Dviejų mokyklų draugystė

Dviejų mokyklų draugystė

Graži Kybartų „Saulės“ progimnazijos ir Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos draugystė, užsimezgusi prieš septynerius metus, kasmet tik stiprėja. Šių mokyklų pradinių klasių mokytojai susitikę bičiuliškai…

Read Article →
Gabiausiems gimnazistams – rėmėjų premijos

Gabiausiems gimnazistams – rėmėjų premijos

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje daug dėmesio skiriama gabių mokinių ugdymui ir skatinimui. Mokslo metų pabaigoje už aukštus pasiekimus dalykų rajoninėse, respublikinėse olimpiadose ir konkursuose gimnazistams…

Read Article →
Puikus kybartiečių pasirodymas tarptautiniame projekte

Puikus kybartiečių pasirodymas tarptautiniame projekte

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos chemijos mokytoja Rimutė Lazdauskienė ir dvi mokinių komandos dalyvavo Ugdymo plėtotės centro inicijuoto tarptautinio projekto „March“ veikloje „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“,…

Read Article →
Gimnazisto įžvalgos – poezijoje ir esė

Gimnazisto įžvalgos – poezijoje ir esė

Gimnazistą Gabrielių Zavecką mokanti lituanistė Nijolė Černauskienė jį apibūdino kaip ypatingo kritinio mąstymo jaunuolį humanitarą. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinys nuolat sėkmingai dalyvauja kūrybiniuose konkursuose….

Read Article →
Tautinę juostą kūrė „Kregždutės“

Tautinę juostą kūrė „Kregždutės“

Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ vyko pilietiškumo ugdymo renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms paminėti. Ta pačia proga inicijavome ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Apjuoskim…

Read Article →
Specialioji mokykla – pagalba šeimai

Specialioji mokykla – pagalba šeimai

Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos pedagogai viešumoje minimi gana retai, nes jų mokiniai egzaminuose, konkursuose neskina laurų. Dirbdami su rimtų negalių turinčiais vaikais, sėkmę šie mokytojai…

Read Article →
Gimnazistai gilinosi į mokslo paslaptis

Gimnazistai gilinosi į mokslo paslaptis

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniai įgijo neįkainojamos patirties, atlikdami tyrimus unikalioje mokslinėje laboratorijoje. Mobili mokslinė laboratorija – tai išskirtinio dizaino vilkikas, kurio puspriekabėje įrengta klasė….

Read Article →
„…te­gul ne­bū­na žmo­gui atimta Tė­vy­nė

„…te­gul ne­bū­na žmo­gui atimta Tė­vy­nė

Vilkaviškio rajono tremtinių prisiminimų knyga „Mes sugrįžome… III“ antrąkart (pirmas pristatymas įvyko pernai Vilkaviškyje) buvo pristatyta Kybartų bibliotekoje knygos sudarytojos Dalijos Agotos Vensaitės-Karkienės ir bibliotekos…

Read Article →
Iš Ky­bar­tų Kr­is­tijo­no­ Do­ne­laičio­ gim­nazijo­s­ m­o­ks­le­ivių kū­r­y­bo­s­

Iš Ky­bar­tų Kr­is­tijo­no­ Do­ne­laičio­ gim­nazijo­s­ m­o­ks­le­ivių kū­r­y­bo­s­

Gabrielius ZAVEC­KAS  IR VĖL ŽVAIGŽDĖS, O GAL TIK ILIUZIJA Iš­ju­nkite­ mė­nu­l­į, iš­ju­nkite­ ir mie­stą, Užde­nkite­ stikl­ainiu­ jonvabal­iu­s, kad jie­ ne­š­vie­stų – Ne­t je­igu­ ne­ju­dė­čiau­, dre­bė­damas…

Read Article →
„Ra­tas ant ašies braškė­dams…“ jau ap­sisuko

„Ra­tas ant ašies braškė­dams…“ jau ap­sisuko

Įžanga Žiemos vakarai. Advento takas, vedantis į GIMIMĄ, taip pat į sausį – METŲ RATO pabaigą. Pastebėjau, kad baigiantis metams žmonės pernelyg dažnai vartojažodį „ratas“….

Read Article →
Ar norėtum bū­ti ty­rėjas?

Ar norėtum bū­ti ty­rėjas?

Ky­bartų Kris­tijono Done­laičio gim­na­zijos moky­tojai ir mokiniai yra nuola­tiniai tarptau­tinio projekto „Ty­rėjų naktis“ da­lyviai.Todėl la­bai apsidžiau­gėme, kai su­žinojome, jog į mū­sų gim­na­ziją atvyks mobilioji de­monstra­cinė…

Read Article →
Išvykoje pasi­ju­tome moksli­ninkais

Išvykoje pasi­ju­tome moksli­ninkais

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje jau susiformavo tradicija keliauti į įdomiąsias tyrėjų naktis, vykstančias visoje Europoje. Lydimi gamtos mokslų mokytojų Rimutės Lazdauskienės, Janinos Judickienės ir Violetos Maknavičiūtės gimnazistai…

Read Article →
„Saulės“ progimna­zija pa­minė­jo Moky­tojų dieną

„Saulės“ progimna­zija pa­minė­jo Moky­tojų dieną

Kybartų „Saulės“ progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena. Tą rudenišką rytą visi mokiniai skubėjoį pirmąją auklėtojų vedamą pamoką, sveikino visus mokytojus su jų švente. Antrąją…

Read Article →
Sporto šventėje emocijos liejosi per kraštus

Sporto šventėje emocijos liejosi per kraštus

Jau antrus metus Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje organizuojama sporto šventė, kurios iniciatoriai yraantrų klasių vadovai J. Judickienė, G. Gražulis ir L. Zdancevičius. Kaip teigė mokytojai,…

Read Article →
Valgyklos įrangą pažadėjo atnaujinti

Valgyklos įrangą pažadėjo atnaujinti

Kristijono Donelaičio gimnazijos taryba susirūpino sąlygomis, kokiomis dirba virėjos ugdymo įstaigos valgykloje. – Dėl maisto kokybės ar skonio, žinoma, visiems neįtiksi. Vieniems būna skanu, kitiems…

Read Article →
Garbios kraštietės premija neišnyko

Garbios kraštietės premija neišnyko

Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) antrus metus tesi gimtajam miestui duotą žodį palaikyti šviesaus atminimo buvusios vietinės gyventojos E. Rovinskaitės-Rožėnienės iniciatyvą mokslo metų pabaigoje premijuoti pažangiausius…

Read Article →
Pedagogės sėkmės paslaptis – reiklumas ir didelis tempas

Pedagogės sėkmės paslaptis – reiklumas ir didelis tempas

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje turbūt mokosi geriausi rajono informatikai. Jau daugiau nei dešimtmetį įvairiuose informatikos konkursuose ir olimpiadose daugybė šios įstaigos mokinių nuolat laimi prizines…

Read Article →
Kybartų gimnazijoje – renginių maratonas

Kybartų gimnazijoje – renginių maratonas

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai šie metai – ypatingi. Minint 300-ąsias lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio gimimo bei 50-ąsias poeto vardo suteikimo mokyklai metines, ugdymo…

Read Article →
Literatūros klasiko jubiliejui

Literatūros klasiko jubiliejui

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą, / Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės…“ – kiekvienas iš mūsų iki pat širdies gelmių žinome, kad šiais įsimintinais…

Read Article →
Vydūno viešnagė mieste – nepamiršta

Vydūno viešnagė mieste – nepamiršta

Kybartų kultūrinės atminties puoselėtoja bibliotekininkė Roma Bruzbartienė skaitytojams nori priminti faktą, jog 1926 m. gruodžio mėnesį mieste lankėsi ir paskaitą jaunimui skaitė Vilhelmas Storosta-Vydūnas –…

Read Article →
Jauki popietė – šventė vaikams ir svečiams

Jauki popietė – šventė vaikams ir svečiams

Į tradicinę advento popietę Kybartų vaikų globos namuose šiemet susirinko kaip niekad daug svečių. Atvyko miestelio klebonas, seniūnas, policijos ir Savivaldybės institucijų, Vilkaviškio „Lions“ klubo…

Read Article →
Vyko parodomieji debatai

Vyko parodomieji debatai

Atgimęs Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos debatų klubas norėjo priminti mokiniams, mokyklos darbuotojams ir visiems kybartiečiams, kas yra debatai, bei supažindinti su jų struktūra. Ta proga…

Read Article →
Atostogos – puikus metas ilsėtis, keliauti, pažinti, mokytis

Atostogos – puikus metas ilsėtis, keliauti, pažinti, mokytis

Kybartų „Saulės“ progimnazijos aštuntokai kartu su būreliu mokytojų spalio 30 dieną keliavo į Vilnių. Jie lankėsi parodose, dalyvavo edukacinėse programose, klausėsi paskaitos, pasivaikščiojo Vilniaus senamiesčio…

Read Article →
Paskaita apie sveikatos sutrikimus

Paskaita apie sveikatos sutrikimus

Spalio 18 dieną  Kybartų m. bibliotekoje įvyko nemokama paskaita turintiems kaulų, sąnarių, stuburo bei širdies, kraujotakos ir arterinius sutrikimus. Paskaitą vedė Šiaulių natūralios medicinos sveikatos centro…

Read Article →
Pamokas vedė… tėvai

Pamokas vedė… tėvai

Švenčiant Tarptautinę mokytojų dieną Kybartų „Saulės“ progimnazijoje buvo surengta savivaldos diena. Pamokas mokiniams vedė jų tėveliai. Jie buvo sugalvoję įvairiausių temų, pavyzdžiui, „Kokią profesiją pasirinksiu…

Read Article →