Buvusiems gimnazistams įteiktos tradicinės premijos

Trims buvusiems Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos auklėtiniams įteiktos Lietuvių fondo (JAV) Algirdo Karaičio bei brolių Algimanto ir Romo Kezių vardinės premijos. Jas gavo Adriana Laucytė, Augis Alkevičius bei Toma Grytėnaitė.

Siekia tapti mokytoja 

Lietuvių fondas įsteigtas dar 1962 metais kelių tuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenusių tautiečių. Šis fondas nuo pat pradžių turėjo vieną tikslą – išlaikyti lietuvybę už mūsų šalies ribų. Iš pradžių jame buvo tik 20 tūkst. dolerių. 

Laikui bėgant prie fondo prisidėjo vis daugiau narių, kurie savo parama pildė jo sąskaitą banke. Šiandien sukaupta maždaug 40 milijonų dolerių. Iš susikaupusių palūkanų kasmet finansuojami įvairūs lietuvybę skatinantys projektai, skiriamos stipendijos, premijos mokiniams ir studentams. Kasmet paramai išdalijama apie milijoną dolerių. 

Lietuvių fonde įsteigta 114 vardinių fondų, kurie steigėjų nurodymu remia įvairius lietuvybės projektus ir skiria stipendijas studentams. 

Vienas iš tų fondų pavadintas mūsų kraštiečių A. ir R. Kezių vardu. Jų vardinė premija skiriama buvusiems Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos abiturientams, sėkmingai studijuojantiems universitetuose. Šio fondo premiją šiemet gavo Toma Grytėnaitė. 

Mergina šiuo metu studijuoja Kauno Vytauto Didžiojo universitete pradinio ugdymo pedagogiką ir ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą. 

„Ši premija mane dar labiau paskatins atkakliai siekti savo tikslų bei gerų studijų rezultatų universitete ir eiti svajonės link – tapti gera mokytoja. Noriu būti tokia pedagogė, kuri sugebės mokiniams įdiegti tinkamas žmogiškąsias vertybes, mokės juos vertinti ne vien už tai, kad jie geba taisyklingai rašyti ar gerai skaičiuoti. Norėčiau, kad mano mokiniai į tolimesnius gyvenimo etapus išeitų išauginti dorais žmonėmis“, – sakė T. Grytėnaitė. 

Siekia svajonių 

Lietuvių fonde yra ir daugiau mūsų kraštiečių įsteigtų vadinamų „mažųjų“ fondų. Vienas iš jų – A. Karaičio vardinis fondas. Įprastai premijos iš šio fondo skiriamos buvusiems Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos abiturientams, sėkmingai studijuojantiems ekonomikos ir verslo srityse. Šiemet jos atiteko Adrianai Laucytei ir Augiui Alkevičiui. Abu šie buvę gimnazistai studijuoja Kauno kolegijoje. 

Pardavimų ir marketingo studijas kremtanti Adriana teigė, kad gauta premija ją tikrai paskatins ir toliau žengti mokslo keliu, tobulėti, daug dirbti bei siekti karjeros. 

„Studijoms atiduodu visą save, todėl ši premija man yra įvertinimas už įdėtas pastangas. Lietuvių fondas atlieka svarbią misiją, padėdamas išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus ne tik JAV ar Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“, – kalbėjo A. Laucytė. 

Kartu su Adriana Kauno kolegijoje besimokantis A. Alkevičius studijuoja sporto vadybą. Vaikinas teigė visą gyvenimą svajojęs ateitį sieti su sportu, todėl šios studijos jam labai patinka. 

„Mano būsima profesija yra tikrai įdomi, nenuobodi, teikianti didelių galimybių rinktis, kadangi sporto šakų yra be galo daug. Pabaigęs studijas tikiuosi dirbti sporto sektoriuje. Mano svajonė – ateityje įkurti savo sporto komandą. Gauta premija iš Lietuvių fondo man nėra tik materialinė parama. Buvusiam Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniui ji reiškia tikrai daug. Smagu, kad po mokykloje praleistų ketverių metų vis dar esu prisimenamas kaip geras mokinys“, – šypsojosi A. Alkevičius. 

Įprastai laureatams rankas spausdavęs ir juos sveikindavęs Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius šiemet buvo priverstas tai daryti nuotoliniu būdu. Įstaigos vadovas teigė, kad gimnazijoje kasmet ugdomi atsakingi, savo tikslų siekiantys mokiniai. Jis džiaugėsi, jog dalis jų kasmet yra paskatinami už puikius pasiekimus. 

„Šių metų laureatai mokykloje buvo gana aktyvūs, drausmingi, pareigingi, gerai mokėsi. Gaila, kad situacija neleido jų vėl pasikviesti į gimnaziją, bet tikimės, jog tai bus vienintelis toks atvejis, o jau kitais metais galėsime surengti įprastą pagerbimo ceremoniją. Kasmet premijų laureatus išrenkame kartu su buvusiais mokinių klasių vadovais. Neabejoju, kad ir kitais metais rasime, ką apdovanoti“, – kalbėjo S. Spangevičius. 

Andrius GRYGELAITIS

Nuotr. Šiemet Lietuvių fondo paskatinamosios premijos atiteko Augiui Alkevičiui, Tomai Grytėnaitei bei Adrianai Laucytei.

Publikuota: „Santaka”, 2021-04-16.

lt_LTLietuvių kalba