Susitiko pasaulio kybartiečiai

Pasaulio kybartiečiai per šv. Liuciją praėjusį šeštadienį Kybartuose rinkosi į metinį ataskaitinį susirinkimą ir šventinę popietę. PKD A. Kezio galerijos salė buvo šalta, bet pilnutėlė, į ją sugužėjo daugiau kaip pusšimtis Kybartams neabejingų žmonių.

Kai kurie nariai atvyko ne tuščiomis: Zenonas Langaitis iš Kauno atsivežė senovinį radijo aparatą iš savo privataus Radijo muziejaus ir storą aplanką susistemintos informacijos apie Kybartų krašto trumpųjų bangų radijo mėgėjus tarpukariu, sovietmečiu bei Nepriklausomybės laikais; Leonas Narbutis kaipmat ant palangių išstatė garsiojo kybartiečio animatoriaus Zenono Šteinio grafikos darbus, prieš savaitę atsivežtus iš Čikagos; V. Mickevičiūtė – šūsnį įrėmintų išeivio, PKD nario nuo pernai metų, Edvardo Šulaičio šeimos nuotraukų; Jolanta Janulaitytė ant sienų vis koregavo šviežiai perkabintus A. Kezio 32 fotodarbus iš ankstyvojo periodo ciklų „Society‘s man“ ir „Double prints“.

Visų žvilgsniai maloniai krypo į stiklo ,,sarkofage“ užrakintą išpuoštą Lietuvaitę – manekeną, aprengtą iš Užatlantės pernai pargabentu garsios tarpukario audėjos, Tarptautinės parodos Paryžiuje 1937 m. aukso medalininkės Anastazijos Mažeikaitės- Tamošaitienės austu tautiniu kostiumu: tokius per šventes JAV ir Kanadoje dėvėdavo trečiabangininkės išeivės iš Lietuvos. Pasaulio kybartiečių draugijai pernai jį dovanojo čikagietė Dana Bazienė, o stiklo spinta įsigyta už Vilkaviškio savivaldybės PKD, kaip visuomeninei organizacijai, šiemet skirtus pinigus.

Oficialiojoje PKD sueigos dalyje perrinktas PK draugijos pirmininkas: juo tapo Kybartuose gyvenantis, jau dvi kadencijas šias pareigas ėjęs Rymantas Vaičaitis. Valdybos sudėtis liko nepakitusi. Susirinkimo pradžioje iškilmingai pagerbtos dvi Kybartų K. Donelaičio gimnazijos absolventės – Rūta Paulauskaitė ir Paula Demenytė, kurioms PKD valdybos narys L. Narbutis, jau kaip Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys, įteikė Lietuvių fondo skirtą Algirdo Karaičio stipendiją.

Po užsitęsusios oficialiosios dalies adventinė popietė „Tegrįžta šviesa“ neprailgo: visi nuoširdžiai plojo dvi dainas atlikusioms atkakliosioms PKD vokalinio ansamblio ,,Senjorėms“, kurių būrys šiemet išaugo iki dešimties, o amžiaus vidurkis – 75-eri, bet jos nepaprastai laimingos kas savaitę į jaukią erdvę susiburdamos repeticijų. Su rimtimi išklausyta lietuvių egzodo poetų eilėraščių kompozicija – tai mūsų kraštiečių Kazio Bradūno, Gražinos Tulauskaitės, taip pat J. Meko, A. Mackaus, A. Nykos-Niliūno, H. Radausko susikaupimo metui itin derėjusios, gimtųjų namų ilgesiu alsuojančios eilės, kurias pagarsino nuo Paprūsės kilusios ilgametės radijo diktorės – K. Naumiestyje gimusi Irena Plaušinaitytė, Kybartuose – V. Mickevičiūtė.

Ovacijomis atsidėkota 5 kūrinius įstabiai atlikusiam Vilniaus mokytojų vokaliniam kvartetui „Cantus Vilnensis“, kurį subūrė ir kuriam vadovauja buvusi kybartietė, chorvedė Nijolė Žylienė. Plojimais pagerbtas ir tarp žiūrovų sėdėjęs simpatiškas žilagalvis chorvedės tėvelis V. Urbonas.

Vaišes parūpino kybartietė verslininkė Sandrina Saukaitienė, tradicinį savo keksą iškepė R. Baronas, stirtą vaflių – Teresė Mickevičienė, finansinę ataskaitą pateikė ir nario mokestį stropiai rinko pašto viršininkė Jolita Ramanauskienė, susirinkimą vedė iš Kybartų kilę mokslo vyrai Ramūnas Valiokas ir Mindaugas Jurkynas. Netrūko Pasaulio kybartiečių sueigoje ir pedagogų (Lilija Žilinskienė, Lina Mačiulienė, J. Janulaitytė), ir verslininkų (vilnietis Alvydas Merkevičius, kaunietis Rimas Sabaliauskas, kybartietis Eugenijus Sabaliauskas) ir kunigų (Vytautas Sakavičius), ir tautodailininkų (Kajetonas Eismontas, Algirdas Kučinskas), ir ūkininkų (Robertas Mickevičius, Evaldas Mačiulis), ir profesorių: šventės akimirkas fiksavo PKD nuolatinis fotometraštininkas Romas Baronas, tarp svečių puikiai jautėsi ir patarimų negailėjo Mykolo Romerio universiteto dr. Vytautas Šlapkauskas.

Dalykiškai kalbėjo Kybartų seniūnas R. Šunokas, šiltai ir draugiškai – Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius, situaciją tyliai vertino kybartietė žurnalistė Kristina Bidočiūtė, o nuosavomis eilėmis sueigos dalyvius pasveikinęs mokytojas Jaronimas Šalčiūnas PKD būsimam muziejui dovanojo savo asmeninį albumą su senosiomis Kybartų pedagogų bei mokinių vinjete ir nuotraukomis. V. Mickevičiūtė kybartiečiams įteikė unikalią Kybartų pirmosios pradedamosios lietuviškos mokyklos nuotrauką, kurią miesto seniūnas prižadėjo deramai eksponuoti.

PKD gyvuos toliau telkdama vardan gimtųjų Kybartų po pasaulį išsibarsčiusius kraštiečius ir PKD A. Kezio galerijoje visad laukdama bendruomeniškumo idėją palaikančių žmonių.

Marija PAUTIENIŪTĖ

Rimantos ir Romo nuotraukose Susitikimo akimirkos:

PKD_20141213_DSC_0001
PKD_20141213_DSC_0007
PKD_20141213_DSC_0010PKD_20141213_DSC_0019PKD_20141213_DSC_0022

PKD_20141213_DSC_0028

PKD_20141213_DSC_0030

PKD_20141213_DSC_0037

PKD_20141213_DSC_0048

PKD_20141213_DSC_0051

PKD_20141213_DSC_0057

PKD_20141213_DSC_0060

PKD_20141213_DSC_0064

PKD_20141213_DSC_0068

PKD_20141213_DSC_0077

PKD_20141213_DSC_0089

PKD_20141213_DSC_0091

PKD_20141213_DSC_0106

PKD_20141213_DSC_0109

PKD_20141213_DSC_0121

PKD_20141213_DSC_0132

PKD_20141213_DSC_0137

PKD_20141213_DSC_0141

PKD_20141213_DSC_0144

PKD_20141213_DSC_0146

PKD_20141213_DSC_0147

PKD_20141213_DSC_0150

PKD_20141213_DSC_0152

PKD_20141213_DSC_0155

PKD_20141213_DSC_0157

PKD_20141213_DSC_0161

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba