Kybartų vaikų globos namai

Kybartų vaikų globos namai tai vieninteliai namai net 58 likimo nuskriaustiems vaikams. Šiuose namuose vaikai apgyvendinami iš viso rajono problemiškų šeimų, kurioms dėl vaikų nepriežiūros atimtos globos teisės ar šeima neturi galimybių pasirūpinti vaikais. Šioje įstaigoje taip pat dirba 34 darbuotojai (15 auklėtojų, 1 socialinis pedagogas ir 1 socialinė darbuotoja su rizikos grupėmis). Stengiantis pagerinti nuskriaustų vaikų gyvenimo kokybę, vyksta nuolatiniai atnaujinimo darbai. Šiais metais nupirkti nauji baldai, įrengta moderni virtuvė ir valgykla, naujais baldais ir prietaisais aprūpinti vaikų kambariai, sudėti plastikiniai langai. Stengiantis adaptuoti vaikus į miesto gyvenimą, rengiamos šventės ir įvairūs renginiai. Globos namų auklėtiniai kasmet vyksta į parodas, kuriose vyksta jų darbų aukcionai. Taip pat Kybartų globos namai dalyvauja Nomedos Marčėnaitės projekte, kurio tikslas suteikti kuo geresnes sąlygas vaikams įprastame gyvenime.

Dėl šių vaikų gerovės gali prisidėti kiekvienas. Pradedant tuo, kad neišskirti šių vaikų iš kitų, elgtis su visais vienodai. Norint labiau prisidėti galima juos aplankyti, praleisti kartu dieną ar nors pusdienį. Atneštos ir paliktos dovanos naudos neduos, kadangi tai vaikams įteigs, jog viskas gaunama lengvai ir paprastai. Todėl praleidžiant su vaikais laiką, jiems parodoma, jog jie yra mylimi ir laukiami, jog gyvenimas už globos namų sienų taip pat yra geranoriškai nusiteikęs. Taip pat žinant, jog yra puikių meninių gabumų turinčių vaikų būtų galima surengti ne vieną parodą ir kybartiečiams, kurie neturi galimybės apsilankyti globos namuose. Vaikus toks susidomėjimas jų darbais tikrai pradžiugintų o juk to ir yra siekiama, daryti kitiems gera. Todėl turint idėją, kaip suteikti džiaugsmą vaikams, būtina ją įgyvendinti, o norinčių prisidėti visada atsiras, tik reikia mokėti ieškoti.