Kybartų kultūros centrą ir Kowale Oleckie bendruomenę vienijanti kultūra – projekto darbų užbaigimas

Apibendrinant „Interreg V-A Lietuva–Lenkija“ projekto Nr. LT-PL-4R-326 „Vienijanti kultūra – atviros durys, mintys ir širdys“, kurį pagal Europos regioninės plėtros fondo programą įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų kultūros centras ir Kowale Oleckie seniūnija (gmina), rezultatus, galime džiaugtis, kad nepaisant visų iššūkių, su kuriais susidūrėme, pavyko pasiekti projekto tikslą, o rezultatais džiaugsimės ne vienus metus.

Atsižvelgiant į abiejų regionų ypatybes pagrindinis dėmesys buvo skirtas kultūros paveldui. Tikslas – tarpvalstybinio turizmo, orientuoto į kultūrą, plėtojimas. Šie tikslai buvo pasiekti inicijuojant bendrus kultūrinius renginius Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Į minkštąsias veiklas įsitraukė ne tik Kybartų ir Kowale Oleckie kultūros centrų darbuotojai, bet ir bendruomenės, švietimo įstaigos, vietos gyventojai. Susumavus visas regionuose vykusias veiklas paaiškėjo, kad dalyvavo 770 įvairaus amžiaus žmonių – vaikai, jaunimas, suaugusieji. 

Daug dėmesio ir pastangų skirta abiejų projekte dalyvavusių kultūros centrų infrastruktūros gerinimui – patalpų atnaujinimui, naujos, funkcionalios ir jaunajai kartai patrauklios įrangos įsigijimui. Kybartų kultūros centre atlikti salės, scenos remonto darbai, įsigyta moderni scenos mechanikos, vaizdo, garso, šviesos įranga, scenos ir salės langų užuolaidos. 

Už galimybę atsinaujinti Kybartų kultūros centro patalpas, įsigyti naują, modernią scenos mechanikos įrangą esame dėkingi Europos regioninės plėtros fondui. Didelio palaikymo ir paramos įgyvendinant šį projektą sulaukta iš Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jurgos Grigaliūnaitės bei mero Algirdo Neiberkos. 

Neįmanoma įsivaizduoti projekto sėkmės be puikios, kartu darniai dirbusios komandos – projekto koordinatorės Andželikos Micutienės, koordinatoriaus asistentės Vitalijos Venckuvienės, finansų specialistės Sonatos Gražulienės, kurioms teko didžiulis iššūkis, krūvis ir atsakomybė. 

Šis projektas labai suartino Kybartų kultūros centro ir Kowale Oleckie bendruomenes – tapome ne tik partneriais, bet ir draugais, tarp kurių neliko sienų. Tarp mūsų atviros ir durys, ir širdys, o projekto įgyvendinimo laikotarpiu užmegztas kultūrinis bendradarbiavimas, tikimės, bus ilgalaikis. 

Šiandien jau galime teigti, kad svajonės ir viltys pildosi, o neįmanoma tapo įmanoma. Atėjo ta diena, kai mes galime kviesti kultūros centro lankytojus į renginius atnaujintoje, patrauklioje, jaukioje salėje. 

Projekto naudos gavėjai – Kybartų kultūros centras ir Kowale Oleckie seniūnija. 

Bendras projekto biudžetas – 768 108,70 Eur. Iš jų Europos regioninės plėtros fondo dalis – 652 892,38 Eur. 

Kybartų kultūros centrui tenkanti paramos dalis – 406 620,35 Eur. Iš jų Europos Sąjungos finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo parama – 345 627,29 Eur (85 proc.) ir Vilkaviškio r. savivaldybės indėlis – 60 993,06 Eur (15 proc.). 

Kowale Oleckie tenkanti paramos dalis – 361 488,35 Eur, iš kurių Europos Sąjungos finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo parama – 307 265,06 (85 proc.) ir Kowale Oleckie gminos indėlis – 54 223 Eur (15 proc.). 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Asta VENCIENĖ 
Kybartų kultūros centro direktorė, projekto investicijų specialistė 

Kosto KEŽENIO nuotr. Baigiamojoje konferencijoje susitiko projekto vadovų komanda iš Kowale Oleckie ir Kybartų kultūros centro.

Užsk. 1367 

Publikuota: „Santaka”, 2022-06-28

lt_LTLietuvių kalba