„Gerumo lašai net akmenį sutvirtina“

„Gerumo lašai net akmenį sutvirtina“

Sausio 6 d., 12 val., Pasaulio kybartiečių draugija rengia vokalinių ansamblių šventę „Gerumo lašai net akmenį sutvirtina“. Dalyvaus ansambliai „Vakarė“ (vad. D. Mažeikienė), „Atmintis“ (vad. B. Stonienė) ir „Senjoros“ (vad. I. Menčinskienė). Renginys vyks A. Kezio galerijoje Kybartuose (J. Basanavičiaus g. 9.