„Kronikos“ bendradarbiai pagerbti Laisvės premija

Seime minint Sausio 13-ąją „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ trims bendradarbiams buvo įteikta Laisvės premija. Laureatų vardu kalbėjusi kybartietė Bernadeta Mališkaitė visus šalies žmones sveikino su pergale: „Ištikimybė Dievui, Tėvynei, žmogui buvo ir lieka prasminga ir palaiminta.“

2021 m. Laisvės premija skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 1983–1989 m. vyriausiajam redaktoriui, Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai, leidinio bendradarbėms Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolėms Bernadetai Mališkaitei ir Elenai Šiuliauskaitei. 

Vertinant plačiau, šia premija taip pat pagerbtas visų 1972–1989 metų „Kronikos“ talkininkų atminimas ir veikla. 

„Galėčiau išvardyti visą būrį kybartiečių, pas kuriuos itin „karštomis“ dienomis slėpdavome rašomąsias mašinėles, šriftus, ieškojome pagalbos. Tai Petras Ferensas, inžinierius Alfonsas, Stanislava ir Vytautas Norkai, Ona ir Romas Griškaičiai, p. Želvienė, Eugenija Menčinskienė ir kiti. Mane pačią labai palaikė ir net įpareigodavo mamos laikysena, – dalydamasi prisiminimais anksčiau yra sakiusi iš Kybartų kilusi B. Mališkaitė. – Pirmaisiais metais dauginti „Kronikos“ mus mielai į savo vienkiemį priimdavo Vilkaviškio rajone, Opšrūtuose, gyvenusi Marytė Montvilaitė, kur seserys Birutė Briliūtė, Onutė Šarakauskaitė, Virginija Kavaliauskaitė nuvažiavusios per keletą dienų gan nemažu tiražu „Kroniką“ (ir kitą pogrindžio spaudą) padaugindavo ir, atitinkamais kiekiais paskirsčiusios, išvežiodavo vyskupijoms pačios arba paprašiusios talkininkų. Marytė tomis dienomis saugodavo namus nuo pašalinės akies, padėdavo dauginti.“ 

Faktas, jog „Kronika“ buvo leidžiama 17 metų, nors KGB labai stengėsi susekti leidinio bendradarbius, šiandien tikrai stebina. „Už „Kronikos“ dauginimą ir platinimą buvo nuteista 14 žmonių, jų kalinimo ir tremties metus sudėjus kartu už kiekvieną išėjusį „Kronikos“ numerį, o jų – 81, yra sudėta maždaug vienerių metų nelaisvės kalėjime ar tremtyje auka… – per Laisvės gynėjų dienos minėjimą kalbėjo B. Mališkaitė. – Šiandien visus Lietuvos žmones, ypač to laikmečio bendraminčius, noriu sveikinti su pergale – ištikimybė Dievui, Tėvynei, žmogui buvo ir lieka prasminga ir palaiminta.“ 

Laisvės premijos laureatė dėkojo Seimui, kad skirdamas Laisvės premiją „Kronikos“ bendradarbiams pasiuntė žmonėms žinią, jog ginti tikėjimo laisvę reiškia ginti pagrindines žmogaus teises ir siekį būti mąstančiu, atsakingu žmogumi. 

2011 m. įsteigta Laisvės premija yra siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. 

Priminsime, kad 2022-ieji yra paskelbti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais. Tokį nutarimą Seimas priėmė atsižvelgdamas į tai, kad „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, pradėta leisti 1972 m. kovo 19 d., šiemet minės leidybos 50-metį. Pabrėžta, kad šiam leidiniui pavyko pralaužti geležinę uždangą ir skelbti pasauliui apie tikrąją padėtį to meto Lietuvoje, jis buvo reikšmingas lietuvių tautai siekiant atgauti valstybės nepriklausomybę. 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ šaltiniai, kaip regioninės reikšmės vertybė, pernai buvo įtraukti į UNESCO nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“. Šis dokumentinis paveldas saugomas Kauno arkivyskupijos muziejuje. „Kronika“ taip pat publikuojama internete adresu lkbkronika.lt. 

„Santakos“ inf. 

Seimo kanceliarijos (Džojos Gundos BARYSAITĖS) nuotr. Premijos laureatė Bernadeta Mališkaitė akcentavo, kad laisvės be moralės ir atsakomybės nebūna.

Publikuota: “Santaka”, 2022-01-18.

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba