Laisvės premija – „Kronikos“ žmonėms

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbiams Jonui Borutai, Gerardai Šuliauskaitei ir Bernadetai Mališkaitei Seimas skyrė Laisvės premiją. Ji bus įteikta per Laisvės gynėjų dienos minėjimą sausio 13-ąją.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ yra reikšmingiausias pogrindinis leidinys, ėjęs Lietuvoje 1972–1989 m. Jį leido Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. 

„Esu dėkinga arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, vyresniesiems, kurie vedė, pasitikėjo ir sudarė sąlygas prisidėti prie „Kronikos“ leidimo“, – dalydamasi prisiminimais yra sakiusi B. Mališkaitė, viena iš pagrindinių „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbių, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos narė, 1980 m. pradėjusi dirbti prie šio leidinio redagavimo. „Nuo tada (buvo rengiamas „Kronikos“ 44-asis numeris) vis dažniau savaitgaliais grįždavau į Kybartus. Maždaug kas du, kas pustrečio mėnesio reikėdavo padėti redaguoti naujai rengiamą numerį. Laikai, kai gyvendamos Kaune su Ona Šarakauskaite garsiai skaitydavome „Kroniką“ ir spėliodavome, kas ją leidžia, baigėsi“, – darbo pogrindyje pradžią prisiminė B. Mališkaitė. 

1983 m. suėmus „Kronikos“ vyriausiąjį redaktorių kun. S. Tamkevičių, drauge su Elena Šuliauskaite ji parengė eilinį leidinio numerį. Dirbo, nes prisiėmė atsakomybę tęsti Bažnyčiai ir Lietuvai svarbų darbą: „Praėjus beveik mėnesiui po kun. S. Tamkevičiaus arešto, susėdome visos kybartietės savo sode ir jau ne iš smalsumo pabandėme išsiaiškinti, ką kuri žinome. Paaiškėjo, kad padėtis ne tokia jau beviltiška, o ir patirties šiek tiek yra. Ses. Birutė Briliūtė fotografuos, padės redaguoti, ses. Onutė Šarakauskaite susisieks su ses. Nijole Sadūnaite, paruoštą fotojuostą persiųs į Vakarus, bus savotiška ryšininkė – rūpinsis slėptuvėmis. <…> Turbūt dar niekada nebuvome tokios laimingos, kaip tąsyk, kai po įtartinai ilgo laiko tarpo per Vatikano radiją išgirdome, kad Vakarus pasiekė „Kronikos“ 58 numeris. Tai reiškė, kad „Kronika“ gyva!“ 

1983–1989 m. B. Mališkaitė buvo viena iš pagrindinių „Kronikos“ rengėjų.

„Santakos“ inf.

Vyganto MALINAUSKO nuotr. Bernadeta Mališkaitė prisimena pokalbį, kai kun. S. Tamkevičius pasakė, kad jis greitai gali būti areštuotas, bet „Kronika“ turi eiti.

Publikuota: „Santaka”, 2021-12-17.

lt_LTLietuvių kalba