Kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraščiai tapo knyga

Ką tik išleisti kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ dienoraščiai. Knyga pavadinta „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“. Pirmąsyk leidinys bus pristatytas šiandien Vilniaus knygų mugėje.

Šios knygos pasirodymas yra neeilinis įvykis, nes 2013 m. Laisvės premija apdovanoto dvasininko, kovotojo už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėjo ir redaktoriaus dienoraščiai iki šiol nebuvo publikuoti. Džiugia žinia apie įvairiapusiškai vertingą leidinį viešai pasidalyta išsyk po Valstybės atkūrimo dienos. 

Priminsime, kad 1975–1983 m. kun. S. Tamkevičius SJ buvo Kybartų bažnyčios klebonas. Čia 1978 m. lapkričio 13 d. kartu su keturiais kunigais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą, klebonavo ir dirbo pogrindyje, iki kol buvo suimtas 1983 m. gegužės 6 d. Tad mūsų krašto žmonėms šie dienoraščiai turėtų būti ypač įdomūs. 

Kaip sakė pats kardinolas, knygoje jis bandė kuo tiksliausiai parodyti priespaudos ir kovos metus. Viskas, ką skaitytojas užrašuose-dienoraštyje ras, yra faktai: vardai ir pavardės ne tik žmonių, kurie per sovietmetį kentėjo bei kovojo, bet ir vykdžiusių priespaudą arba talkinusių priespaudos nešėjams. 

„Tikiu, kad išaušus Lietuvos laisvės rytui ne vienas iš paminėtų žmonių pasikeitė, kai kurie gal net padarė atgailą. Todėl nemeskime į juos pasmerkimo akmenų: nežmoniškos sistemos jie buvo sužeisti labiau nei tie, kurie kentėjo ir kovojo“, – kviečia kardinolas S. Tamkevičius SJ. 

Pasak istoriko Arūno Streikaus, dienoraščiuose skaitytojas ras savotišką „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ kroniką, anuomet pamatytą ir surašytą jauno, drąsaus ir sumanaus kunigo Sigito. Beje, minėtas istorikas prilygino knygą aštraus siužeto trileriui. 

Tiesioginių įvykių užrašus bei metraščių pavidalu įamžintus liudijimus labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronika“ iniciatyva išleido VšĮ „Ateities leidybos centras“. 

Knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ sutiktuvėse Vilniaus knygų mugėje šiandien dalyvaus pats kardinolas S. Tamkevičius, 2021 m. Laisvės premijos laureatė kybartietė Bernadeta Mališkaitė SJE. 

Leidinį „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ jau šį savaitgalį bus galima įsigyti mugėje, o vėliau – internetu per www.knygos.lt. 

Beje, labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronika“ feisbuko paskyros viršelyje lankytojai mato Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios nuotrauką. 

2022-uosius minint kaip „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metus prasminga prisiminti Lietuvos istoriją bei žmones, kurie išdrįso ginti savo ir kitų tikėjimą sovietmečiu, ir tokiu būdu jiems padėkoti. 

Kardinolas S. Tamkevičius savo feisbuko paskyroje rašo ir kviečia: „Šiemet minime LKB Kronikos išleidimo 50-ąsias metines. Labai norisi surinkti žmones, kurie anais laikais prisidėjo prie Kronikos dauginimo ar platinimo. 

Labai prašau atsiliepti! Būtų gerai, kad atsiliepdami parašytumėte savo mobilųjį telefoną, kad būtų galima sukontaktuoti.“ 

Pasidalykime kardinolo kvietimu, raskime laiko atsiliepti, padrąsinkime jam parašyti tuos, kurie turi ką pasakyti šia tema.

Renata VITKAUSKIENĖ

Nuotr. Knygą inicijavęs fondas „Bažnyčios kronika“ savo feisbuko paskyros viršelyje rodo Kybartų bažnyčią.

Publikuota: „Santaka”, 2022-02-25.

lt_LTLietuvių kalba