Iš Kybartų išlydėtas pagarbą ir meilę užsitarnavęs klebonas Vaidotas Labašauskas

Sekmadienį Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje paskutines šv. Mišias šioje parapijoje aukojo klebonas Vaidotas Labašauskas. Dvasininką kybartiečiai išlydėjo su nuoširdžiomis padėkomis, dovanomis ir ašaromis akyse.

Iškilmingų padėkos šv. Mišių metu dešimt metų Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijai vadovavusį mylimą ir gerbiamą kleboną parapijiečiai, Kybartų bendruomenės nariai, valdžios atstovai išlydėjo į Prienus, kur V. Labašauskas kunigystės kelią tęs jau kaip Prienų parapijos dekanas. 

Į bažnyčią vos tilpo visi, kurie norėjo atsisveikinti su uoliai tarnavusiu ir gilų pėdsaką miesto gyvenime bei kybartiečių širdyse palikusiu dvasininku. Mylimas klebonas išlydėtas su gėlėmis, dovanomis ir ašaromis, jam linkėta daug sveikatos, Dievo palaimos, padėkota už bendrystę, suteiktą dvasinę stiprybę, maldą ir žmogišką paprastumą. 

Po mišių klebonui buvo padovanotas atsisveikinimo koncertas, kurį suorganizavo Kybartų kultūros centras ir seniūnija. Jo metu Kybartų seniūnas Romas Šunokas kvietė prisiminti septynis Bažnyčios sakramentus, prie kurių čia, Kybartuose, teko prisiliesti klebonui Vaidotui Labašauskui. Atsisveikinimo koncerte pasirodė Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestras, arfininkė Viktorija Smailytė-Karkienė ir trombonininkas Saulius Karka, dainininkė Laura Ziegoraitytė, bažnyčios jaunimo choras. 

Kun. V. Labašauskas pasidalijo prisiminimais, o jam dėkojo ir Sutvirtinimo sakramentui privesti jaunuoliai, ir sutuoktinių poros, ir nelaimės akivaizdoje sustiprinti kybartiečiai, ir Dievą iš naujo pažinę „Alfa“ kursų nariai bei kiti parapijiečiai. 

Už tarnystę mūsų rajone ir suteiktą šilumą, suburtą stiprią tikinčiųjų bendruomenę dvasininkui padėkojo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Per keturiolika tarnystės Vilkaviškio rajone metų (ketverius metus V. Labašauskas tarnavo Keturvalakių parapijoje) kunigas pelnė didelę parapijiečių pagarbą ir meilę. 

A. Neiberka pabrėžė, kad V. Labašauskas yra nuoširdumo, paprastumo pavyzdys, įkvepiantis geriems ir kilniems darbams, suburiantis bendruomenę ir nešantis šviesą. Meras dvasininkui dėkojo už dėmesingumą, jautrumą, atjautą ir pasiaukojimą žmonėms, nuoširdų bendradarbiavimą, suburtą jaunimo chorą, kuris Kybartų parapiją daro išskirtine. Savivaldybės vadovas linkėjo V. Labašauskui Dievo palaimos, sėkmės tolesnėje tarnystėje, o visų tikinčiųjų vardu įteikė atminimo dovaną – kraštiečio, tautodailininko Zenono Skinkio meno kūrinį. 

Norinčiųjų atsisveikinti su gerbiamu kunigui buvo tiek daug, kad dėl laiko stokos visi negalėjo to padaryti iškilmių bažnyčioje metu. Renginį vedęs Kybartų seniūnas R. Šunokas pakvietė visus į šventorių, kur vykusios agapės metu kiekvienas galėjo pabendrauti su parapiją paliekančiu klebonu. Čia už bendrystę kun. V. Labašauskui dėkojo ir Seimo nariai Kęstutis Smirnovas, Algirdas Butkevičius, europarlamentaras Juozas Olekas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, kiti svečiai ir dvasininko bičiuliais tapę kybartiečiai. 

Ieva ŠLIVINSKIENĖ

Autorės nuotr. Su Kybartais atsisveikinęs kun. Vaidotas Labašauskas gilų pėdsaką paliko ne tik parapijiečių širdyse, bet ir viso miesto gyvenime.

Publikuota: „Santaka”, 2020-08-11.

lt_LTLietuvių kalba