Liko Kybartų mokyklų istorijoje

Julė BALTUTIENĖ (1943–2022)

Išėjo ten, iš kur negrįžta niekas, 
Paliko svajones, godas, namus… 
Visiems širdy gėla gili išlieka, 
Ir skausmas, kad daugiau Jos nebebus.
 

Julė Baltutienė gimė 1943 m. birželio 29 d. Ilgininkų k., Varėnos raj. 

Pedagoginį darbą pradėjo dirbti 1964 m. Varėnos raj. Urkionių aštuonmetėje mokykloje. 

1972 m. kartu su vyru Viktoru atvyko į Kybartus, kur Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje dirbo pradinių klasių mokytoja. Po metų buvo perkelta dirbti į Kybartų pagalbinę mokyklą-internatą. Nuo 1975 m. tapo šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja, o nuo 1984 rugpjūčio 15 d. buvo paskirta į direktoriaus pareigas, kurias ėjo iki 2000 m. rugsėjo 4 d. 

Buvę ir esami mokyklos pedagogai prisimena J. Baltutienę kaip pareigingą, nepaprastai darbščią vadovę, visas pavestas pareigas atlikusią sąžiningai ir kruopščiai. Direktorė parodė daug sumanumo vadovaudama mokytojų bendruomenei. Už atvirumą bei reiklumą kolektyvo buvo gerbiama. 

2005 m. pedagogė išėjo į užtarnautą poilsį, bet ir toliau domėjosi mokyklos veikla, teikė pasiūlymų. 

Šio spalio 28-osios ryto saulės J. Baltutienė jau neišvydo: sunki liga nugalėjo stiprią, nepasiduodančią moterį. 

Visa mokyklos bendruomenė liūdi kartu su velionės dukterimis Irena ir Viktorija, jų vaikais ir vaikaičiais. 

Kybartų „Rasos“ mokyklos bendruomenė 

Publikuota: „Santaka”, 2022-11-04.

Užsk. 2222 

lt_LTLietuvių kalba