Vydūno viešnagė mieste – nepamiršta

Vydūno viešnagė mieste – nepamiršta

Kybartų kultūrinės atminties puoselėtoja bibliotekininkė Roma Bruzbartienė skaitytojams nori priminti faktą, jog 1926 m. gruodžio mėnesį mieste lankėsi ir paskaitą jaunimui skaitė Vilhelmas Storosta-Vydūnas –…

Read Article →
Prisiminti garbūs pasaulio kybartiečiai

Prisiminti garbūs pasaulio kybartiečiai

Pažymėdamas fotomenininko Algimanto Kezio bei JAV lietuvių žurnalistų sąjungos įkūrėjo ir prezidento Edvardo Šulaičio 85-mečių jubiliejus, Vilkaviškio krašto muziejus surengė susitikimą su šias iškilias asmenybes…

Read Article →
Iš Paprūsės. Karo audros pakeitė miestelio gyvenimą

Iš Paprūsės. Karo audros pakeitė miestelio gyvenimą

Pasienio ofenzyva 1944-ųjų vasara buvo karšta. Iki spalio pabaigos vokiečių armija (Baltarusijos frontas) jau buvo atsitraukusi iki Vilkaviškio, Bartninkų, Kalvarijos ir pan. Frontas Lietuvos žemėje…

Read Article →
Iš Paprūsės. Sunkios slapstymosi nuo fronto ugnies dienos

Iš Paprūsės. Sunkios slapstymosi nuo fronto ugnies dienos

1944 metais, rudeniop, frontas priartėjo prie Vilkaviškio. Pasitraukusieji iš fronto į Kybartus pasakojo, kad jų miestas degė kaip ugnies katilas. Mat kariai stumdėsi tai užimdami…

Read Article →
Iš Paprūsės. Pasienio upelio gyvybingumas

Iš Paprūsės. Pasienio upelio gyvybingumas

Mažas 1,5–3 metrų pločio Lieponos upelis žymėjo Lietuvos ir Vokietijos sieną ties Kybartais. Kontrabandininkams jį pereiti nebuvo sudėtinga, tik, žinoma, reikėjo saugotis pasieniečių. Viena sargybos…

Read Article →
Iš Paprūsės. Savišvieta Kybartų jaunimui buvo labai svarbi

Iš Paprūsės. Savišvieta Kybartų jaunimui buvo labai svarbi

Nežinau, kas taip intensyviai skatino skaityti knygas. Ilgai maniau, kad tai – įgimtas poreikis. Būdamas žemesnėse pradinės mokyklos klasėse knygas ėmiau iš mokyklos bibliotekos. Kai…

Read Article →
Iš Paprūsės. Madų pradžia Kybartuose

Iš Paprūsės. Madų pradžia Kybartuose

Kybartiečiai, kaip pasienio gyventojai, mėgo pasinaudoti užsienyje prigyjančiomis naujovėmis. Netrukdavo prigyti vokiečių pamėgtos galvos apdangalų, suknelių, batukų, auskarų ar kitų puošmenų mados. Vienu metu labai…

Read Article →
Iš Paprūsės. Geležinkelio sodas buvo skirtas pramogoms ir poilsiui

Iš Paprūsės. Geležinkelio sodas buvo skirtas pramogoms ir poilsiui

Visiškai netoli Virbalio geležinkelio stoties (stotis buvo Kybartuose, bet oficialiai vadinosi Virbalio) buvo nedidelis, bet įdomus sodas. Malonų pavėsį teikė nedideli lapuočiai medžiai bei gausūs…

Read Article →
Iš Paprūsės. Laukėme „Lituanicos“ skridimo

Iš Paprūsės. Laukėme „Lituanicos“ skridimo

1933 m. daug rašė spauda ir kalbėjo žmonės, kad iš Amerikos per Atlanto vandenyną atskris su lėktuvu du lietuviai drąsuoliai – Steponas Darius ir Stasys…

Read Article →
Iš Paprūsės. Klestėjo mažoji kontrabanda

Iš Paprūsės. Klestėjo mažoji kontrabanda

Nuo senų laikų Kybartai ironiškai buvo vadinami kontrabandininkų miestu. Sunku ką nors pasakyti apie stambiu mastu vykusią kontrabandą šiame mieste, tačiau mažoji kontrabanda tarpukariu jame…

Read Article →
Iš Paprūsės. Griuvėsių keliami prisiminimai

Iš Paprūsės. Griuvėsių keliami prisiminimai

Už dviejų trijų šimtų metrų nuo gatvės, vedančios į Eitkūnus, stovėjo apleistos žemės plotas. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, matyt, ten buvę carinės Rusijos didelės muitinės…

Read Article →
Iš Paprūsės. Akimirka su Antanu Smetona

Iš Paprūsės. Akimirka su Antanu Smetona

1940 m. birželio 5-oji. Kaip ir visoje Lietuvoje, Kybartuose sujudimas. Į Lietuvą žygiuoja Raudonosios armijos daliniai, visur suirutė. Kybartiečiai užplūsta gatves, vienas kitą šnekina, klausinėja,…

Read Article →
Iš Paprūsės. Pirkti ūkininkų žąsis buvo privalu

Iš Paprūsės. Pirkti ūkininkų žąsis buvo privalu

Taip buvo carinės Rusijos laikais ir vaizdus, kuriuos aprašysiu, Paprūsėje buvo galima išvysti maždaug iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio vidurio. Kybartų mieste buvo aptvertas žemės…

Read Article →
B. PETRAVIČIŪTĖS autobiografinė knyga „NEATPLĖŠTI LAIŠKAI“

B. PETRAVIČIŪTĖS autobiografinė knyga „NEATPLĖŠTI LAIŠKAI“

Neabejojame, kad Virtualiųjų Kybartų lankytojus sudomins toliau spausdinamas tekstas. Tai ištrauka iš Kybartuose gimusios Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės BERNARDOS PETRAVIČIŪTĖS autobiografinės knygos „NEATPLĖŠTI LAIŠKAI“…

Read Article →
Iš Paprūsės

Iš Paprūsės

Valstybės siena su didžiąja Europos valstybe Vokietija turėjo nemažai įtakos Lietuvos civilizacijai, kultūrai, papročiams bei kitiems reiškiniams. Tai ypač buvo juntama Suvalkijos krašte. Prasmę dar…

Read Article →
Leidiniai apie Kybartus – visi vienoje vietoje

Leidiniai apie Kybartus – visi vienoje vietoje

  Ar žinojote, kiek leidinių yra išleidę kybartiečiai, kiek išleista apie Kybartus bei kiek apskritai yra šaltinių? Tuomet laikas apsilankyti Kybartų miesto bibliotekoje ir pamatyti…

Read Article →
Iš Paprūsės.  Gydytoją Stučį pažinojo dauguma kybartiečių

Iš Paprūsės. Gydytoją Stučį pažinojo dauguma kybartiečių

Ir anksčiau, ir ketvirtajame XX amžiaus dešimtmetyje gydymas Lietuvoje, o taip pat ir Kybartuose buvo nepigus. Mažiau kainuodavo gydymasis pas felčerį. Kai kurie Paprūsės gyventojai,…

Read Article →
Kontrabandos karai XIX a. Lietuvoje

Kontrabandos karai XIX a. Lietuvoje

Kybartų bibliotekoje rastas straipsnis su autentiškomis nuotraukomis. Straipsnis iš leidinio “Mano rinktiniai” 2009 m. lapkričio numerio.

Read Article →
Senųjų Kybartų kapinių istorija

Senųjų Kybartų kapinių istorija

Vytautas Mickevičius Kaunas, 2011 01 18 Besidomint Kybartų praeitimi, daţnai tenka susidurti su duomenų trūkumu, kurti įvairias hipotezes ir tikrinti jų atitikimą tikrovei. Kartais pavyksta,…

Read Article →
Zenono Šteinio piešinių galerija

Zenono Šteinio piešinių galerija

Ze­no­nas Štei­nys gi­mė 1946-ųjų lie­pą Ky­bar­tuo­se. 1971 m. jis Kau­ne bai­gė S. Žu­ko tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ku­mą, 1984 m. – Aukš­tuo­sius re­ži­sie­rių ir sce­na­ris­tų kur­sus Mask­vo­je….

Read Article →
Apie istorinę tiesą prabilo drama „Kybartų aktai“

Apie istorinę tiesą prabilo drama „Kybartų aktai“

Sausio 9-osios vakarą Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune nuolat skambėjo Kybartų vardas. Visuomenei buvo pristatyta dramaturgo Gedimino Jankaus knyga „Kybartų aktai“. Šiuo kūriniu autorius ryžosi…

Read Article →
Kybartai 1928-aisiais

Kybartai 1928-aisiais

Prieš keletą dienų gavau elektroninį laišką, kuriame buvo prisegtas nuotraukų rinkinys apie Lietuvą 1928m. Ko gero tik dėl to, kad domino fotografijos, laišką ne ištryniau,…

Read Article →
Civilizacija Veržbolovo – II dalis

Civilizacija Veržbolovo – II dalis

Civilizacija „Veržbolovo“ Pabaiga. MARIUS IVAŠKEVIČIUS Klestėjimas Tokio masto stoties statybų perspektyva gana greitai priviliojo į Kybartus daugybę įvairaus plauko to meto apsukrių ir nevykusių verslininkų…

Read Article →
Civilizacija Veržbolovo – I dalis

Civilizacija Veržbolovo – I dalis

Civilizacija „Veržbolovo“ MARIUS IVAŠKEVIČIUS Mįslė Всë ново лишь до Вержболова, – что ново здесь, то там не ново.1 Dvidešimto amžiaus pradžios Rusijos imperijoje tai buvo…

Read Article →