2017 m. sausio 14 d. PKD visuotinis susirinkimas

2017 m. sausio 14 d., 12 val., J. Basanavičiaus g. 9, Kybartuose, šaukiamas Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotinis susirinkimas.

    Darbotvarkė

  1. PKD metinės ir finansinės veiklos ataskaitų bei naujųjų PKD įstatų tvirtinimas.
  2. PKD valdybos ir pirmininko rinkimai.
  3. Algimanto Kezio galerijos Kybartuose būklės aptarimas ir būsimos jos veiklos pristatymas.
  4. Kybartų architektūros paveldo reikalai.
  5. Pasirengimas Kybartų miesto 100-mečiui.
  6. Kiti klausimai.

Prisiminkime, kad 2017 metais švęsime Pasaulio kybartiečių draugijos dešimtmetį. Jūsų indėlis į Draugijos veiklą ir apmąstymai dėl jos pobūdžio bus labai svarbūs aptariant PKD ateities gaires.

2016-siais metais: įsteigėme PKD mokslininkų fondą gabiausiems Kybartų gimnazistams paremti, surengėme Vytauto Jakelaičio knygos „Iš Paprūsės“ pristatymą Muitinės muziejuje Vilniuje, kartu su Kybartų seniūnija PKD A. Kezio galerijoje organizavome Zenono Šteinio darbų parodą ir atminimo popietę, prie dailininko tėvų namo pakabinome atminimo lentą; paskelbėme Algimanto Kezio vardo fotografijos konkursą „Atrask grožio spindulį bet kurioj žemės kertelėj“; iš vietos gyventojų surinkome kelias dešimtis senųjų nuotraukų, kuriuose atsispindi Kybartų ir kybartiečių gyvenimas nuo 1930 m.; įsigijome ir restauravome senovinį pianiną PKD A. Kezio galerijos renginiams.

Jau turime idėjų ateinantiems metams dėl dar turiningesnės veiklos draugijoje ir Kybartuose organizavimo. Kviečiame prisijungti ir stengiamės nepamiršti nė vieno, kuriam rūpi mūsų kraštas, kultūra ir žmonės.

Norime priminti, kad nario mokestis 2017 metams yra 10 eurų. Nario mokestį galėsite sumokėti atvykę į susirinkimą arba galite tai padaryti pervesdami minėtąją sumą į Pasaulio kybartiečių draugijos banko (Swedbank) sąskaitą: LT057300010104528621

Iki pasimatymo Kybartuose!

Leonas Narbutis
Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba