Algimanto Kezio fotografijos konkursas

ALGIMANTO KEZIO FOTOGRAFIJOS KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Algimanto Kezio fotografijos konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 • Konkurso tema – „Atrask grožio spindulį bet kurioje pasaulio kertelėje!“
 • Konkurso organizatoriai – Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) Algimanto Kezio galerija.
 • Konkurso rėmėjai – Pasaulio kybartiečių draugija ir šią iniciatyvą parėmę privatūs asmenys.

II. TIKSLAI

 • Garsinti Kybartų krašte gimusio ir augusio, žymaus JAV visuomenininko, lietuvybės puoselėtojo, fotomenininko Algimanto Kezio vardą.
 • Populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę.
 • Ugdyti jaunuomenės kūrybinius gebėjimus.

III. DALYVIAI
Skiriamos 3 konkurso dalyvių amžiaus grupės:

 • nuo 12 iki 16 metų,
 • nuo 17 iki 21 metų,
 • nuo 22 metų.

IV. KONKURSO SĄLYGOS IR DARBŲ PATEIKIMAS

 • Konkurso darbų pristatymo terminas – iki 2017 m. vasario 11 d. Vėliau fotografijos nepriimamos, įskaitomos tik tos, kurios gautos paštu su pašto žyme, kad išsiųstos iki fotografijų pateikimo termino pabaigos.
 • Skaitmeninės fotografijos registruojamos el. paštu: kybartieciai@gmail.com nuo 2017 m. sausio 14 iki vasario 11 d. Nuotraukos pateikiamos A3 formato šiuo adresu: Kybartai, J. Basanavičiaus 9, PKD Algimanto Kezio galerija, nuo vasario 1 iki 11 d.
 • Fotografijos dedamos į voką, tarp dviejų kartono lakštų. Voke turi būti lapas su duomenimis (autoriaus vardas, pavardė, amžius, gimimo data; namų, mokyklos adresai, telefonai, mokytojo arba vadovo vardas, pavardė, telefonas).
 • Vienas autorius konkursui gali siųsti ne daugiau kaip 2 fotografijas pagal siūlomus žanrus: gatvės fotografija, socialinė fotografija, natiurmortas, portretas, peizažas, architektūra, eksperimentinė fotografija.
 • Visų skaitmeninių fotografijų bylos dydis neturi viršyti 30 MB, formatas – JPG (JPEG), raiška – ne mažesnė nei 300 dpi, ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis nei 2000 pikselių.
 • Prie visų fotografijų būtina nurodyti autorių ir nuotraukos pavadinimą.

V. DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 • Darbus vertina PKD sudaryta komisija.
 • Kiekvienoje amžiaus grupėje numatoma skirti I, II ir III vietas.
 • Konkurso nugalėtojai apdovanojami PKD Algimanto Kezio galerijos diplomais, organizatorių bei rėmėjų prizais.
 • Paroda atidaroma, konkurso rezultatai skelbiami, nugalėtojai apdovanojami 2017 m. vasario 24 d. 15.00 val. adresu: Kybartai, J. Basanavičiaus 9, PKD Algimanto Kezio galerija.
 • Fotografijos, pateiktos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių reikalavimų bei konkurso tematikos, nevertinamos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkursui viešinti ir mokinių fotografijai bei fotografams mėgėjams populiarinti (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje.
 • Autorius, atsiųsdamas fotografijas ir dalyvio anketą, patvirtina, kad yra konkursui pateiktų fotografijų autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę konkurso dalyviai.
 • Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis nuostatų sąlygomis.
 • Projektą kuruoja Algimanto Kezio fotografijos konkurso koordinatorė Vilija ŽALIENĖ, tel. 861215929, el. adresas kybartieciai@gmail.com

Pasaulio kybartiečių draugijos 10 metų jubiliejui skirto Algimanto Kezio konkurso nugalėtojai

I amžiaus grupė

I vieta
Kamilė Kadaškevičiūtė (Virbalio pagrindinė mokykla, mokytoja Gailutė Ivaškevičiūtė)

Nominacija Deividui Roveršteinui už meistriškai užfiksuotą šviesos žaismą kalnų ir dangaus erdvėje( Virbalio pagrindinė mokykla, mokytoja Gailutė Ivaškevičiūtė)

Nominacija Miglei Dubickaitei už meilę Žemei ir Paukščiams (Virbalio pagrindinė mokykla, mokytoja Gailutė Ivaškevičiūtė)

II amžiaus grupė

I vieta
Lukas Kodis, Vilnius

II vieta
Marta Bielskutė ( Kybartų K.Donelaičio gimnazija, mokytoja Jolanta Janulaitytė)
Geda Murinaitė, Vilnius

III vieta
Karolis Vasiliauskas (Kybartų K.Donelaičio gimnazija, mokytoja Jolanta Janulaitytė)
Dovydas Kaminskas, Marijampolė

Nominacija Tadui Skelčiui už „Puslapį iš istorijos,“ išradingai perskaitytą iš paukščio skrydžio (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, mokytoja Reda Viktažentienė)

Paežerių dvaro nominacija Tadui Skelčiui už didingą Paežerių dvaro vaizdą iš paukščio skrydžio (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, mokytoja Reda Viktažentienė)

III amžiaus grupė (nuo 22 m.)

I vieta
Goda Gurinskaitė, Vilniaus Dailės akademija.

II vieta
Juozas Vaitkevičius, Kaunas
Agnė Valaitienė, Kaunas

III vieta
1. Aldona Mateikienė, Kybartai
2. Kostas Keženis, Kybartai
3. Aurelija Mykolaitytė, Kaunas

Diplomantai:
1. Nerijus Paškauskas, Vištytis
2. Rimutė Gagienė, Vilkaviškis
3. Irma Maurienė, Vilkaviškis

KONKURSUI pateiktas fotografijas galima PERŽIŪRĖTI ČIA.

Pasaulio kybartiečių draugijos valdyba

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba