­ gim­nazijo­s­ m­o­ks­le­ivių kū­r­y­bo­s­

Gabrielius ZAVEC­KAS  IR VĖL ŽVAIGŽDĖS, O GAL TIK ILIUZIJA Iš­ju­nkite­ mė­nu­l­į, iš­ju­nkite­ ir mie­stą, Užde­nkite­ stikl­ainiu­ jonvabal­iu­s, kad jie­ ne­š­vie­stų – Ne­t je­igu­ ne­ju­dė­čiau­, dre­bė­damas…

Read Article →
Va­ka­ro­nė džiu­gino pro­gra­ma ir bendra­vimu

Va­ka­ro­nė džiu­gino pro­gra­ma ir bendra­vimu

Kybartų kultūros centro darbuotojai Pajevonio bendruomenės namuose surengė vakaronę „2015 Ožkos metus pradedant…“  Žinoma, čia jokia „ožka“ būtų nepadėjusi, jeigu ne kaimo bendruomenės „Javonio versmė“ pirmininkė…

Read Article →
Kybartiečiai metus palydė­jo koncertu „Arklys ne Ožka“

Kybartiečiai metus palydė­jo koncertu „Arklys ne Ožka“

Kybartų kultūros centre vykusiame koncerte „Arklys ne Ožka“ Naujieji 2015 metai buvo perduoti jų valdovei Ožkai. Arkliui išlaikyti valdžią nepadėjo nei gausus būrys čigonų, nei…

Read Article →
Maestro atminimui

Maestro atminimui

Į savo buvusio vadovo maestro Antano Ziegoraičio atminimui skirtą koncertą kviečia „Kybartų“ orkestras, šįkart savo programą pristatysiantis Vilniuje (Vilniaus g. 30), puikia akustika ir kultūriniais…

Read Article →
Koncertas Maestro A. Ziegoraičiui paminėti

Koncertas Maestro A. Ziegoraičiui paminėti

Read Article →
Litera­tū­rinė – muzikinė po­pietė biblio­teko­je

Litera­tū­rinė – muzikinė po­pietė biblio­teko­je

Kybartų bibliotekojevyko poezijos posmus kuriančių ir poezijai prijaučiančių žmonių popietė „Rudens lapeaš tavo vardą parašysiu“.  PopietėjedalyvavoišKybartų kilusios poetės ir net kelių knygelių autorės Aldona Jankauskaitė-Maksvytienė,…

Read Article →
Pris­ta­ty­ta tre­čio­ji trem­tinių prisiminimų kny­ga

Pris­ta­ty­ta tre­čio­ji trem­tinių prisiminimų kny­ga

Tremties iš mūsų istorijos ištrinti neįmanoma, tačiau su kiekviena karta mažėja gyvų istorijos liudininkų. Knygos „Mes sugrįžom…“ trečiosios dalies pristatyme dalyvavę tremtiniai pabrėžė, kad pagrindiniu jos tikslu laiko tikrosios, neiškraipytos, istorijos perdavimą.  Knygos pristatymo renginį vedė jos…

Read Article →
Kybartai – Kalėdinės šviesos miestas

Kybartai – Kalėdinės šviesos miestas

Read Article →
Bib­lio­te­ka lau­kia eu­ro­pinių pinigų

Bib­lio­te­ka lau­kia eu­ro­pinių pinigų

Kristina VAITKEVIČIENĖ Kybartų kultūros centre besiglaudžianti vietinė biblioteka jau daug metų vargsta ne tik pati, bet trukdo ir kultūros įstaigos plėtrai. Kybartiečiai skundžiasi, kad senesniems žmonėms sunku lipti stačiais…

Read Article →
Maestro sukurtas tiltas jungs su Jo meile žmonėms, grožiui

Maestro sukurtas tiltas jungs su Jo meile žmonėms, grožiui

Antanas ZIEGORAITS (1948–2014) Kas, oi kas pasakys, kad visai jau neskauda? Kas, oi kas dar įpūs jau išblėsusią viltį? Kaip praradus sparnus dar nuo žemės pakilti?…

Read Article →