Ugniagesių komanda – tarp žemės ir dangaus

Vilkaviškį pasiekęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) raštas pasėjo nerimą: kam priklausys Kybartų ugniagesiai – departamentui ar Savivaldybei? Mat pasikeitus priklausomybei bei juridiniam statusui atsirastų ir gyventojams nenaudingų pokyčių.

Gavo generolo raštą
Praėjusią savaitę Vilkaviškyje lankėsi PAGD direktorius, vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis. Aukštas pareigūnas atvyko pasikalbėti su rajono Savivaldybės administracija.

Kalba ėjo apie Kybartų komandos perdavimą. Mat neseniai Vilkaviškį pasiekė paties generolo R. Baniulio pasirašytas raštas, kuriame departamentas siūlo apsvarstyti galimybę Kybartų komandą perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybei.

Pagrindinis rašte pacituotas argumentas – 2016 m. sausio 1 d. pasikeitęs Priešgaisrinės saugos įstatymas, kuriame numatyta, kad „Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba steigiama Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centruose“.

Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Erlandas Armanavičius teigė, jog naujasis įstatymas palietė ne vien mūsų rajoną, bet dar 7 ar 8 ugniagesių komandas Lietuvoje. Anot pareigūno, kol kas visur vyksta diskusijos, konkrečių reformų dar nesiimta.

Darbo pobūdis skiriasi
Priminsime, kad šiuo metu PAGD mūsų rajone pavaldi Vilkaviškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Kybartų komanda. Jos abi finansuojamos tiesiai iš departamento (per Marijampolės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą). Pagrindinis jų skirtumas – Vilkaviškio komanda yra statutinė, o kybartiečiai dirba pagal darbo sutartis. Tačiau jų darbo pobūdis vienodas: ir vieni, ir kiti dirba su kvėpavimo aparatais, gali dalyvauti cheminiuose ar radiaciniuose incidentuose, turi atlikti vienodus profesinius normatyvus ir kt.

Savivaldybei šiuo metu priklauso penkios kaimo ugniagesių komandos: Pilviškių, Vištyčio, Rausvės, Gražiškių ir Sodėnų. Jas finansuoja Savivaldybė iš departamento skiriamų lėšų. Šių komandų ugniagesiams keliami mažesni profesiniai reikalavimai, jie nedirba su kvėpavimo aparatais ir pan.

Sumažėtų žmonių
Kas atsitiktų, jei departamentui pavaldi tarnyba pereitų į Savivaldybės globą?

Visų pirma, sumažėtų komandoje dirbančių žmonių skaičius iki tiek, kiek numato galiojantys įstatymai.

– Kybartų komandoje dirba 14 žmonių, kiekvienoje pamainoje budi po tris. Savivaldybės ugniagesių komandose, remiantis numatyta vidaus reikalų ministro patvirtinta tvarka, šiuo metu yra po 9 etatus ir pamainoje budi po du žmones. Bet ir tai – tik laikina, nes ateityje, kai bus pereita prie ugniagesių savanorystės, Savivaldybių komandose planuojama palikti dirbti tik po 5 žmones, t. y. po vieną budintį pamainoje. Kas bus, jei Kybartuose dirbs tik vienas ugniagesys? Juk Kybartai – ne kaimas, ten daug svarbių objektų, daugiau nei 5 tūkst. gyventojų. Be to, Kybartų ugniagesiai „dengia“ ir Virbalį. Kybartiečiai dirba ir su kvėpavimo aparatais, gelbėjimo įranga. Tapus Savivaldybės komanda, tokių dalykų tektų atsisakyti, nes vienas budintis žmogus su kvėpavimo aparatu dirbti niekaip negali. Be to, ir šiems aparatams išlaikyti (balionams pildyti, priežiūrai ir pan.) tikrai nebus pinigų, jei kaimo ugniagesių finansavimas bus tik toks, koks yra dabar. Mes juk durstome galą su galu, – kalbėjo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas Audronius Stroginis, vadovaujantis penkioms rajono Savivaldybės ugniagesių komandoms.

Reikia rimtos tarnybos
Taigi, žinodama situaciją Savivaldybės vadovybė perimti Kybartų komandos niekaip nenori. Per susitikimą tokią poziciją meras Algirdas Neiberka ir išdėstė R. Baniuliui.

– Pasakiau, kad tame rašte nebuvo pacituota likusi įstatymo dalis. O joje numatyta, jog tokia tarnyba gali būti ne tik administraciniuose centruose, bet „ir gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose, kai sudaromos sutartys su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu“. Susitikime, kuriame, be PAGD direktoriaus R. Baniulio, dalyvavo ir Marijampolėsapskrities PGV viršininkas Vidas Barauskas bei Vilkaviškio PGT viršininkas E. Armanavičius, išdėsčiau, kad Kybartai yra miestas, šioje seniūnijoje esama apie 6 tūkst. gyventojų. Tai – pasienis su Rusija, yra muitinė, kalėjimas, geležinkelio stotis, didelė trąšų gamykla, terminale stovi eilės vilkikų. Tokiame mieste tikrai yra reikalinga rimta priešgaisrinė tarnyba, o ne savanoryste paremta organizacija, – kalbėjo A. Neiberka.

Anot mero, kalbos dėl Kybartų komandos perdavimo ėjo ir anksčiau – jau tada Savivaldybės tarybos nariai buvo kategoriškai prieš tokią reformą.

Beje, gaisrų skaičiumi Kybartų seniūnija dažnai lenkia kitas rajono seniūnijas. Pavyzdžiui, 2014 m. Kybartų seniūnijoje kilo net 44 gaisrai, o Vilkaviškio – 10.

Išsiuntė atsakomąjį raštą
Po susitikimo Savivaldybės administracijoje buvo sutarta, – tiesa, kol kas tik žodžiu, – jog bent jau šiais metais kardinalių reformų nebus imtasi ir Kybartų komanda Savivaldybei perduota dar nebus.

Kad neoficialus susitarimas įgautų ir teisinį pagrindą, šios savaitės pabaigoje Savivaldybė išsiuntė PAGD oficialų argumentais paremtą raštą.

Mūsų rajono vadovai buvo nuvykę apžiūrėti ir pačios Kybartų ugniagesių komandos. Meras neslėpė, kad nei patys pastatai, nei jau į penktą dešimtmetį „įriedėjusi“ priešgaisrinė technika gero įspūdžio nepaliko.

Pats generolas R. Baniulis nuvyko aplankyti Vilkaviškio PGT, bet pažiūrėti, kaip atrodo Kybartai ir ten esanti gaisrinė, nevažiavo.

Eglė MIČIULIENĖ

Autorės nuotr. Kybartų komandos I pamainos ugniagesiai Vytautas Krupavičius, Algimantas Baltrušaitis ir Linas Vasiliauskas, kaip ir kitų pamainų vyrai, dabar budi trise. Tačiau perdavus komandą Savivaldybei, budėti liktų du, o vėliau – tik vienas ugniagesys.

Publikuota: „Santaka“, 2016-03-26.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba