„Interreg V-A Lietuva–Lenkija“ bendradarbiavimo programa

Projektas Nr. LT-PL-4R-326 „Vienijanti kultūra – atviros durys, mintys ir širdys“, kurio pagrindinis paramos gavėjas – Kybartų kultūros centras, įsibėgėjo.

Projektas pradėtas vykdyti 2020 m. liepos mėnesį. Dėl pandeminės COVID-19 situacijos vėlavo įrangos pristatymas, neapibrėžtam laikui teko atidėti minkštąsias (kultūrinio bendradarbiavimo) veiklas. Tačiau projektinės veiklos visgi nesustabdėme ir pagal galimybes vykdėme. Todėl šiandien galime pasidžiaugti atliktais darbais bei pasiektais rezultatais. 

Per šį laikotarpį įvyko keturi nuotoliniai ir trys kontaktiniai projekto vadovų susitikimai, užbaigtos viešųjų pirkimų procedūros ir įgyta renginių inžinerinė įranga: įgarsinimo, apšvietimo, vaizdo sistemos ir scenos mechanika. Scenos mechanika bus baigta montuoti jau šį mėnesį. Taip pat atliktas paprastasis pagrindinės salės ir scenos remontas. 

Siekdami plėtoti tarpvalstybinį turizmą, orientuotą į kultūrą, organizavome bendrus renginius Lietuvoje ir Lenkijoje. Atlaisvinus karantino ribojimus minkštosios veiklos, kurias buvo numatyta organizuoti per penkiolika mėnesių, praktiškai įgyvendintos per tris mėnesius. 

Birželio 30 d. vyko vienos dienos lauko fotosesija Lenkijoje, Kowale Oleckie ir jo apylinkėse. Šiuo metu Kowale Oleckie kultūros centre eksponuojama mobilioji paroda „Mūsų vieta Žemėje draugų akimis“, kurios darbų autoriai – fotosesijoje dalyvavę aštuoni fotografai mėgėjai iš Kybartų. 

Liepos 24-ąją vienos dienos lauko fotosesija vyko ir mūsų regione, kuomet aštuoni fotografai iš Lenkijos, aplankydami Kybartus, Paežerių dvarą, Vilkaviškį, Bartninkus, Jono Basanavičiaus gimtinę Ožkabaliuose, taip pat Vištytį ir Pavištytį, savo fotografijose įamžino lankytinus objektus ir išskirtinį Suvalkijos kraštovaizdį. 

Liepos 14–18 d. Vištytyje, o rugpjūčio 18–20 d. Kowale Oleckie vyko tapybos plenerai-stovyklos, kuriose dalyvavo po penkis abiejų šalių dailininkus mėgėjus. Per pažintinę, kupiną įspūdžių ir atradimų kelionę „Pažink mūsų kraštą“ tapytojai matytus vaizdus, jausmus ir labiausiai įstrigusius prisiminimus išliejo drobėje. Plenero darbai bus eksponuojami abiejų kultūros centrų parodose, kuriomis planuojama keistis. 

Rugpjūčio 15 d. Kowale Oleckie vykusiame kulinarijos festivalyje dalyvavo keturiasdešimties kybartiečių grupė: kultūros centro darbuotojai, Kybartų seniūnas, miesto bendruomenės atstovai ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. Festivalio metu vyko varžytuvės – degustuodami Suvalkijos kulinarinio paveldo ir Mozūrijos tradicinius patiekalus dalyviai rinko labiausiai patikusį. Meninės programos dalyje pasirodė lenkų liaudies ir mėgėjų meno kolektyvai. 

Rugsėjo 10–12 d. penkiolikos moterų ir merginų grupė važiavo į Kowale Oleckie vykusias tradicinio folkloro kūrybines dirbtuves. 

Iš visų projekte numatytų kultūrinių veiklų dar liko įgyvendinti nacionalinę šokių stovyklą Lietuvoje. 

Naudos gavėjai: Kybartų kultūros centras ir Kowale Oleckie seniūnija. 
Bendras projekto biudžetas: 768 108,70 Eur, ES dalis – 652 892,38 Eur. 
Kybartų kultūros centrui tenkanti paramos dalis – 406 620,35 Eur įskaitant: 
Europos Sąjungos finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo paramą – 345 627,29 Eur (85 proc.); 
Vilkaviškio rajono savivaldybės indėlį– 60 993,06 Eur (15 proc.). 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d. 

Andželika MICUTIENĖ 
Projekto koordinatorė 

Publikuota: „Santaka”, 2021-09-24. Užsk. 2554

lt_LTLietuvių kalba