KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJA

Mieli kybartiečiai ir Kybartų apylinkių bičiuliai!

Kreipiamės į Jus informuodami, jog Pasaulio kybartiečių draugija rūpinasi KYBARTŲ KRAŠTO ŠVIESUOLIŲ ENCIKLOPEDIJOS rengimu. Kilnaus kraštotyrinio darbo ėmėsi knygos „Kybartai. Šešupės-Širvintos parubežės vietovaldų apybraiža“ autorius Albinas VAITKEVIČIUS, kuris iš archyvų bei enciklopedinių leidinių jau yra surinkęs 300 Kybartams ir jų apylinkėms svarbių asmenybių biografijų. Veikalo sumanytojas vadovaujasi tokiomis gairėmis:

Cit.: „Į Kybartų krašto šviesuolių enciklopediją įtraukiau tuos savo darbais, veikla Kybartų kraštui ar Lietuvai nusipelniusius žmones, kurie šiame krašte gimė, mokėsi, dirbo (dirba) arba gimė ir mokėsi, arba gimė ir dirbo (dirba), arba mokėsi ir dirbo (dirba), arba ir gimė, ir mokėsi, ir dirbo (dirba).“

Pasaulio kybartiečių draugija atrankos į minimą leidinį principus gludina toliau ir prašo Jūsų pagalbos fiksuojant galbūt į enciklopedinius leidinius nepatekusius žemiečius, kurių veikla siejosi (siejasi) ne tik su Kybartais ar Kybartų apylinkėmis, bet ir su mūsų tautos, valstybės, mokslo, verslo, kultūros, karybos, švietimo, savivaldos, sporto, socialinės rūpybos, socialinių organizacijų ir tautos dalies, kuri ne Tėvynėje (t. y. diasporos, išeivijos), raida.

Laukiame Jūsų pasiūlymų! Atidų atrankos darbą atliksime vasarą, o dabar kreipiamės į Jus maloniai prašydami iki 2015 m. kovo 30 d. atsiųsti Jūsų siūlomų kandidatų į rengiamą kraštiečių enciklopediją gyvenimo aprašymus el. pašto adresu: kybartieciai@gmail.com

Prisegame Albino Vaitkevičiaus jau užfiksuotų įvairiuose spausdintiniuose šaltiniuose šviesuolių vardyną (HTML) ir aprašo schemą (DOC).

PKD valdybos įpareigotieji rūpintis ENCIKLOPEDIJOS rengimu draugijos nariai:
Romas Baronas, VU Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius,
Violeta Mickevičiūtė, kalbos redaktorė,
Andželika Micutienė, PKD vaizdo maketų kūrėja, Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios Vaikų veiklos koordinatorė,
Leonas Narbutis, buvęs PKD pirmininkas, Lietuvių Fondo (JAV) valdybos nays,
Vytautas Šlapkauskas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos katedros profesorius,
Albinas Vaitkevičius, Kybartų krašto praeities tyrinėtojas, monografijos apie Kybartus (2012) autorius,
Ramūnas Valiokas, Fizinių ir technologijos mokslų centro Nanoinžinerijos skyriaus vedėjas.

Vardynas, sudarytas pagal enciklopedinius šaltinius: HTML.
Aprašo schema: DOC.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba