PASAULIO KYBARTIEČIŲ DRAUGIJA

įkurta 2007 m. rudenį. Idėją burtis vardan Kybartų šiame mieste ir kitur gyvenančių penkiasdešimčiai kybartiečių pamėtėjo tuo metu Kybartuose gyvenęs ir silpstančią miesto aurą ypač jautęs kun. Vytautas Sakavičius.

PKD įkurta Kybartų miesto unikalumui išsaugoti dirbant kilnius darbus dvasinėje, kultūros, aplinkosaugos, kultūrinio paveldo, miestiečių istorinės atminties įamžinimo srityse. Rugsėjo 29 d. Kybartų parapijos salėje buvo priimti įstatai, išrinkta draugijos valdyba, surengta ekskursija po reikšmingus miesto istorijos objektus (Vištyčio g., buvusi Sinagogos g., A. Neviškio stačiatikų cerkvė, Berlyno namo stogas).

Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios šventoriuje surengtas kompozitoriaus, Kybartų išeivio, Ričardo Makūno ir bažnyčios jaunimo choro (vad. s. Bernadeta Mališkaitė) koncertas, parodyta lazerių programa, kurią, mokslininko kybartiečio Ramūno Valioko iniciatyva, nemokamai miestiečiams dovanojo iš Vilniaus atvykusi Laser Shou  Team.

Į pirmąją draugijos valdybą buvo išrinkti Ramūnas Valiokas, Vytautas Sakavičius, Mindaugas Jurkynas, Nerijus Ramanauskas, Antanas Ziegoraitis, Marius Vilemaitits, Jolanta Janulaitytė, Saulius Spangevičius, Rymantas Vaičaitis. Pastarasis kybartietis tapo pirmuoju PKD pirmininku.

2010 m. pirmininko pareigos patikėtos iš JAV į Lietuvą gyventi grįžusiam kybartiečiui Leonui Narbučiui, kuris iki šiol vadovauja draugijos veiklai.

Šiuo metu PKD valdybą sudaro: Rymantas Vaičaitis, Romas Baronas, Jolita Ramanauskienė, Jolanta Janulaitytė Violeta Mickevičiūtė, Greta Ališauskaitė, Vilija Žalienė, Irena Bacevičienė.

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba