Kultūra

  • 0

Pasienio miestelis, turintis pasaulinę draugiją

Į Vilkaviškio kraštą – Kybartus važiuojame kartu su Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininku Leonu Narbučiu. Išties nedaug šalies miestelių galėtų pasigirti turintys tokią draugiją, kuri rūpintųsi jų kultūra ir istorija, leistų knygas apie garsius krašto žmones.

savivaldybiu_zinios_20160924_1savivaldybiu_zinios_20160924_2

Vytis KAUNAS

Publikuota: „Savivaldybių žinios“, Nr. 27-28, 2016-09-24.


  • 0

Garsaus kompozitoriaus širdyje – sentimentai gimtinei

57-erius metus darbo televizijoje skaičiuojantis, muziką apie 150 kino filmų sukūręs Algimantas Apanavičius kaskart suklūsta, išgirdęs suvalkietišką kalbą. Kybartuose gimęs ir augęs žinomas kompozitorius, jau daug metų gyvenantis sostinėje, gimtinei vis dar jaučia nostalgiją.

Užsuka retai

Vyresniosios kartos televizijos žiūrovai turbūt ir šiandien galėtų atpasakoti legendinių, į šalies kinematografijos „Aukso fondą“ patekusių filmų „Niekas nenorėjo mirti“, „Tadas Blinda“, „Raudonmedžio rojus“, „Devyni nuopuolio ratai“, „Sodybų tuštėjimo metas“, „Žalčio karūna“ ir kitų siužetus. Tačiau retas žino, kad šiems filmams muziką kūrė mūsų kraštietis kompozitorius, ilgametis televizijos laidų garso režisierius Algimantas Apanavičius.

Algimantas sako, jog dabar į Suvalkiją ir gimtuosius Kybartus gyvenimo keliai jį atveda itin retai. Paskutinį kartą čia viešėjo prieš ketverius metus, kai su kūrybine grupe buvo atvykęs kurti siužetų Lietuvos televizijos laidai „Mūsų miesteliai“. Šioje laidoje 81-erių garso režisierius dirba ir dabar.

Laidų gausme

A. Apanavičius puikiai prisimena Kybartuose, o tiksliau – Kybarčiukuose, praleistus vaikystės metus. Mena gražų namą, didžiulį kelių hektarų tėvų sodą ir visai netoli nuolat dundančius geležinkelio bėgius. O šalia jų – telegrafo stulpus su gausybe laidų, nuo kurių sklisdavo nuostabus, muziką primenantis gaudesys, kurio mažasis Algiukas galėdavo klausytis valandų valandas. Ta „muzika“ skambėdavo vis kitaip, kai kildavo didesnis vėjas ar nukrisdavo šarma. Vaikystės laidų muzika vėliau suskambėjo kompozitoriumi tapusio A. Apanavičiaus kūriniuose.

Prasidėjus karui Algimantas pradėjo lankyti mokyklą, vėliau jų šeima, kaip ir daugelis pasienio miestelio gyventojų, dėl fronto buvo evakuoti ir gyveno Veliuonoje pas tėčio gimines.

Tačiau ir pasibaigus karui sūnų bei dvi dukras auginusiai Apanavičių šeimai gimtuosiuose Kybartuose nebuvo lemta ilgam užsibūti. Prasidėjo trėmimai, tad betono fabrikėlį Marijampolėje turėjusiam Algimanto tėčiui nebuvo ramu. Šeima vėl buvo priversta slapstytis pas giminaičius kitame Lietuvos krašte.

Tačiau po metų mama su vaikais nutarė grįžti namo – tik tėvas liko dirbti Kaune, o į namus parvykdavo tik savaitgaliais.

Mandolina nepatiko

Algimantas prisimena, kad jų namuose muzika skambėjo nuo pat vaikystės. Mat mama turėjo labai gražų balsą ir mokėjo skambinti pianinu. Nuostabius balsus turėjo ir abi Algimanto seserys – Aldona ir Gražina Apanavičiūtės. Vyresniajai Aldonai mokytis muzikos sutrukdė karas, o jaunesnė Gražina vėliau tapo žinoma šalies operos soliste.

Algimantas prisimena, kaip klausydavo pianino muzikos ir norėdavo juo groti. Vis dėlto savo muzikinę karjerą pradėjo nuo mandolinos, kuria groti jam pasiūlė tuomet ne tik Kybartuose, bet ir visoje šalyje garsus chorvedys, muzikos mokytojas, kompozitorius Bronius Šulskis, įkūręs vietinį orkestrėlį. Vis dėlto mandolina Algimantui „neprilipo“, tad tėvas netrukus nupirko akordeoną, su kuriuo paauglys porą metų grojo ir orkestre, ir šokiams. Būtent tuo metu kybartietis ir pradėjo kurti pirmuosius valsus, polkas bei fokstrotus, kurie labai patiko šokių aikštelėje trypiančiam jaunimui.

Begalinis noras

Pamatę, jog paauglys iš rankų nepaleidžia instrumento, dažnai prisėda prie pianino, tėvai susirūpino Algimantą leisti į muzikos mokslus. Keturiolikmetis A. Apanavičius pirmą kartą nuvyko į Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą ir pageidavo mokytis fortepijono specialybės. Tačiau pedagogai siūlė kitus instrumentus, o norint groti fortepijonu reikėjo dar patobulėti.

Tiek Algimantas, tiek muziką įsimylėjęs jo tėtis tada rankų nenuleido. Paauglys porą metų mokėsi pas geriausius to meto Kauno muzikos mokytojus, o į pamokas vykdavo traukiniu iš Kybartų.

– Norėdamas tapti pianistu, fortepijonu grodavau kartais net 14 valandų per dieną, – prisiminė A. Apanavičius. – Net dabar turiu iš tų laikų išlikusią lentelę, kur žymėdavausi per dieną išgrotas valandas: 10, 12, 14… Neįsivaizduoju, kaip kaimynai neišėjo iš proto.

Atsidavė mokslams

Algimantas prisimena, jog susisiekimas tais laikais nebuvo pats geriausias, todėl paaugliui tekdavo paryčiais važiuoti į Kauną, iki popietės laukti pamokos, o vėliau naktiniu traukiniu parą nemigusiam grįžti į Kybartus. Tačiau meilė muzikai ir noras jos mokytis buvo tokie stiprūs, kad jaunuolio negąsdino nei nuovargis, nei nuolat matomi lavonai Kauno geležinkelio stotyje. Tai buvo pokario kasdienybė…

Vėliau Algimantas baigė ir J. Gruodžio muzikos mokyklą, ir Lietuvos konservatoriją, A. Dvarionienės fortepijono klasę. O paskutiniame konservatorijos kurse A. Dvarionienė pasirūpino, jog jos mylimas studentas būtų įdarbintas televizijoje garso režisieriumi. Tiesa, pati televizija tuomet gyvavo dar tik trejus metus, tad viskas buvo nauja ir labai įdomu.

Karjeros laipteliais

Savo karjerą A. Apanavičius pradėjo žinių laidose, kurios buvo visiškai kitokios nei dabartinės. Daugiausia informacijos būdavo ne iš Lietuvos, o iš Sovietų Sąjungos. Jaunam režisieriui teko dirbti su tuo metu žinomais diktoriais Gražina Bigelyte, Juozu Baranausku, Sofija Juodvalkiene, Dana Rutkute. Tačiau pats A. Apanavičius žvaigžde niekuomet nesijautė, nors neslepia, jog tais laikais tai buvo prestižinės pareigos.

Filmuotos medžiagos žiniose būdavo tik apie penkiolika minučių. Iš Lietuvos – tik vienas kitas siužetas, o visą kitą medžiagą televizija gaudavo iš Maskvos. Garso režisieriaus pareiga buvo visiems žinių siužetams parinkti muziką.

Televizijos fonoteka tais laikais buvo gan skurdi, tad garso režisieriaus darbas nebuvo lengvas. Netrukus visus įrašus Algimantas žinojo atmintinai. Iš pradžių LRT dirbo tik penki garso režisieriai, o vėliau jų būrys padidėjo iki 42.

Po septynerių darbo metų televizijoje Algimantas buvo paskirtas vyriausiuoju LRT garso režisieriumi ir šias pareigas ėjo ketvirtį amžiaus.

Pirmasis filmas

Tačiau greta garso režisieriaus darbo gimė ir didesni ar mažesni kūrybiniai projektai – muzika kino filmams. Mat A. Apanavičius tuo pačiu metu šiek tiek darbavosi ir Lietuvos kino studijoje, kur jį buvo pakvietęs geras draugas, žinomas kompozitorius, Lietuvos kino studijos muzikos redaktorius Algimantas Bražinskas.

Kraštietis puikiai prisimena savo pirmąjį opusą, 1963 m. kurtą dokumentiniam filmui „Elektrografija“. Muziką šiam filmui turėjo kurti kaip tik A. Bražinskas, tačiau taip jau susiklostė aplinkybės, jog darbas buvo patikėtas A. Apanavičiui.

– Iš pradžių ilgai svarsčiau, kokia muzika turi skambėti filme apie Vilniaus elektrografijos institutą, kuriame kuriami elektronikos prietaisai, – prisiminė pašnekovas. – Tuomet ir prisiminiau tą laidų „muziką“, kurios klausydavausi Kybartuose. Tad bandžiau kažką panašaus atkurti, panaudodamas elektrinius vargonus, kitus elektroninius instrumentus. Išėjo tikrai neblogai.

Įvertino kritikai

Taip prasidėjo kompozitoriaus kelias į kinematografiją, su laiku atnešdamas šimtus mažesnių ar didesnių opusų. Bene didžiausiu savo pasiekimu šioje srityje Algimantas laiko darbą su režisieriumi Vytautu Žalakevičiumi ir muziką jo filmui „Niekas nenorėjo mirti“. Šią muziką puikiai įvertino ir kritikai, ir pats Algimantas ją vadina „duota iš viršaus“, mat kurti laiko buvo visai nedaug ir ji tarsi gimė savaime.

– Pirmasis mūsų susitikimas ir pokalbis su V. Žalakevičiumi buvo keistokas. Apskritai jis buvo mažakalbis, kalbėdavo tik jam pačiam suvokiama kalba. Vytautas kažką nerišliai kalbėjo apie būsimą savo filmą „Niekas nenorėjo mirti“ ir vis klausinėjo manęs, ar aš „pagaunu“ jo mintį. Pamatęs filmo medžiagą, parašiau du variantus. Tas, kuriame buvo daugiau tragizmo ir novatoriškumo, V. Žalakevičiui tiko, o optimistiškesnis ir lyriškesnis – iki šiol liko mano lentynoje, – prisiminė A. Apanavičius.

Perdavė su genais

Po šio 1965 m. pastatyto ir iškart visoje Sovietų Sąjungoje išgarsėjusio kino filmo prasidėjo kiti svarūs darbai – muzika trylikai vaidybinių kino studijos filmų, o televizinių ir dokumentinių nė pats kompozitorius jau nebesuskaičiuoja. Daugelyje jų Algimantas dirbo ne tik kompozitoriumi, bet ir garso režisieriumi. Vėliau A. Apanavičius dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vadovavo Kino ir televizijos katedros garso režisierių kursui.

Beje, kurti muziką kino filmams – labai specifinis darbas. Mat ši muzika nėra savarankiška, ji turi iliustruoti vaizdą, paryškinti jo dramaturgiją, atitikti scenarijų, režisieriaus sumanymus. Be to, garso takelis turi atitikti filmo metražą: negali būti nei ilgesnis, nei trumpesnis. Tad toli gražu ne kiekvienas geras kompozitorius sugeba kurti muziką filmams.

– Muzikos turiu prirašęs daug daug valandų, – sakė A. Apanavičius. – Iš savo fonotekos ir dabar traukiu įrašus, naudoju juos kuriamose laidose, pritaikau dokumentiniams filmams. Muzika – abstraktus menas, kuris tinka visiems laikams, kad ir kokia valdžia ar politinė sistema būtų. Svarbu, jog muzika būtų graži.

Tėvo pėdomis pasuko ir abu A. Apanavičaus sūnūs. Marius bei Algimantas Apanavičiai taip pat studijavo muziką ir dirba televizijoje garso režisieriais. Menų gimnazijoje fortepijono klasę lanko ir Algimanto anūkė.

Tad kompozitorius ramus – meilę muzikai jis perdavė su genais. Ji keliauja iš kartos į kartą, prasidėjusi Kybartų telegrafo laidų gausme.

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tomo BAURO („Lietuvos rytas“) nuotr. Algimanto Apanavičiaus sūnūs Marius (kairėje) ir Algimantas taip pat nuėjo tėvo pramintu keliu – dirba garso operatoriais.

Publikuota: „Santaka“, 2016-09-17.


  • 0

Orkestras pribloškė prancūzus

Rugsėjo 1-ąją savo mieste jau koncertavęs orkestras „Kybartai“ tik prieš keletą dienų buvo grįžęs iš festivalio Prancūzijoje. Tris dienas drauge su kitais Europos šalių orkestrais dūdas pūtę kybartiečiai parsivežė daug įspūdžių ir sužavėjo žiūrovus profesionalumu.

Vaikai nusipelnė

Orkestro vadovas Donatas Ziegoraitis sakė jau kuris laikas svajojęs savo kolektyvą išvežti į didesnę kelionę. Mat dabartiniai orkestrantai, pasiekę tikrai aukštą profesionalumo lygį, dar neturėjo galimybių pasirodyti kitose šalyse.

– Vaikai jau seniai nusipelnė kelionės, jie tikrai daug nuoširdžiai ir sąžiningai dirbo, tad turėjome būtinai suorganizuoti tokią išvyką, – kalbėjo D. Ziegoraitis.

Nors kybartiečiai buvo ne kartą gavę pakvietimų dalyvauti festivaliuose ar konkurse užsienyje, daugeliu atvejų kelionės planai likdavo neįgyvendinti. Mat organizatoriai, išgirdę, kokio dydžio Kybartų orkestras, neturėdavo galimybių finansuoti 70 žmonių apgyvendinimo bei maitinimo. O mažinti orkestro iki pageidaujamo dydžio ir į festivalį nevežti dalies muzikantų nesutikdavo pats vadovas.

Marširavo gatvėmis

Šįkart į festivalį Prancūzijoje orkestrą „Kybartai“ pakvietė „Euro Fanfare“ impresarijus Alainas Blanchardas. Su šiuo prancūzu kolektyvą siejo seni ryšiai, mat prieš 25-erius metus, kai orkestrui dar vadovavo šviesaus atminimo maestro Antanas Ziegoraitis, kybartiečiai dalyvavo festivalyje Prancūzijoje. Vėliau ryšiai buvo kiek nutrūkę. Tačiau dabar, kviesdamas į festivalį mažo Lietuvos miestelio orkestrą, A. Blanchardas nė akimirką nesuabejojo savo pasirinkimu, nes nuo seno žinojo kybartiečių tradicijas ir kolektyvo lygį.

Nors visa kelionė autobusu truko lygiai savaitę, didžiąją jos dalį užėmė dardėjimas Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos keliais. Festivalis truko tris dienas. Dvi dienas Belgijos, Prancūzijos, Ukrainos, Lenkijos ir net Brazilijos orkestrai marširavo nuostabaus grožio Mende miesto gatvėmis, kur dūdų gausmas nepaliko abejingų.

Žiūrovai apstulbo

Trečią dieną festivalis persikėlė į Carmauxo miestą, kur nuo ryto orkestrų laukė ne tik marširavimas gatvėmis, bet ir vakarinis koncertas didžiulėje, apie 2 tūkst. žiūrovų talpinančioje, salėje.

Orkestrų pasirodymų laikas buvo reglamentuotas. Pvz., kybartiečių orkestrui buvo skirta 30 minučių, prieš juos koncertavusiems lenkams – 20 min. ir t. t.

Nors D. Ziegoraitis nelinkęs girtis savo orkestro pasiekimais ir buvo patenkintas festivalio organizatoriais, geromis apgyvendinimo bei maitinimo sąlygomis, vis dėlto pripažino, kad kiti renginyje dalyvavę orkestrai buvo kur kas žemesnio lygio. Tad kažko pasimokyti ar pasisemti patirties tikrai nebuvo iš ko.

Visus aplodismentais lydėjusi publika, išgirdusi pirmąjį kybartiečių atliekamą kūrinį, nutilo ir tarsi suakmenėjo. Kolektyvo lygis nustelbė visas emocijas. Tik atitokus prancūzų žiūrovams nuvilnijo aplodismentų audra, o baigus nurodyto ilgio programą organizatoriai paprašė, kad „Kybartai“ sugrotų dar bent vieną kūrinį papildomai.

Problema – kalba

Didžiausia problema per visą viešnagės laiką buvo kalba. Mat prancūzai moka tik savo gimtąją kalbą ir kitomis kalbėti nesivargina. Iš visų festivalyje sutiktų žmonių angliškai kalbėjo vienintelis impresarijus. Tad kybartiečiai per kelias dienas įgudo prancūziškus tekstus versti naudodamiesi išmaniųjų telefonų programėlėmis. Visas prancūzų kalbos žinias teko prisiminti ir keliomis kalbomis kalbančiam, į „Kybartų“ orkestrą neseniai sugrįžusiam groti profesoriui Mindaugui Jurkynui.

D. Ziegoraitis neslėpė, jog ilga kelionė nors ir buvo fiziškai sunki, tačiau kolektyvui tapo tikra atgaiva. Ypač jaunimui, kuriam net pora pamatytų Prancūzijos miestų paliko stiprų įspūdį. Vadovas neabejoja, kad ir ateityje stengsis vaikus išvežti į panašius festivalius, jei tik palankiai susiklostys finansinės galimybės.

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuotr. Prie nuostabaus grožio Mende katedros koncertavusiems kybartiečiams miesto gyventojai negailėjo aplodismentų.

Publikuota: „Santaka“, 2016-09-03.


  • 0

Per gyvenimą – baltaisiais laiko aitvarais

Medikės, šalyje žinomos oftalmologės, dirbančios ir Vilkaviškio ligoninėje, Dalios Milukaitės-Buragienės naujausios poezijos knygos „Baltieji laiko aitvarai“ pristatymo vakaras Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje „išaugo“ į jaukų pasikalbėjimą apie kūrybą, gyvenimo vertybes, šalia esančių žmonių svarbą.

„Ypač branginu susitikimus su kiekvienu žmogumi. Todėl patiko rašyti akrostichus, nes jais geriausiai gali išreikšti tai, ką nori pasakyti tam žmogui“, – savo šiltu žvilgsniu apžvelgdama susirinkusiuosius kalbėjo vakaro kaltininkė D. Milukaitė-Buragienė. Ir nuskambėjo jos poetinis žodis, skirtas seseriai, mokytojai, kolegai… Naujoje knygoje „Baltieji laiko aitvarai“ akrostichams ir dedikacijoms skirta nemažai vietos, spausdinamuose lyriniuose eilėraščiuose skamba ir džiugesio gaidos, ir skausmingi išgyvenimai.

Įvairiapusė autorės kūryba jau „suguldyta“ į tris dešimtis poezijos knygų. Jose – meilės artimui ir tėviškei lyrika, posmai vaikams, sonetai, trioletai, akrostichai… Dalia tvirtina poezijos gramatikos išmokusi iš vyro – poeto, rašytojo, redaktoriaus, leidėjo, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago. Jo dėka ir kartu su juo išaugintas ir visas kūrybinis derlius – 32 poezijos rinkiniai. Bibliotekos darbuotojai pasirūpino, kad tą bendrą derlių galėtų pamatyti visi, ir vakarui parengė Dalios bei Vlado išleistų knygų ekspoziciją „Jausti širdim“. Juk D. Milukaitė-Buragienė neretai ir pavadinama poete, rašančia širdimi.

Per gyvenimą ir kūrybą petys petin žengianti poetų šeima ir knygos pristatymo vakarą buvo greta. Bibliotekos direktorės Vilijos Gilienės kalbinami, jie savomis įžvalgomis papildė vienas kito mintis apie kūrybos ištakas, veiksnius, brandinusius meilės savam kraštui, kiekvienam žmogui jausmus, atsakomybę ir rūpinimąsi kitais kuriančiaisiais.

Tą iš šeimos sklindančią šilumą ir rūpestį, ko gero, yra patyrę visi į knygos sutiktuves atėjusieji: plunksnos bičiuliai iš Vilkaviškio, Kauno, Marijampolės, giminaičiai, draugai ir šiaip poezijos gerbėjai. Į renginį atsineštas gėles tą vakarą jie dalijo perpus – ir pristatomos knygos autorei Daliai, ir bemaž visų jos poezijos rinkinių redaktoriui Vladui.

Jį sveikinti buvo ir kita proga – gimtadienis. Ypač svarią dovaną įteikė Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė. V. Buragui, kūrėjui, visuomenininkui, Lietuvos kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnraščio „Gintaro gimtinė“ redaktoriui, ji perdavė premjero Algirdo Butkevičiaus sveikinimus ir padėką už tautiškumo puoselėjimą, meilę tėvynei bei didžiulį indėlį į jos kultūrinį gyvenimą. Muzikinį sveikinimą sukaktuvininkui skyrė ir Pasaulio kybartiečių draugijos moterų vokalinis ansamblis „Senjoros“ (vadovė Irma Menčinskienė), visą renginį puošęs savo dainomis.

Laima VABALIENĖ

Autorės nuotr. Dalia ir Vladas Buragai – dvi kūrybos versmės, du gyvenimai, kaip medžio šakos susipynę į vieną.

Publikuota: „Santaka“, 2016-08-06


  • 0

Renginius Vailokaičiams pagerbti lydėjo kybartiečių dainos

Birželio 27 d. Kaune, prie Laisvės alėjoje esančio namo, pažymėto 57 numeriu, rinkosi šio miesto Savivaldybės atstovai bei kiti žmonės, laukę gražios, prasmingos ceremonijos – atminimo lentos broliams Jonui ir Juozui Vailokaičiams atidengimo.

Renginio vedėjas, Kauno ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius priminė, kad birželio 25 d. sukako 130 metų, kai gimė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, finansininkas, pramonininkas Jonas Vailokaitis. Jis kartu su savo broliu Juozu yra vienos ryškiausių tarpukario Lietuvos asmenybių. Jonas Vailokaitis buvo kūrybingas ekonomistas, pateikęs ir įgyvendinęs daugelį krašto ekonomikos plėtros projektų. Juozas Vailokaitis – teologijos magistras, žurnalistas, ekonomistas. 1919 m. vasario 16 d. abu broliai įkūrė Ūkio banką ir jam vadovavo. Vailokaičiai Ūkio banko stipendijomis ir pašalpomis rėmė gabius studentus, menininkus, įvairias draugijas, dovanojo Lietuvos universitetui savo 16 hektarų sklypą statyti Fizikos ir chemijos instituto rūmus, finansiškai parėmė Klaipėdos sukilimą.

Plačiau apie Vailokaičių nuopelnus krašto ekonomikai ir kultūrai kalbėjo humanitarinių mokslų daktarė Audronė Veilentienė.

Trumpai pasisakė Vailokaičių giminės atstovas Donatas Dragūnas. Po kalbų jis ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šliažas atidengė atminimo lentą, kurioje įrašyta: „Šiame pastate 1919–1940 m. veikė brolių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono ir kunigo Juozo Vailokaičių įkurtas Ūkio bankas“.

Mes, Pasaulio kybartiečių draugijos moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Irmos Menčinskienės, savo dainomis džiuginome susirinkusiuosius. Po iškilmingos ceremonijos Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė Nomeda Domeikienė pakvietė visus į vidų susipažinti su broliams Vailokaičiams atminti skirta paroda.

Dalyvavome ir kitame renginyje, kuris vyko Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje. Jis buvo skirtas paminėti 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams Jonui Vailokaičiui, Jokūbui Šernui ir Vladui Mironui. Čia prasmingų žodžių išsakė Kauno IX forto istorikė Jūratė Tarasevičiūtė, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, aktorė, režisierė, žurnalistė Alvyda Čepaitytė-Sipienė, šios šventė globėja Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė. Pertraukėlėse tarp pasisakymų skambėjo mūsų ansamblio dainos.

Irena BACEVIČIENĖ
Pasaulio kybartiečių draugijos narė

Nuotr. Atminimo lentos broliams Jonui ir Juozui Vailokaičiams atidengimo ceremonijoje dalyvavo Pasaulio kybartiečių draugijos moterų ansamblis.

Publikuota: „Santaka“, 2016-07-05.


  • 0

Antrą dešimtį įpusėjusi „Žemyna“ savo muziką įamžino plokštelėje

Liaudies muzikos kapelos „Žemyna“ penkioliktasis gimtadienis Kybartų kultūros centre prasidėjo „Gėlių valsu“, o baigėsi tikra gėlių jūra. Šventės „kaltininkams“ publika žiedus teikė ir už gerų emocijų prisodrintą praeito šeštadienio koncertą, ir už tuos penkiolika metų, kai „Žemyna“ griežia ir dainuoja.

Per šitą kapelos gyvavimo laiką skaičių būta visokių. Kai „Žemyna“ pradėjo muzikuoti, joje buvo keturi nariai. Dabar jų yra kone trigubai daugiau – vienuolika. Prieš dešimtmetį kolektyvą papildė dainininkai. 2009 m. liaudies muzikos kapelai „Žemyna“ suteikta II meninio lygio kategorija. Trylika sykių „Žemyna“ varžėsi dėl galimybės pasirodyti kaimo kapelų šventėje-varžytuvėse „Grok, Jurgeli“, dukart šią teisę iškovojo dainininkų, smuiko, poros akordeonų, kontraboso, būgnų balsais. Šie, jubiliejiniai, metai yra vieni iš tų sėkmingųjų, kai „Žemynos“ klausysis, galima sakyti, visa Lietuva, rudenį suplūsianti į tradicinę respublikinę kapelų šventę. Per penkiolika metų nesikeitė tik kolektyvo vadovė. Ji kaip buvo, taip ir liko viena bei ta pati – Rima Gliaubicienė. Vis dėlto ilgametė vadovė sukakties proga visus gerokai nustebino, kai nuoširdžiai pasveikinusi savo vadovaujamo kolektyvo žmones padėjo į šoną paprastai iš rankų nepaleidžiamą grakštų smuiką ir užgrojo… kontrabosu.

Prieš penkiolika metų choreografės Irenos Šunokienės pastūmėta R. Glaubicienė pasiryžo ir išpildė savo svajonę – subūrė liaudies muzikos kapelą. „Žemyną“ sveikinti jos krikštamotė I. Šunokienė atvyko sykiu su Vilkaviškio kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvu „Lelija“. Iš tos pačios įstaigos į šventę atvyko „Žemynos“ bičiulis ir talkininkas, garso įrašų studijos režisierius Gintas Turonis. Jam R. Glaubicienė nuoširdžiai padėkojo už pagalbą įrašant „Žemynos“ pirmąją kompaktinę plokštelę.

„Apie ją labai ilgai galvojau, norėjosi įrašyti mūsų kapelos muziką. Juk žmogus tam ir gyvena, kad kažką paliktų po savęs“, – dar viena įgyvendinta svajone džiaugėsi „Žemynos“ vadovė. Plokštelės leidybą lėšomis svariai parėmė UAB „Belor“. Tarp kitų geranoriškų kultūros rėmėjų – verslo įmonių ir privačių žmonių – vienas buvo tikrai išskirtinis. Tai – kybartietė Dalia Vaičaitienė, kuri prieš penkiolika metų kolektyvui paskolino akordeoną. Juo „Žemynoje“ grojama iki šiol.

Pusantro dešimtmečio griežiančią kapelą pasveikino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, tiesa, ne pats asmeniškai, o per rajono merą Algirdą Neiberką. Premjeras perdavė dovaną kolektyvui ir padėkos žodžius kapelos vadovei, kiekvienam muzikantui bei dainininkui. „Jūsų kūryba stiprina lietuvių kultūrą ir liaudies tradicijas, daro Suvalkiją ir visą šalį dar turtingesnę“, – kybartiečių veiklą įvertino Vyriausybės vadovas. Meras A. Neiberka muzikantus, reprezentuojančius rajoną ir Lietuvą, sveikino Savivaldybės vardu, o prie linkėjimų pridėjo piniginį čekį. Įstaigos vardą garsinantį kolektyvą sveikindamas Kybartų kultūros centro direktorius Saulius Juozapas Černevičius pasisakė, jog ir pats porą metų yra dainavęs „Žemynoje“.

Į sceną pagerbti „Žemynos“ žengė ir Kybartų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Jo muzikinį debiutą publika iš anksto drąsino ovacijomis, negailėjo plojimų ir po poros dainų, kurias kunigas atliko grodamas gitara. „Liaudies muzika perduoda mums svarbią vertybinę patirtį, kuri mus daro labiau žmonėmis“, – kalbėjo kun. V. Labašauskas.

Jo žodžiai puikiai derėjo sutinkant dar vienus „Žemynos“ gimtadienio svečius – Lukšių kultūros centro Zyplių dvaro kapelą. Kai šakiečiai įžengė į sceną, renginį vedęs aktorius Arūnas Žemaitis suskubo priminti, kad tuo momentu žiūrovai mato dvi šiais metais geriausiomis pripažintas Sūduvos krašto kapelas: muzikuojančius zanavykus ir jubiliatę „Žemyną“.

Renata VITKAUSKIENĖ

Autorės nuotr. „Branginu Jus ir dėkoju. Daugybei mano svajonių Jūs padėjote išsipildyti. Esate mano gyvenimo dalis!“ – liaudies muzikos kapelos „Žemyna“ nariams ištarė kolektyvo vadovė Rima Gliaubicienė (nuotr. dešinėje).


  • 0

TV laida apie „Kybartų“ orkestrą

Sekmadienį, 2016-01-17, 8.30 val. LRT laidoje „Ryto suktinis“ žiūrėkite apie „Kybartų“ pučiamųjų orkestrą, pavadintą Kybartų fenomenu.

Laidos įrašas Mediatekoje

Laidos vedėja Zita Kelmickaitė pasakos, kaip miestas, kuriame nėra muzikos mokyklos, per 55-erius metus išugdė savitą gyvenimo būdą – gyventi muzikoje su dūda rankoje. Muzikos mokytojas Stasys Sinkevičius davė pradžią šiam orkestrui, o šviesaus atminimo Antanas Ziegoraitis subrandino ir išpuoselėjo kolektyvą iki aukšto meninio lygio. Orkestrantai pasikliauja šūkiu: „Mes visi – šeima“. Sužinosite ir tai, už kokias nuodėmes kai kam reikėjo šveisti dūdas su žibalu ir mėlynu akmenuku.

Laidos įrašas Mediatekoje


  • 0

  • 0

Garsaus dainininko žemėlapyje Kybartai pažymėti ypatinga spalva

Vienas garsiausių mūsų šalies tenorų, pasaulinių teatrų scenose pagrindinius vaidmenis atliekantis Edgaras Montvidas – nedažnas svečias Kybartuose. Tačiau apie savo gimtinę jis išsaugojęs šilčiausius prisiminimus ir net neabejoja, jog pasaulio žemėlapyje šis mažas Suvalkijos miestelis jam užima vieną iš svarbiausių vietų.

Nors garsaus dainininko darbotvarkėje sunku rasti laisvą valandėlę, jis nedvejodamas sutiko atsakyti į „Santakos“ klausimus ir gimtojo miestelio žmonėms švenčių proga perdavė geriausius linkėjimus.

– Kybartuose gyvenote ne tiek ir ilgai. Kokie prisiminimai išliko iš vaikystės?

– Nors jau senokai lankiausi savo gimtinėje, galiu tvirtai pasakyti, kad su Kybartais jaučiu glaudų ryšį. Šiame miestelyje gyvena didžioji dalis mano giminaičių, čia palaidoti seneliai. Mano vaikystės atsiminimai yra stebėtinai aiškūs. Pamenu vaikų darželį ir puikią auklėtoją, kurią labai mylėjau. Pamenu pirmąją klasę senojoje mokykloje ir pirmuosius „koncertus“ daugiabučio, kuriame gyvenome, laiptinėje. Prisiminimų tikrai labai daug ir jie labai šviesūs. Laikas vaikystės prisiminimus išvalo palikdamas tik tai, kas šildo, tik tai, kas atrodo magiška. Nors mano vaikystė mažame miestelyje prabėgo labai paprastai – kartu su sese ir mama, tačiau ji buvo pilna magijos! Tiesa, kai man buvo septyneri, išvykome gyventi į didmiestį. Mama visada labai tikėjo mano muzikiniais gabumais. Manau, tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko išsikėlėme gyventi į Kauną. Tuo metu Kybartuose nebuvo galimybių lavinti mano muzikinius gabumus. Tačiau į Kybartus atvykdavau kas vasarą – čia gyvena mano teta ir dėdė, visi mano pusbroliai, močiutė iš tėvo pusės, kurią, kol buvo gyva, stengiausi aplankyti bent kartą metuose.

– Koks buvo Jūsų kelias į didžiąją muziką, ar tai buvo vaikystės svajonė?

– Tiesą sakant, turbūt kitokios profesijos ir neįsivaizdavau – visada vienaip ar kitaip savo ateitį siejau su muzika. Mūsų giminė buvo labai muzikali: mama dainavo ansamblyje, sesuo dalyvavo „Dainų dainelėje“, dėdės ir pusbroliai grojo įvairiais instrumentais. Bet taip jau išėjo, kad tik aš vienintelis valgau duoną iš muzikos.

Kai atsikraustėme į Kauną, pradėjau lankyti vaikų muzikos mokyklą. Vėliau įstojau į Juozo Gruodžio konservatoriją, Muzikos akademiją Vilniuje. Ir muzikos traukinys pajudėjo. Baigęs studijas išvykau į stažuotę Londone. Nuo jos ir prasidėjo mano tarptautinė karjera. O dabar esu pasaulio pilietis: gyvenu tarp Londono, Pietų Prancūzijos ir Lietuvos, tačiau didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžiu gastrolėse po pasaulį. Nuo Tokijo iki Bostono, nuo Paryžiaus iki Maskvos – platūs tie kūrybiniai keliai!

– Ar turite mieliausią širdžiai vaidmenį, geriausią teatro sceną ir pačią šilčiausią publiką, pas kurią norėtųsi visada sugrįžti?

– Vaidmuo vaidmeniui nelygus – jų esu atlikęs ir mažų, ir didelių. Esu laimingas ir jaučiuosi privilegijuotas būdamas scenoje. Neišskirčiau nė vieno iš savo bemaž trijų dešimčių vaidmenų – visiems stengiuosi įpūsti gyvybės ir pamilti. Nors vieniems vaidmenims tenka ruoštis daugiau, kitiems mažiau, tačiau į visus žvelgiu su tokiu pačiu entuziazmu ir užsidegimu. Visi vaidmenys reikalauja meistrystės ir pasiruošimo!

Taip pat ir su teatrų scenomis bei publika. Visur, kur tenka dainuoti, iš anksto ruošiuosi susitikimui su publika, nes ją labai gerbiu. Tik, žinoma, sentimentai skiriasi. Vienokie jie dainuojant Amerikoje ir visai kitokie Lietuvoje… Gimtos sienos visuomet šildo.

– Papasakokite, kuo ypatingas operos žvaigždės gyvenimas? Ko tenka atsisakyti, ką aukoti?

– Mano profesijos ypatumas – kelionės. Keliauti reikėtų kur kas mažiau, jei dirbčiau etatiniu kokio operos teatro solistu. Tačiau esu laisvai samdomas dainininkas, tad tenka tikrai labai daug keliauti, svetur praleisti itin daug laiko, retai matyti draugus bei šeimą. Repeticijos, spektakliai – tai savotiška rutina. Keleto valandų pasirodymas spektaklyje – tai ilgų savaičių, alinančių repeticijų rezultatas. Glamūro šiame darbe nėra tiek daug, kaip galbūt kažkam atrodo. Bet tai mano pašaukimas. O jeigu juo seki, tuomet visos šios aukos atsiperka su kaupu! Patekti į savo profesijos elitą nėra lengva. Mano manymu, didžiausias pavojus menininkui – apsnūdusiai patogi būsena. Savęs „baksnojimas“ eiti į priekį, sveika savikritika, nuolatinis domėjimasis supančiu pasauliu yra varomoji jėga. Juk kasdien turi įrodyti, kad esi vertas būti ten, kur esi.

– Ką veikiate laisvalaikiu? Ar dažnai grįžtate į Lietuvą?

– Mano laisvalaikis yra gan paprastas ir labai žmogiškas. Kai grįžtu į savo namus Londone, pirmiausia apie tai pranešu visiems draugams. Kadangi dažnai ilgam išvykstu, jie spėja pamiršti, kad turi draugą Edgarą.

Laisvalaikiu mėgstu lankyti parodas, spektaklius, skaityti knygas.

Kai tik galiu, sėdu į lėktuvą ir skrendu į savo namą Pietų Prancūzijoje. Ten laukia begalės darbų…

Ką tik grįžau iš kelionės po Vietnamą ir Kambodžą – labai mėgstu keliauti po egzotiškas šalis.

Pavasariop svajoju aplankyti Kybartus, susitikti su giminaičiais, juolab kad minėsime 100-ąsias mano močiutės iš mamos pusės gimimo metines. Tad labai tikiuosi balandžio mėnesį visus sutikti Kybartuose.

– Ko gero, Naujuosius metus pasitiksite scenoje?

– Ir Kalėdas, ir Naujuosius paprastai sutinku scenoje. Ir kitąmet jau suplanuota, jog per šias šventes dainuosiu.

Savo kraštiečiams švenčių proga linkiu ramybės ir artimo šilumos. Būkite sotūs ne dvylika valgių ant savo stalo, o dvylika gražiausių žmogiškų jausmų!

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuotr. Edgaras Montvidas Londone meistriškumo pamokas lankė pas pasaulio operos legendą Lučianą Pavarotti (iš asmeninio Edgaro MONTVIDO albumo).

Publikuota: „Santaka“, 2015-12-31.


  • 0

2015-ųjų metų „Santakos“ laikraščio nominacijos – Ištikimybė batutai

Ištikimybė batutai

Prieš ketverius metus „Kybartų“ orkestro dirigento batutą iš tėčio perėmęs Donatas ZIEGORAITIS ją laiko taip patikimai, kad niekas net neišdrįstų abejoti šio žmogaus talentu ir atsidavimu kolektyvui. Nors vadovaujant didžiuliam orkestrui kyla įvairiausių sunkumų, juos įveikia begalinė meilė muzikai, pareigos jausmas ir kybartietiškas patriotizmas. Šiemet galimybę įsitikinti jauno vadovo talentu turėjo žiūrovų minios, suplaukusios į jubiliejinius kolektyvo koncertus. 55-erių metų sukaktį minėjęs orkestras pribloškė ne tik profesionaliai atlikta muzika, puikiai parinktu repertuaru, bet ir rajone dar neregėtais efektais. Kybartų vardą D. Ziegoraitis šiemet garsino ir orkestrų festivalyje Čekijoje, kur talkino brolio suburtam „Kybartinių“ orkestrui. Tarptautiniame festivalyje D. Ziegoraitis buvo pripažintas geriausiu dirigentu.

Publikuota: „Santaka“, 2015-12-31.


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian