Įsigykite išskirtinį leidinį

Įsigykite išskirtinį leidinį

Violetos Mickevičiūtės sudarytą leidinį “Alsavęs Kybartais” apie PKD  (Pasaulio kybartiečių draugijos) garbės narį a. a. Vytautą Mickevičių bus galima įsigyti Kybartuose lapkričio 1 ir 2 dieną. Basanavičiaus g. 9,virš Kybartų dabartinio pašto, antrame aukšte. PKD  patalpose 12 – 18 val. abi dienas budės žmogus, visi norintys drąsiai ateikite.

R. Bruzbartienė