Pasaulio kybartiečių draugijos planuose – muziejus ir biblioteka

Neseniai įvykusiame kasmetiniame Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotiniame susirinkime buvo aptarti būsimi darbai, išrinkta nauja valdyba bei jos pirmininkas.

Dažniau bendraus

Buvusį draugijos vadovą Rymantą Vaičaitį pakeitė prieš kelerius metus prie šios organizacijos vairo jau stovėjęs Leonas Narbutis. Naujasis draugijos pirmininkas jai vadovauti turėtų artimiausius trejus metus.

PKD valdybą nuo šiol sudarys Rymantas Vaičaitis, Ramūnas Valiokas, Romas Baronas, Violeta Mickevičiūtė, Greta Ališauskaitė, Jolanta Janulaitytė, Jolita Ramanauskienė ir Rimas Sabaliauskas.

„Dauguma valdybos narių – ne vietiniai, todėl matytis galime ne taip dažnai, kaip norėtume. Dėl šios priežasties stringa ir kai kurie mūsų darbai. Nuo šiol nusprendėme, kad daugiau bendrausime internetu. Kartą per mėnesį ar du rengsime vaizdo konferencijas“, – sakė L. Narbutis.

Planuose – muziejus

PKD nariai aptarė muziejaus steigimo Kybartuose klausimą. Šiuo reikalu jie glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, rajono valdžios atstovais. Rajono meras Algirdas Neiberka yra pažadėjęs, kad Kybartų muziejaus reikalai bus sprendžiami tuo pat metu, kai paaiškės Vilkaviškio krašto muziejaus ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro jungimo klausimas.

„Šiuo metu yra sudaryta speciali darbo grupė, kuri turi artimiausiu metu pateikti tam tikras išvadas dėl planuojamo Vilkaviškio krašto muziejaus ir Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro sujungimo. Kiek žinau, muziejų norima kurti ne tik Kybartuose, tad žiūrėsime, gal visas šias įstaigas bus galima padaryti naujo darinio, esančio Paežeriuose, padaliniais. Ieškosime geriausių variantų“, – sakė A. Neiberka.

L. Narbutis pabrėžė, kad Kybartų muziejui tikrai netrūktų eksponatų. Daug vertingos medžiagos yra palikta išeivijos fonduose. Ypač gausus fotomenininko Algimanto Kezio bei žurnalisto Edvardo Šulaičio palikimas.

„Aišku, kurį laiką muziejinę veiklą galima vystyti ir A. Kezio galerijoje, bet naujos patalpos vis tiek yra reikalingos. Tai būtų ne tik galimybė kybartiečiams plačiau susipažinti su savo krašto istorija, bet ir taptų turistų traukos centru“, – pabrėžė L. Narbutis.

Sąlygos – apgailėtinos

Vienas iš PKD veiklos prioritetų – Kybartų bibliotekos perkėlimas į kitas, labiau pritaikytas, patalpas. Šiuo metu ji glaudžiasi kultūros centre, tačiau sąlygos čia – apgailėtinos.

Jau dešimtmetį Savivaldybėje vyksta įvairios diskusijos šiuo klausimu, tačiau nieko konkrečiai nedaroma. Kybartiečius neretai ima pavydas, žiūrint į kaimyninio Virbalio biblioteką, kuri neseniai gavo erdvias, šiltas ir visas būtinas sąlygas atitinkančias patalpas.

„Aš pats esu buvęs dabartinėje bibliotekoje ir žinau, kad sąlygos ten – ne pačios geriausios. Ieškosime būdų, kaip išspręsti šią problemą. Lygiai tokios pat prastos būklės yra ir Vilkaviškio biblioteka. Turime ir daugiau panašių problemų rajone, tačiau dėl lėšų stygiaus negalime visko imti ir iškart sutvarkyti“, – apgailestavo A. Neiberka.

Leidžia knygas

Susirinkime buvo pristatyta buvusio Kybartų mokytojo, Muitinės muziejaus Vilniuje įkūrėjo Vytauto Jakelaičio knyga „Iš Paprūsės“. Tai – ne vienintelis PKD iniciatyva išleistas leidinys.

„Mūsų pasididžiavimas – prieš keletą metų išleisti beveik visą istoriją apie miestą papasakojantys „Kybartai“. Pernai išleidome Ričardo Janušausko atsiminimų knygą „Žalieji Kybartų vaizdeliai“. Ateityje mūsų draugija taip pat ketina užsiimti knygų apie Kybartus leidyba. Prie viso to labai daug prisideda mūsų narė Violeta Mickevičiūtė“, – sakė L. Narbutis.

Organizacija didžiuojasi ir moterų vokaliniu ansambliu „Senjoros“, vadovaujamu Irenos Bacevičienės. Anot PKD pirmininko, jame koncertuojančios atlikėjos žavi ne tik savo veikla, bet ir optimizmu, požiūriu į gyvenimą.

Sena problema

Susirinkime neliko neaptarta ir viena iš opiausių PKD problemų. Galima net teigti, jog būtent jos sprendinių ieškojimas ir padėjo pamatus draugijos įsikūrimui 2007 m. Tai – pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 38, išsaugojimas.

Šiuo metu laukiama atsakymo iš Kultūros ministerijos dėl PKD teiktos paraiškos skirti lėšų minėtam pastatui konservuoti. Draugijos nariai yra atidarę specialią banko sąskaitą, į kurią galima pervesti pinigų, skirtų pastatui išsaugoti. Šiuo metu jau surinkta per 4000 eurų. Pirmiausia norima pakeisti pastato stogą ir sutvirtinti sienas. Labiausiai procesą stabdo tai, kad pastatas priklauso net aštuoniems savininkams, keleto jų net nežinoma buvimo vieta.

Šimtmečio paminėjimo planai

Aptartas ir artėjantis Kybartų 100-mečio minėjimas 2019 metais bei šia proga planuojami renginiai. Kybartiečiai jau dabar raginami pasidalyti jų darbą, laisvalaikį ar buitį atspindinčiomis nuotraukomis. Jos bus panaudotos rengiant senųjų Kybartų fotografijų parodą.

Senųjų Kybartų, pirmosios Nepriklausomybės laikų ir pokario gyvenimą Kybartuose atspindinčias nuotraukas galima atnešti į Kybartų paštą Pasaulio kybartiečių draugijos valdybos narei Jolitai Ramanauskienei arba atsiųsti adresu: PKD A. Kezio galerija, J. Basanavičiaus g. 9, Kybartai. Nuotraukų kopijas taip pat galima siųsti el. paštu kybartieciai@gmail.com.

Renginių ciklo, skirto miesto šimtmečiui, metu nebus pamirštos ir kybartiečių menininkų darbų parodos. Ketinama įgyvendinti paminklo, jau nugriauto caro laikų medinio namuko buvusioje vietoje, pastatymo idėją.

Vienas iš artimiausių PKD planų – „Metų kybartiečio“ nominacijos žymens įteikimas. Šiemet nominuotas Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas Donatas Ziegoraitis. Žymuo bus įteiktas vasario 12 d. per Vilniuje vyksiantį „Kybartų“ orkestro koncertą.

Pasigenda dėmesio

„Kybartai turi daug iškilių žmonių, nusipelniusių įvertinimo ir pagarbos. Gaila, kad kartais šio krašto žmonės pasigenda valdžios dėmesio. Dažniausiai viskas koncentruojama Vilkaviškyje, o Kybartai lieka primiršti“, – apgailestavo L. Narbutis.

Rajono meras A. Neiberka nebuvo linkęs sutikti su šiuo teiginiu.

„Natūralu, kad daugiau lėšų koncentruojama rajono centre. Juk čia esančius objektus ar vykstančius renginius lanko ir kybartiečiai. Vis dėlto Kybartams taip pat skiriame daug dėmesio. Ten lygiai taip pat tvarkomos miesto gatvės, poilsio erdvės. Kybartus taip pat pasieks nemažai lėšų iš Europos Sąjungos 2014–2020 m. laikotarpio tikslinių teritorijų fondo“, – teigė rajono vadovas.

Andrius GRYGELAITIS

Romo BARONO nuotr. Leonas Narbutis po kelerių metų pertraukos vėl išrinktas draugijos pirmininku.

Santaka_20160206_Senjoros
Draugijos pasididžiavimas – moterų vokalinis ansamblis „Senjoros“.

Publikuota: „Santaka“, 2016-02-06.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba