Išsaugokime Kybartų krašto kulinarijos paveldą

Iki šv. Velykų beliko viena savaitė. Jos metu šeimininkės be kitų darbų jau margins kiaušinius, minkys ir keps pyragus, gamins kitus šventinius valgius. Nors ir tradiciniai, tie valgiai kiekviename regione, kiekvienoje šeimoje skiriasi, nes yra gaminami pagal savus, iš kartos į kartą perduodamus receptus…

Siekdami išsaugoti senųjų tradicinių patiekalų – šventinių ir kasdienių – receptus ir gamybos technologijas, Pasaulio kybartiečių draugija, Kybartų bendruomenės Jaunimo grupė ir kavinė „Rūta“ kviečia visus dalyvauti projekte „KYBARTŲ KRAŠTO KULINARIJOS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS“. Užrašykite savo šeimos (arba kaimynų močiutės) tradicinių senovinių patiekalų receptus ir gaminimo eigą, arba pateikite juos vaizdo įraše, ir iki rugsėjo mėnesio 7 d. atsiųskite el. paštu kybartieciai@gmail.com arba atneškite į kavinę „Rūta“ (J. Basanavičiaus g. 62, Kybartai). Filmuotą vaizdinę medžiagą galite įkelti į „Google“ diską, Wetransfer, Youtube ir kt. erdves, iš kurių el. paštu kybartieciai@gmail.com pateikite tik nuorodą.

Registruokitės ir dalyvaukite projekte patys, pakvieskite prisijungti vyresnius giminaičius, draugus, kaimynus. Visi drauge mes galime kulinarinį savo krašto paveldą išsaugoti būsimoms kybartiečių kartoms.

Esant palankiai epidemiologinei situacijai, visi projekto dalyviai bus pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje Kybartuose 2022 m. rugsėjo mėnesį ir apdovanoti organizatorių padėkos raštais, o geriausiais pripažintų darbų autoriai – diplomais ir rėmėjų dovanomis.

Išsamiau su projekto nuostatais galite susipažinti čia:

PROJEKTO „KYBARTŲ KRAŠTO KULINARIJOS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS“, SKIRTO SŪDUVOS METAMS,  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto Kybartų krašto bendruomenėms „Kybartų krašto kulinarijos paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslą, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Projektas vykdomas 2022 m. balandžio–rugsėjo mėn.

3. Projektą organizuoja Pasaulio kybartiečių draugija (toliau – PKD). Koordinatoriai: Diana Lekevičienė, PKD pirmininkė, tel. 8657 49349, el. paštas kybartieciai@gmail.com, Laimutė Matulionienė, PKD narė, tel. 8609 82735. Projekto partneriai: Kybartų bendruomenė, Kybartų kavinė „Rūta“.

4. Projekto tikslai ir uždaviniai:

4.1. skatinti susipažinti su vietiniais mitybos papročiais ir tradicijomis, suvokti savo regiono išskirtinumą;

4.2. ugdyti ir plėsti supratimą apie tarmes, kalendorinį metų ir švenčių ciklą, tradicinius patiekalus, jų ruošimą bei pateikimą;

4.3. skatinti giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, puoselėti papročius ir tradicijas;

4.4. padėti išsaugoti ir populiarinti Kybartų krašto kulinarijos paveldą.

5. Projekte gali dalyvauti Kybartų krašte gyvenantys, iš čia kilę ar kitaip su šiuo kraštu susiję pavieniai asmenys, šeimos, kolektyvai, bendruomenės. Dalyvių amžius neribojamas.

II. PROJEKTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Informacija apie projektą skelbiama internetinėje svetainėje www.kybartai.lt.

7. Projektas vykdomas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

8. Projekto eiga:

Norintieji dalyvauti projekte turi nufilmuoti vaizdo įrašą arba pateikti aprašymą (pageidautina su nuotraukomis), kuriame būtų prisistatymas ir kulinarijos paveldo pristatymas.

8.1. dalyvio / komandos prisistatymas:

Pageidautina, kad dalyviai prisistatytų tarmiškai: kas jie, iš kur, kuo ypatingas (-i) jų pristatomas (-i) patiekalas (-ai).

8.2.kulinarijos paveldo pristatymas:

Dalyviai pristato Kybartų krašto patiekalus, pagamintus pagal senolių tradicijas. Pateikiamas (pageidautina tarmiškai) patiekalo receptas ir gaminimo eiga. Jei turima, parodomas / pridedamas nuskenuotas arba nufotogafuotas originalus ranka užrašytas receptas. Nurodoma, kada patiekalas būdavo gaminamas, (jei jis šventinis – kokiai šventei skirtas), kaip buvo patiekiamas, iš ko sužinotas receptas (seniausio žinomo pateikėjo pavardė ir amžius / gimimo metai).

Vertinimo kriterijai: regioniškumas, receptų autentiškumas, patiekalo pateikimas, tradicijų atskleidimas, pristatymo lakoniškumas ir informatyvumas.

8.3. Filmuotos vaizdinės medžiagos pateikimo formos: failus įkelkite į „Google“ diską, Wetransfer, Youtube ir kt. erdves, iš kurių el. paštu kybartieciai@gmail.com pateikite tik nuorodą. Aprašymus, iliustruotus patiekalų nuotraukomis, iki rugsėjo 7 d. atsiųsti el. paštu kybartieciai@gmail.com arba atnešti į kavinę „Rūta“ (J. Basanavičiaus g. 62, Kybartai).

9. Pageidaujantieji dalyvauti projekte turi užsiregistruoti užpildydami anketą https://forms.gle/d6LCv4RBify77X2w7 arba popierinę anketą (žr. 1 priedas), kurią reikėtų siųsti adresu: Pasaulio kybartiečių draugijai, J. Basanavičiaus g. 33, Kybartai.

III. PROJEKTO VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

10. Projektui pateiktus tradicinius receptus vertins komisija, susidedanti iš PKD, Kybartų bendruomenės Jaunimo grupės ir kavinės „Rūta“ atstovų.

11. Esant palankiai epidemiologinei ir geopolitinei situacijai, visi projekto dalyviai bus pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje Kybartuose 2022 m. rugsėjo mėnesį. Detalesnė informacija kiekvienam dalyviui bus pateikta asmeniškai.

12. Nugalėtojai  skelbiami interneto svetainėje https://www.kybartai.lt.

13. Geriausiais pripažintų darbų autoriai bus apdovanojami diplomais ir rėmėjų dovanomis.

14. Visi projekto dalyviai apdovanojami organizatorių padėkos raštais.

15. Organizatoriai pasilieka teisę projekto nuotraukas ar filmuotą medžiagą publikuoti ir reprodukuoti. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas dalyvavimas projekte.

16. Papildoma informacija teikiama tel. 8657 49349; 8609 82735 ir el. paštu kybartieciai@gmail.com.

_____________________________________________  

1 priedas

Projekto „KYBARTŲ KRAŠTO KULINARIJOS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS

IR PUOSELĖJIMAS“ dalyvio anketa

Dalyvio vardas, pavardė arba
kolektyvo pavadinimas  
Ryšys su Kybartų kraštu (gyvenu / gyvenau / esu
kilęs (-usi) / iš Kybartų kilę tėvai ar seneliai / kita)
El. paštas    
Kontaktinis tel. Nr.    

lt_LTLietuvių kalba