Svarbiausiu praėjusio susirinkimo klausimu tapo naujų futbolo klubo „Sveikata” įstatų pristatymas. Klubas nusprendė atnaujinti įstatus, kad galėtų išplėsti savo veiklos sritis ir veiklos rūšis, kadangi norint vykdyti įvairius projektus klubas neatitiko visų keliamų reikalavimų. Nuo šių metų klubas pradės vykdyti neformalaus ugdymo programas vaikams, taip pat planuojami  dar keli nauji projektai, kurie bus susieti su vaikų ugdymu, šeimų įtraukimu į klubo veiklą.

Klubo įstatuose taip pat atsirado naujos pareigos – garbės prezidentas, kuris bus renkamas penkiariems metams. Garbės prezidentas bus išrinktas iš futbolo klubo narių, kurių amžius sieks 50 ir daugiau metų. Svarbu, kad būsimas garbės prezidentas iki šiol būtų aktyviai dalyvavęs  klubo veikloje ne mažiau kaip 15 metų. Šiuo metu klubo garbės prezidentas yra ilgametis klubo žaidėjas, treneris, vadovas Juozas Murinas.

Pasikeitė ir klubo narių priėmimo bei atleidimo sąlygos. Norintys tapti klubo nariais, prašome kreiptis į klubo prezidentą Nerijų Demenių, kuris pristatys visas įstojimo į klubą sąlygas. Taip pat nuspręsta, kad futbolo komandos ,,Sveikata” nariai nemokamai galės tapti klubo nariais. Klubo nariai turės savo asmenines korteles, kurios suteiks tam tikrų privilegijų ateityje.

Dar viena naujovė – 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramą nuo šiol bus galima  pervesti ne į ,,Sveikata-2” klubo sąskaitą, o į pagrindinę ,,Sveikata” sąskaitą. Todėl prašome visų, kurie nori ir gali  prisidėti prie klubo rėmimo pildant 2016 metų  mokesčių deklaracijas. Tam bus būtina pakeisti paramos gavėjo pavadinimą ir sąskaitą. Visą informaciją galima rasti klubo tinklalapyje www.fksveikata.lt.