Litera­tū­rinė – muzikinė po­pietė biblio­teko­je

Kybartų bibliotekoje vyko poezijos posmus kuriančių ir poezijai prijaučiančių žmonių popietė „Rudens lapeaš tavo vardą parašysiu“. 

PopietėjedalyvavoišKybartų kilusios poetės ir net kelių knygelių autorės Aldona Jankauskaitė-Maksvytienė, Salomėja Aleksandraitė-Mikelaitienė, kūrėjų duetas Edita ir Gintaras Stankevičiai išMatlaukiokaimobei Kybartuosegyvenančios Nastė Mačiulaitienė ir Lijana Baliūnienė.

A. Maksvytienė skaitė savoeiles išneseniai išleistorinkinio„Saulės sulytais takais“. Kai kuriejos eilėraščiai pritaikyti dainuojamajai poezijai. Autorė turi sodrų balsą ir pati yra įdainavusi keletą kompaktinių plokštelių. Klausytojams labai patikorenginyjepadainuota mamai skirta daina, tad priedainį traukė visi.

Žavėjoir buvusios mokytojos S. Mikelaitienės eilės. Josedominuoja meilės tematika, jaunų dienų prisiminimai. Keletą eilėraščių ji paskaitė išrinkinio„Besparniai paukščiai“, kuris pernai buvopristatytas Kybartų bibliotekoje.

Džiugu, kad jauni, energingi ūkininkai E. ir G. Stankevičiai taip pat randa laikopoezijai. Gamtos grožis, kurį jiekasdien matoir pajunta širdimi, išsilieja eilėmis.

Energingos visuomenininkės, dalyvaujančios „Carito“ veikloje, giedančios bažnyčios choreN. Mačiulaitienės eilės išsiskyrė religiniu ir patriotiniu turiniu. Kita kybartietė Lijana Baliūnienė rašonetik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Juoką kėlė jos eilėraštukai apiegyvūnėlius, įdomios humoristinės eilės.

Popietėjetaip pat dalyvavofotomenininkė Vitalija Kavalėlienė, kurios darbų paroda „Svajonės pildosi“ visus maloniai nuteikė. Nuotraukoseužfiksuotas mūsų rajonogamtos grožis.

Šiltojeaplinkojepabendravę, pasiklausę vieni kitų kūrybos, padainavę, su skaidria nuotaika palikomebiblioteką, žadėdami netolimojeateityjevėl susitikti.

Jūra JUDICKIENĖ

Publikuota: „Santaka”, 2014-12-06

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba