2007 m. Į pirmąją draugijos valdybą išrinkti Ramūnas Valiokas, Vytautas Sakavičius, Mindaugas Jurkynas, Nerijus Ramanauskas, Antanas Ziegoraitis, Marius Vilemaitits, Jolanta Janulaitytė, Saulius Spangevičius, Rymantas Vaičaitis.

2014 m. PKD valdybą sudarė Ramūnas Valiokas, Rimas Sabaliauskas, Romas Baronas, Violeta Mickevičiūtė, Leonas Narbutis, Lina Mačiulienė, Jolanta Janulaitytė, Sandrita Saukaitienė, Jolita Ramanauskienė, Rymantas Vaičaitis.

Nuo 2016 m. valdybą sudaro: Rymantas Vaičaitis, Romas Baronas, Jolita Ramanauskienė, Jolanta Janulaitytė Violeta Mickevičiūtė, Greta Ališauskaitė, Vilija Žalienė, Irena Bacevičienė.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba