Sporto klubas “Kybartų jaunystė”

Klubas įkurtas 2004 m. gruodžio 4 d.

Steigėjai:  R. Kanopa, V. Valiokas, G. Vencius, E. Reviako.

Klubo veikla apima šias sritis: orientacinis, smiginis, tačiau pagrindinė kryptis – futbolas.

Sporto klubo prezidentas – Vytautas Valiokas, prezidento pavaduotojas ir treneris – Rimas Kanopa.

Klubo tarybos nariai: V. Valiokas, R. Kanopa. G. Vencius, R. Sakalauskienė, A.  Judickas.

 

Klubo prezidento kontaktai:

Tel.: +370 685 70974

El. paštas: vytukas50@gmail.com