Įgijome vertingų žinių apie socialinį verslą

Grupė Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinių balandžio 18–29 dienomis dalyvavo asociacijos „Keliaukime kartu“ organizuotame „Erasmus +“ projekte. Kybartiečiai jį vykdė kartu su bendraamžiais iš Estijos, Slovakijos ir Rumunijos.

Projekto užsiėmimai organizuoti Elniakampio sodyboje netoli Vilniaus. Per visą „Erasmus +“ projektą vykdyta daugybė įvairiausių užsiėmimų. Diena prasidėdavo judria, padedančia atsibusti veikla. Projekto pradžioje nemažai laiko buvo skiriama susipažinimo ir pasitikėjimo žaidimams, kurie labai padėjo visiems greitai tapti gerais draugais. Vėliau tai buvo naudinga darbui atskirose komandose. 

Kitos veiklos buvo susijusios su projekto tema „Responcible Business“ („Socialinis verslumas“). Per jas susiskirsčius į komandas reikėjo paruošti pristatymus duota tema. 

Projektui baigiantis buvo organizuota kelionė po Vilnių. Per ją reikėjo atlikti tam tikras užduotis, kurios iš pažiūros nebuvo sunkios, tačiau reikalavo drąsos. Jaunuoliams reikėjo pakalbinti praeivius ir pasiteirauti jų nuomonės apie socialinį verslumą. 

Pagrindinei projekto užduočiai paruošti buvo skirtos keturios dienos. Per šitą laiką reikėjo apsispręsti, kuriai iš penkių pasiūlytų komandų projekto dalyvis nori priklausyti, paskui su kitais jos nariais sukurti verslo planą ir jį pristatyti. 

Po grupių planų pristatymų vėl buvo grįžtama prie terapinių užsiėmimų, skirtų pažinti save ir draugus. Šie žaidybine forma vykę užsiėmimai gimnazistams sužadino daug netikėtų ir stiprių emocijų. 

Vakaro programoje laukdavo smagių netikėtumų. Vieni iš jų – kultūrinės naktys. Jose kiekviena dalyvaujanti grupė supažindindavo projekto dalyvius su savo šalimi ir kultūra, su tradiciniais šokiais, patiekalais. Kitos vakaro programos buvo vadinamos paprastais vakarais. Jų veiklas sugalvodavo ir vesdavo savanoriai iš dalyvaujančių šalių. 

Šio projekto formatas skyrėsi nuo tradicinio mums įprasto mokymo(-si). Tokiu neformaliojo mokymo būdu buvo pateikta informacija apie socialinį verslą, sukurti gražūs ryšiai tarp projekto dalyvių. Visi mokiniai patobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius, anglų kalbos bei ekonomikos žinias. 

Vilija STASAITIENĖ, 
Tomas BYLA 
Grupės lyderiai

Vilijos STASAITIENĖS nuotr. Kybartiečių gimnazistų komanda pasiruošė pristatyti Lietuvos, o ypač Suvalkijos regiono papročius projekto dalyviams iš užsienio.

Publikuota: „Santaka”, 2022-05-27.

lt_LTLietuvių kalba