Nuo 2021 m. Draugijai vadovaus Diana Vaičaitytė-Lekevičienė. Valdyb`ą sudaro: Marius Vilemaitis, Vytautas Šlapkauskas, Jolanta Janulaitytė, Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė, Romas Baronas, Jolita Ramanauskienė, Leonas Narbutis, Rimas Sabaliauskas, Robertas Mickevičius.

Nuo 2016 m. valdybą sudaro: Rymantas Vaičaitis, Romas Baronas, Jolita Ramanauskienė, Jolanta Janulaitytė Violeta Mickevičiūtė, Greta Ališauskaitė, Vilija Žalienė, Irena Bacevičienė.

2014 m. PKD valdybą sudarė Ramūnas Valiokas, Rimas Sabaliauskas, Romas Baronas, Violeta Mickevičiūtė, Leonas Narbutis, Lina Mačiulienė, Jolanta Janulaitytė, Sandrita Saukaitienė, Jolita Ramanauskienė, Rymantas Vaičaitis.

2007 m. Į pirmąją draugijos valdybą išrinkti Ramūnas Valiokas, Vytautas Sakavičius, Mindaugas Jurkynas, Nerijus Ramanauskas, Antanas Ziegoraitis, Marius Vilemaitits, Jolanta Janulaitytė, Saulius Spangevičius, Rymantas Vaičaitis.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba