Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė Kybartų aktus

Mūsų šalies ambasadoje Italijoje istorikė Daina Lozoraitis Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė Kybartų aktų originalus.
Kybartų aktai – 1940 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos pasirašyti dokumentai, kuriais įgyvendinta nuostata dėl valdžios perdavimo: Lietuvos Ministru Pirmininku paskirtas Stasys Lozoraitis ir jam pavesta pavaduoti Prezidentą. Remiantis šiais svarbiais dokumentais buvo galima sudaryti egzilinę vyriausybę. 

Ilgą laiką Lietuvos istorijos tyrinėtojams ramybės nedavė klausimas, kur galėtų būti saugomi Kybartų aktų originalai. Ši paslaptis visai neseniai buvo atskleista, ji siejama su Lozoraičių šeimos saugotu archyvu Romoje. 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas pažintį su Lietuvos Respublikos diplomato Kazio Lozoraičio šeima pradėjo dar 2003 m., kai diplomatas, buvęs Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Šv. Sosto ir Italijos lietuvių bendruomenės valdybos narys Kazys Lozoraitis pirmą kartą apsilankė Archyve. 2006 m. Romoje diplomatas K. Lozoraitis perdavė Archyvui Lietuvos diplomatijos šefo S. Lozoraičio ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje rašytinius dokumentus, taip pat nuotraukas, videojuostas. 

Vėliau Lozoraičių šeima archyvui perdavė kitus jos išsaugotus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tarp 2006–2008 m. perduotų dokumentų Kybartų aktų originalų nebuvo. Archyve saugomuose Lietuvos pasiuntinybių fonduose buvo tik patvirtinti Kybartų aktų nuorašai. Bandyta aiškintis, kur ir kaip galėjo dingti šie svarbūs Lietuvos valstybei dokumentai, keltos įvairios versijos. 

Tik neseniai, susisiekus su diplomatų Lozoraičių dinastijos palikuone istorike D. Lozoraitis, paaiškėjo, kad Kybartų aktų originalai buvo saugomi Lozoraičių namuose Romoje. D. Lozoraitis dėka Kybartų aktai grįžta į Lietuvą. Kartu buvo perduoti ir kiti svarbūs dokumentai, dienoraščiai, nuotraukos ir kino medžiaga. 

Renginyje Lietuvos ambasadoje Italijoje svečius sveikinusi ambasados patarėja Laura Tilūnaitė priminė, jog Kybartų aktus galima vertinti ir kaip konstitucinį nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą įtvirtinančius dokumentus. 

Lietuvos ambasadoje Italijoje iškilmingame renginyje rugsėjo 29 d. taip pat dalyvavo Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys bei ambasadorius ir istorikas dr. Vytautas Žalys. Įteikdamas istorikei D. Lozoraitis „Archyvaro garbės ženklo“ apdovanojimą D. Žižys pažymėjo, kad ši diplomatų Lozoraičių dinastijos palikuonė visą laiką puoselėjo šeimos tradicijas, rūpinosi Romoje likusiais mūsų valstybei reikšmingais Lietuvos diplomatinės tarnybos bei Lozoraičių šeimos dokumentais, juos tvarkė. Direktorius pabrėžė, kad Lozoraičių šeimos indėlis išsaugant svarbius Lietuvos valstybei dokumentus yra puikus pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys. 

Susirinkusiesiems kalbėjęs ambasadorius ir istorikas dr. V. Žalys papasakojo apie perduodamų dokumentų reikšmę, jų paieškų peripetijas ir pasidžiaugė prasminga dovana Lietuvai. 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo inf. 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr. Kybartų aktus galima vertinti kaip konstitucinį nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą įtvirtinančius dokumentus.

Publikuota: „Santaka”, 2022-10-07.

lt_LTLietuvių kalba