„…te­gul ne­bū­na žmo­gui atimta Tė­vy­nė

„…te­gul ne­bū­na žmo­gui atimta Tė­vy­nė

Vilkaviškio rajono tremtinių prisiminimų knyga „Mes sugrįžome… III“ antrąkart (pirmas pristatymas įvyko pernai Vilkaviškyje) buvo pristatyta Kybartų bibliotekoje knygos sudarytojos Dalijos Agotos Vensaitės-Karkienės ir bibliotekos…

Read Article →
Iš Ky­bar­tų Kr­is­tijo­no­ Do­ne­laičio­ gim­nazijo­s­ m­o­ks­le­ivių kū­r­y­bo­s­

Iš Ky­bar­tų Kr­is­tijo­no­ Do­ne­laičio­ gim­nazijo­s­ m­o­ks­le­ivių kū­r­y­bo­s­

Gabrielius ZAVEC­KAS  IR VĖL ŽVAIGŽDĖS, O GAL TIK ILIUZIJA Iš­ju­nkite­ mė­nu­l­į, iš­ju­nkite­ ir mie­stą, Užde­nkite­ stikl­ainiu­ jonvabal­iu­s, kad jie­ ne­š­vie­stų – Ne­t je­igu­ ne­ju­dė­čiau­, dre­bė­damas…

Read Article →
„Ra­tas ant ašies braškė­dams…“ jau ap­sisuko

„Ra­tas ant ašies braškė­dams…“ jau ap­sisuko

Įžanga Žiemos vakarai. Advento takas, vedantis į GIMIMĄ, taip pat į sausį – METŲ RATO pabaigą. Pastebėjau, kad baigiantis metams žmonės pernelyg dažnai vartojažodį „ratas“….

Read Article →
Ar norėtum bū­ti ty­rėjas?

Ar norėtum bū­ti ty­rėjas?

Ky­bartų Kris­tijono Done­laičio gim­na­zijos moky­tojai ir mokiniai yra nuola­tiniai tarptau­tinio projekto „Ty­rėjų naktis“ da­lyviai.Todėl la­bai apsidžiau­gėme, kai su­žinojome, jog į mū­sų gim­na­ziją atvyks mobilioji de­monstra­cinė…

Read Article →
Išvykoje pasi­ju­tome moksli­ninkais

Išvykoje pasi­ju­tome moksli­ninkais

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje jau susiformavo tradicija keliauti į įdomiąsias tyrėjų naktis, vykstančias visoje Europoje. Lydimi gamtos mokslų mokytojų Rimutės Lazdauskienės, Janinos Judickienės ir Violetos Maknavičiūtės gimnazistai…

Read Article →
„Saulės“ progimna­zija pa­minė­jo Moky­tojų dieną

„Saulės“ progimna­zija pa­minė­jo Moky­tojų dieną

Kybartų „Saulės“ progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena. Tą rudenišką rytą visi mokiniai skubėjoį pirmąją auklėtojų vedamą pamoką, sveikino visus mokytojus su jų švente. Antrąją…

Read Article →
Sporto šventėje emocijos liejosi per kraštus

Sporto šventėje emocijos liejosi per kraštus

Jau antrus metus Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje organizuojama sporto šventė, kurios iniciatoriai yraantrų klasių vadovai J. Judickienė, G. Gražulis ir L. Zdancevičius. Kaip teigė mokytojai,…

Read Article →
Valgyklos įrangą pažadėjo atnaujinti

Valgyklos įrangą pažadėjo atnaujinti

Kristijono Donelaičio gimnazijos taryba susirūpino sąlygomis, kokiomis dirba virėjos ugdymo įstaigos valgykloje. – Dėl maisto kokybės ar skonio, žinoma, visiems neįtiksi. Vieniems būna skanu, kitiems…

Read Article →
Garbios kraštietės premija neišnyko

Garbios kraštietės premija neišnyko

Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) antrus metus tesi gimtajam miestui duotą žodį palaikyti šviesaus atminimo buvusios vietinės gyventojos E. Rovinskaitės-Rožėnienės iniciatyvą mokslo metų pabaigoje premijuoti pažangiausius…

Read Article →
Pedagogės sėkmės paslaptis – reiklumas ir didelis tempas

Pedagogės sėkmės paslaptis – reiklumas ir didelis tempas

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje turbūt mokosi geriausi rajono informatikai. Jau daugiau nei dešimtmetį įvairiuose informatikos konkursuose ir olimpiadose daugybė šios įstaigos mokinių nuolat laimi prizines…

Read Article →
Kybartų gimnazijoje – renginių maratonas

Kybartų gimnazijoje – renginių maratonas

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai šie metai – ypatingi. Minint 300-ąsias lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio gimimo bei 50-ąsias poeto vardo suteikimo mokyklai metines, ugdymo…

Read Article →
Literatūros klasiko jubiliejui

Literatūros klasiko jubiliejui

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą, / Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės…“ – kiekvienas iš mūsų iki pat širdies gelmių žinome, kad šiais įsimintinais…

Read Article →
Vydūno viešnagė mieste – nepamiršta

Vydūno viešnagė mieste – nepamiršta

Kybartų kultūrinės atminties puoselėtoja bibliotekininkė Roma Bruzbartienė skaitytojams nori priminti faktą, jog 1926 m. gruodžio mėnesį mieste lankėsi ir paskaitą jaunimui skaitė Vilhelmas Storosta-Vydūnas –…

Read Article →
Jauki popietė – šventė vaikams ir svečiams

Jauki popietė – šventė vaikams ir svečiams

Į tradicinę advento popietę Kybartų vaikų globos namuose šiemet susirinko kaip niekad daug svečių. Atvyko miestelio klebonas, seniūnas, policijos ir Savivaldybės institucijų, Vilkaviškio „Lions“ klubo…

Read Article →
Vyko parodomieji debatai

Vyko parodomieji debatai

Atgimęs Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos debatų klubas norėjo priminti mokiniams, mokyklos darbuotojams ir visiems kybartiečiams, kas yra debatai, bei supažindinti su jų struktūra. Ta proga…

Read Article →
Atostogos – puikus metas ilsėtis, keliauti, pažinti, mokytis

Atostogos – puikus metas ilsėtis, keliauti, pažinti, mokytis

Kybartų „Saulės“ progimnazijos aštuntokai kartu su būreliu mokytojų spalio 30 dieną keliavo į Vilnių. Jie lankėsi parodose, dalyvavo edukacinėse programose, klausėsi paskaitos, pasivaikščiojo Vilniaus senamiesčio…

Read Article →
Paskaita apie sveikatos sutrikimus

Paskaita apie sveikatos sutrikimus

Spalio 18 dieną  Kybartų m. bibliotekoje įvyko nemokama paskaita turintiems kaulų, sąnarių, stuburo bei širdies, kraujotakos ir arterinius sutrikimus. Paskaitą vedė Šiaulių natūralios medicinos sveikatos centro…

Read Article →
Pamokas vedė… tėvai

Pamokas vedė… tėvai

Švenčiant Tarptautinę mokytojų dieną Kybartų „Saulės“ progimnazijoje buvo surengta savivaldos diena. Pamokas mokiniams vedė jų tėveliai. Jie buvo sugalvoję įvairiausių temų, pavyzdžiui, „Kokią profesiją pasirinksiu…

Read Article →
In memoriam Genutei Mackevičiūtei

In memoriam Genutei Mackevičiūtei

Jeronimo Šalčiūno tekstas į amžinybę iškeliavusiai mokytojai. Nuotraukos autorius A. Kalvaitis. Bibliotekininkė R. Bruzbartienė

Read Article →
Rašytojo Algimanto Kaminsko kūrybos vakaras

Rašytojo Algimanto Kaminsko kūrybos vakaras

KVIEČIAME į kybartiečio rašytojo, prozininko, poeto, žurnalisto Algimanto Kaminsko kūrybos vakarą, kuris įvyks    SPALIO 15 D. 15 val.  Kybartų miesto bibliotekoje. Programoje- romano “Džiokeris” pristatymas ir…

Read Article →
Bibliotekininkei rūpi įstaigos ateitis

Bibliotekininkei rūpi įstaigos ateitis

Ryžtinga ir įdomi asmenybė, ramus ir geraširdis žmogus – taip Romą Bruzbartienę, ilgametę Kybartų miesto bibliotekos darbuotoją, apibūdina ją pažįstantys žmonės, jos bičiuliai. Darbas bibliotekoje…

Read Article →
Kaip buvo renkami pinigai katalikų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios vidaus apdailai

Kaip buvo renkami pinigai katalikų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios vidaus apdailai

KybartietėsTerezos Bakūnaitės – Bulatovos atsiminimai ( g.1934 m., gyvenanti Darvino 42 -36 , Kybartai) Nors katalikų bažnyčia ir buvo pastatyta 1928 metais, tačiau, kaip prisimena…

Read Article →
GABIŲ MOKINIŲ PAGERBIMAS MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖJE

GABIŲ MOKINIŲ PAGERBIMAS MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖJE

Birželis. Mokslo metai baigiasi. Perskaityta daug knygų, susipažinta su tai, kas buvo nežinoma, dalyvauta olimpiadose, konkursuose, džiaugtasi, o gal nusivilta. Rodos, visa, kas buvo, prabėgo…

Read Article →
„Noriu augti sveikas“

„Noriu augti sveikas“

Kiekvienais metais, atšilus orams, Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ organizuojama sporto šventė. Šiemet šiltų ir saulėtų dienų teko laukti ilgai. Todėl vos tik renginio organizatorės A….

Read Article →
Gimnazistės džiugina puikiais pasiekimais

Gimnazistės džiugina puikiais pasiekimais

Andrius GRYGELAITIS Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija visuomet garsėjo itin glaudžiais santykiais su savo buvusiais mokiniais. Šiais metais vykusiame šalies jaunųjų filologų konkurse pirmos gimnazijos klasės…

Read Article →