1918 m. po 1-ojo pasaulinio karo, iš Lietuvos išsikraustant vokiečių okupacinei kariuomenei Kybartų mieste buvo kuriama futbolo komanda, kuri pasivadino „Banga“. 1919 m. vokietis Freitachas rado kemsuotą, neaptvertą pievą prie geležinkelio, įsigijo kamuolį ir subūręs intuziastus, užkrėtė juos futbolo žaidimu ilgiems dešimtmečiams ir komanda pasivadino „Sveikata“. Tie pirmieji entuziastai buvo Petrukaitis, broliai Šislos, Kančius, Sičiovas, Kemerzūnas, Vilkaitis, vartininkas Radzevičius, deja jų vardai nežinomi. Komandoje žaidė keturių tautybių žmonės, t.y. lietuviai, rusai, vokiečiai ir žydai. „Sveikata“ turėjo mėlynai raudoną vėliavą. Komanda rungtyniavo su Rytprūsių, Klaipėdos, Kauno, Vilkaviškio komandomis.
Ėjo metai, komanda stiprėjo, kad ir sunkiai, bet atkakliai yrėsi į priekį, nes tais laikais futbolas nebuvo gerbiamas. Tačiau atsirado futbolo mecenatų, kurie paremdavo futbolo komandą savo lėšomis. Pirmą dešimtmetį padėjo muitininkas A. Draugelaitis, kuris siekdamas išlaikyti komandą pradėjo pardavinėti savo žemes, po to nupirko autobusą, o už pervežimus gautas pajamas skirdavo „Sveikatos“ reikalams.
1919 – 1924 m. futbolo komanda pradėjo stiprėti, į komandą įsiliejo pora žaidėjų iš Kauno: Kasiulevičius, Švelnys. Tuo metu komandos vadovybę sudarė V. Geležiūnas, Kremeris, Baznovas. Kada traukiniu, kada vežimais išriedėdavo futbolininkai į susitikimus su varžovais. Šių tada ne itin daug ir tebuvo: Klaipėdoje, Kaune, bet vis dar daugiausiai buvo žaidžiama su Rytų Prūsijos komandomis, kurias jau pasisekdavo nugalėti. „Sveikata“ stiprėjo, virto stipriu sportiniu vienetu. Didesniuose turnyruose kybartiečiai užimdavo 3 – 4 vietas. Tų metų žaidėjai 3 broliai Geležiūnai – Vytas, Pranas ir Vladas, broliai Edis ir Oskaras Čižauskai, broliai Glugauskai, Kremeris, Bliumbergas, Vymeris ir naujai iškilęs vartininkas Aleksa. Pirmosios Lietuvos pirmenybės prasidėjo 1922 m. tačiau Kybartų sporto klubas „Sveikata“ jose nedalyvavo.
1930 m. Kybartai jau turėjo reikiamų matmenų futbolo aikštę, kurioje „Sveikata“ žaidžia iki šiol.

 1930 metai

1930

 1933 metai

1933

1938 metai

1938 Sveikata

Šulaitis, Geležiūnas, Mališka, Radzevičius, Žakas, Račkauskas, Lazauskas, Gėnikis, Čižauskas, Petravičius, Baltramonas, Danisevičius, Vebeliūnas

1940 metai

 

1940

 

Karo metu Kybartai savo aikštės neturėjo, joje stovėjo barikados, ganėsi karininkų arkliai, todėl futbolą tekdavo žaisti dr. Šneiderio pievoje.
Jau patį pirmąjį sekmadienį po karo Kybartai vėl žaidė futbolą. Į komandą susirinko Vytautas Kochanauskas, broliai Mališkos, Bernardas Barzdaitis, Bronius Šulaitis, Vincas Kereiša, Stasys Žilinskas, Kilikevičius.

1942-43 metai

1942-43

1948

1948

1953 metai

1953

1954 metai

1954

P. Ūsevičius, V. Kochanauskas, K. Jakelaitis, V. Čiornyj, R. Simanavičius, G. Augaitis, A. Venskevičius, D. Sakatauskas, V. Kušlevičius, J. Sakatauskas, J. Širvys

1956 metai

1956

1957 metai

1957

1958 metai

1958

1959 metai

1959

Pokario metais pasikeitus santvarkai komandai teko keisti pavadinimą, bet tai buvo laikina, nes Kybartuose futbolo komanda galėjo būti tik viena – „Sveikata“. To meto komandos lyderiai buvo V. Kochanauskas, R. Simanavičius, G. Augaitis, D. Žiurkus, A. Venskevičius, J. Sakatauskas.

1961 metai

1961

1962 metai

1962

1963 metai

1963

1965 metai

1965

 1967 metai

1967-1

1968 metai

1967-1968 Sveikata

Stovi: A.Liubinskas, Č.Janušauskas, R.Karka, treneris V.Kochanauskas, L.Linkevičius, A.Kučinskas, A.Snabaitis, A.Venskevičius, V.Balalis; tupi: Č.Bacevičius, K.Kereiša, R.Munikas, V.Ūsevičius, A.Ziegoraitis, J.Daniliauskas, R.Kriščiūnas, A.Civinskas

1970 metai

1970

1970-1971 metai

1970-71

 

1970-1

1971-1972  metai

1971-2m

1971-72 m

1973 metai

1973m

1975 metai

1975

1976 metai

1976(t)

1977 metai

1977(t)

Vėliau komanda žaidė Lietuvos A klasės „Nemuno“ čempionate. Žymesni laimėjimai – 1978 m. – 3 vieta, 1980 ir 1984 metais – „Nemuno“ čempionai.

1978 metai

1978tm

1979 metai

1979 tm

1980 metai

1980t

1980 Sveikata

Tuo metu beveik visi žaidėjai dirbo Kybartų prekybos įrengimų gamykloje. Komandos branduolį sudarė vartininkai R. Kanopa ir T. Paškevičius, gynėjai R. Karka, V. Balalis, A. Bezykornovas, A.Ramanauskas, saugai – V. Makarovas, A. Katilius, R. Varnas, R. Kušlevičius, puolėjai – R. Jakimavičius, J. Murinas, R. Janulevičius ir S. Gataveckas. Komandą treniravo Kybartų futbolo patriarchas V. Kochanauskas.

1981 metai

1981

1983 metai

1983

1984 metai

1984 Sveikata

Tupi iš kairės: R.Butauskas, R.Kanopa, M.Balčiūnas, G.Uldinskas, R.Novikas, J.Uldinskas, R.Varnas, A.Bezykornovas, A.Mačiokaitis; Stovi iš kairės: R.Balčiūnas, R.Grinkus, A.Žilinskas, V.Mikilkevičius, treneris V.Kochanauskas, A.Kerušauskas, R.Jakimavičius (K), T.Paškevičius, T.Gliaubicas, J.Murinas.

1985 metai

1985

1986 metai

1986

CAM01359

Atkūrus nepriklausomybę komandai buvo ne pats lengviausias metas, joje tuo metu žaidė labai daug jaunimo. Komandą treniravo ilgametis treneris V. Miknevičius, vėliau keletą metų treneriu dirbo G. Jarmala. 1994 m. komandą pradėjo treniruoti ilgametis žaidėjas J. Murinas ir rezultatai pradėjo gerėti. Tris kartus II lygoje buvo iškovoti medaliai. Tuo metu komandos lyderiais buvo V. Bruožis, N. Demenius, L. Šilovas, V. Skinkys, A. Paškevičius, D. Kereiša, H. Katilius, L. Savickas, N. Miknevičius.

1994-1995 metai

1994 Sveikata

Stovi iš kairės: Vadovas R.Kanopa, A.Kurakas, A.Kerušauskas, A.Kajackas, A.Virbickas, V.Bruožis, N.Demenius, A.Frolovas, treneris J.Murinas; tupi iš kairės: L.Frolovas, Akuckas, I.Kamarūnas, L.Snabaitis, A.Gudelis, A.Paškevičius, L.Šilovas, D.Kereiša, A.Lebedevas, A.Demenius, E.Kalvaitis

1998-1999 metai

1998-99

2002 metai

2002

Vėliau komandą treniravo N. Demenius ir R. Melsbakas.

2004 metai

2004

2005 metai

2005 Sveikata

Tupi iš kairės: A.Dailidė, N.Tališauskas, V.Norkeliūnas, T.Bielskus, R.Bradūnas, M.Mikelkevičius, M. Reviako, V.Bujauskas, T.Vaitkevičius, H.Katilius, V.Amosovas; Stovi iš kairės: treneris N.Demenius, M.Melsbakas, K.Čiaučionas, E.Rūškys, L.Savickas (K), J.Mikalauskas, M.Matulaitis, Z.Dambrauskas, M.Bičkovas, A.Kalimavičius, D.Kereiša, prezidentas J.Murinas.

2006 metai

2006

2006-2007 metai

2006-2007

2010 metai

2010

2012 metai

2012

2013 metai

2013

2014 metai

DSC_1882

DSC_2219

2015

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

2016

komanda

Nors teturi tik apie 5000 gyventojų, Kybartai yra tikra futbolo talentų kalvė. Ne tik Kybartus, bet ir visą Lietuvą įvairiais laikotarpiais garsino ir tebegarsina E. Glugauskas, J. Geležiūnas, A. Liubinskas, R. Kochanauskas, A. Puodžiūnas, K. Gražulis, V. Levendrauskas, V. Tutlys, J. Aleksa, A. Kalimavičius, D. Totoraitis, N. Miknevičius, A. Paškevičius, M. Bezykornovas, J. Mikalauskas ir E. Rūškys.