PKD leidiniai

Pasaulio kybartiečių draugijos leidžiamos knygos ir kiti leidiniai

  1. Albinas Vaitkevičius, „Kybartai. Lieponos – Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža“, Vilnius 2012Šis leidinys – gausiai iliustruotas, jame sutalpinta per 250 iliustracijų, o apimtis – apie trys šimtai puslapių.  A. Vaitkevičiaus kūrinio turinys apima laikmetį nuo XVI a. pradžios iki šių laikų. Knygos viršelyje pavaizduotas angelas – pirmasis 1923 m. patvirtintas Kybartų miesto herbas.Spaudinį redagavo buvusi kybartietė Violeta Mickevičiūtė. Istorijos klausimais konsultavo Genia ir Juozas Jurkynai. Taigi, galima sakyti, kad knyga „Kybartai“ yra jungtinis buvusių ir esamų kybartiečių darbas.

  2. Violeta Mickevičiūtė, „Alsavęs Kybartais“, Vilnius 2013
  3. Ričardas Janušauskas „Žaliųjų Kybartų vaizdeliai“ Atsiminimai, Vilnius 2015janušauskas
  4. Vytautas Jakelaitis „Iš Paprūsės“ Kybartai atsiminimuose, Vilnius 2016


5. Bibliografinis žinynas – Kybartų krašto žmonės, 2017

Knygos sudarytojų tikslas – įamžinti gabius, kūrybingus, veiklius Kybartų krašto žmones, kurie veikdami savo profesinėje, socialinėje srityse, yra tapę krašto visuomenei ar net visai Lietuvai įsimintinais žmonėmis.

Knygoje pirmiausia ,,šventai‘‘ suregistruoti mūsų kraštiečiai: 51 knygnešys, 96 Lietuvos kariuomenės savanoriai, 45 kunigai, 6 vienuolės, 87 pedagogai, 59 muzikantai, dainininkai, chorvedžiai, dirigentai, per 50 mokslui, apie 60 sportui atsidavusių kraštiečių, 40 dailininkų ir tautodailininkų, 30 medicinos ir sveikatos apsaugos darbuotojų, 27 rašytojai (profesionalai arba mėgėjai), 25 politikos veikėjai, 98 visuomenininkai, 4 bendruomenių pirmininkai, 31 žurnalistas ar spaudos darbuotojas, 38 buvę ar esami Pasaulio kybartiečių draugijos nariai.

Knygas Kybartuose galite įsigyti pas Jolitą Ramanauskienę. Kituose miestuose galima įsigyti susisiekus el. paštu kybartietis@gmail.com

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba