Dainavo Alytuje

Pasaulio kybartiečių draugijos vokalinis moterų ansamblis, vadovaujamas Irmos Menčinskienės, viešėjo dainingosios Dzūkijos sostinėje Alytuje. Miesto teatro mažojoje salėje vyko renginys, skirtas keletui reikšmingų progų: buvo švenčiamas LPKTS Alytaus filialo 25-metis, tremtinių choro „Atmintis“ jubiliejus ir pristatoma tremtinės poetės Matildos Zavackienės knyga „Skambančios rasos“.

Mūsų ansamblis buvo priimtas itin šiltai, gražioms lyrinėms dainoms pritarė sausakimša salė. O viena iš dainų, kurią parašė marijampolietė poetė Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, „Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką“, atrodo, jau tampa liaudies daina. Susidraugavome su koncertavusiais ansambliais „Dzūkų pūkucis“, „Romansas“, „Atminties“ choristais ir jų vadove Violeta Dumbliauskiene, poezijos skaitovais Emilija Krušiniene ir Mudita Makaveckiene, klubo „Tėkmė“ poetais.

Šventės globėjai buvo Seimo narys Julius Sabatauskas ir Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas, kurie aktyviai remia LPKTS Alytaus filialo veiklą. Renginyje dalyvavo ir Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė bei LPKTS tarybos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Kartu su šio renginio „siela“ Stase Tamašauskiene, kuri mus ir pakvietė į šią gražią šventę, svečiai padėkos raštais ir įvairiomis dovanomis apdovanojo aktyviausius senjorus. Mes taip pat negrįžome tuščiomis.

Dalija KARKIENĖ

Publikuota: „Santaka”, 2013 m. Gruodžio 14 d. Šeštadienis.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba