Kvietimas į visuotinį PKD susirinkimą

Kvietimas į visuotinį PKD susirinkimą

2016 m. sausio mėn. 16 d. 14 val. Kybartuose, J. Basanavičiaus g. 9 šaukiamas Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotinis susirinkimas.

Dabotvarkė:
1. PKD veiklos ataskaitos, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.
2. PKD valdybos rinkimai.
3. A. Kezio galerijos Kybartuose veikla, išeivijos archyvų saugojimo būklė.
4. Kybartų architektūros paveldo reikalai.
5. Pasirengimas Kybartų miesto 100-mečiui.
6. Kiti klausimai.

PKD valdyba