Pasaulio kybartiečiams vadovaus žinoma diktorė

Praeitą šeštadienį Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) rinkosi į visuotinį susirinkimą, kuriame tarp kitų svarbių reikalų buvo ir pirmininko rinkimai. Visą kadenciją draugija nuoširdžiai vadovavusį Leoną Narbutį pakeitė ne mažiau šiam pasienio miestui atsidavusi Violeta Mickevičiūtė – žinoma radijo ir garsinių knygų diktorė.

Girtis nemėgsta

Susirinkime buvo patvirtinta draugijos veiklos programa, metinės finansinės atskaitomybės dokumentai. Už praeitus metus atsiskaitęs L. Narbutis buvo lakoniškas ir konkretus: „Dirbome Kybartams pagal savo galimybes ir sugebėjimus.“ Nors pirmininko rankose – ilgiausias sąrašas nuveiktų darbų, jis nesiruošė girtis nuopelnais.

Visi susirinkusieji puikiai žinojo, kad Kybartams atstovauta įvairiuose lygmenyse Vilniuje ir paklotas stiprus pamatas tolesniems ryšiams. Pasienio miesto vardas PKD dėka skambėjo ir ministerijose, ir muziejuose.

Ryškėja muziejaus kontūrai

Susirinkusieji aptarė atsiradusias galimybes steigti Kybartų muziejų. Į susirinkimą atvykęs Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas patarė, kaip tai padaryti, žadėjo bendradarbiauti. Mat daugelis užsienyje gyvenančių garsių kybartiečių giminaičių jų sukauptas kolekcijas norėtų matyti būtent Kybartuose. Tad prarasti tokius istorinius lobynus būtų tiesiog neatleistina.

Patalpas muziejui laikinai suteikė kybartietis Rymantas Vaičaitis. Būsimą muziejų planuojama įkurti J. Basanavičiaus g. jo šeimai priklausančiame pastate, antrajame aukšte virš pašto. Tad liko tik aptarti nuomos bei šildymo finansavimo klausimus ir pradėti rengti ekspozicijas.

Remontui – alternatyva

Ilgai diskutuota, kaip tvarkyti J. Basanavičiaus g. 38-ą namą – apdegusį pastatą. Mat tai – ašis, apie kurią sukasi visa PKD veikla ir kuri prieš gerą penkmetį paskatino steigti draugiją. Svarstytos dvi namo stogo uždengimo galimybės. Kuri alternatyva bus patrauklesnė, ateityje priklausys nuo sąmatos.

Pinigai ir yra jautriausia vieta. Juolab kad PKD šiame pastate priklauso tik ketvirtadalis ploto, o visa kita – privačių asmenų rankose. Tad galimybės pasinaudoti ES fondais nėra. Sutarus su savininkais ir remontą finansuojant savo lėšomis, didele dalimi prisidėtų ir Kultūros paveldo departamentas. Tačiau ir tuomet nuosavybės turėtojams tektų nemažas finansinis krūvis.

Leidiniu pagerbtas kraštietis

Antroje susirinkimo dalyje draugijai buvo pateiktas siurprizas – leidinukas „Alsavęs Kybartais“ apie PKD vienintelį garbės kybartietį, a. a. Vytautą Mickevičių. Nors išleistas tik 100 egz. tiražu, šis spaudinys gana neplonas – per 70 puslapių apimties. Jį sudarė Violeta Mickevičiūtė – V. Mickevičiaus pusseserė. Pasak jos, šio leidinio gimimą įkvėpė skriete praskriejęs draugijos gyvavimo penkmetis ir vis stipriau įsižiebianti viltis įsteigti Kybartų miesto bei jo apylinkių muziejų.

Nerimą, kad pernelyg daug prarandama, pakurstė šįmet iš gyvenimo vienas po kito išėję senieji kybartiečiai: Leonas Balčiūnas, Juozas Iešmantavičius, Zigmas Jonynas, Genovaitė Mackevičiūtė. Kokybiškai išleistame spaudinyje – gausybė senųjų Kybartų, kuriuos su užsidegimu tyrinėjo V. Mickevičius, atvirukų nuotraukų.

Kybartiečiai džiaugėsi neseniai iš Vytauto jauniausios dukters perėmę daugybę metų jo kauptą archyvą. Daug gauta iš velionio dar jam gyvam esant: kilnojamoji paroda „Kybartai senuosiuose atvirukuose“, pirmasis Kybartų interneto tinklalapis, kuriam ilgus metus rengė medžiagą, kad paskatintų žmones dalytis žiniomis ir prisiminimais apie Kybartus. Šiam žmogui rūpėjo ir pučiamųjų orkestras, ir futbolas, ir vietinė tarmė, griūvantys pastatai bei protėvių kapai.

– Kada nors parengsime apie Vytautą knygą, – planais dalijosi V. Mickevičiūtė. – Dabar publikuojama dalis to, ką jis sutvarkė suvokęs, kad gyventi liko nedaug…

Tobulėja virtualiai ir dvasiškai

Susirinkimo pabaigoje buvo aptarta kybartai.lt interneto svetainė, kurią kuruoja Greta Ališauskaitė ir Marius Vilemaitis. Pasidžiaugta, jog gyventojai joje lankosi, informacija atnaujinama, aptartos svetainės tobulinimo perspektyvos. Kartu su seniūnu Romu Šunoku bus ieškoma galimybių prie tinklalapio prijungti ir seniūniją.

Smagu, kad susirinkime atsirado vietos ir meniniams intarpams. Keletą dainų dovanojo po PKD „sparneliu“ susibūręs senjorų ansamblis, gražią psalmę susirinkusiųjų dvasiai pakelti pagiedojo, pritardamas sau gitara, Kybartų parapijos klebonas ir pataisos namų kapelionas Vaidotas Labašauskas.

Iš visų kraštų į susirinkimą sugužėję kybartiečiai po susirinkimo neatsisveikino. Paskutinis akordas buvo dokumentinio filmo apie kraštietį Leoną Prapuolenį – Lietuvos ekonomistą, politikos bei visuomenės veikėją, 1941 m. birželio sukilimo vadą – peržiūra.

Autorės nuotr.  Nauja PKD pirmininke Violeta Mickevičiūtė išrinkta vienbalsiai.

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Publikuota: “Santaka”, 2013 m. Spalio 26 d. Šeštadienis

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba