Netektis: mirė Kybartų šviesuolis Albinas Vaitkevičius

Skaudi žinia: prasidėjus antrajai 2022-ųjų savaitei, sausio 11-osios naktį Juodoji Viešnia iš Vilniaus klinikų išsivedė Amžinybėn Kybartų šviesuolį, Lietuvos pasienio su Karaliaučiaus kraštu istorijos metraštininką Albiną VAITKEVIČIŲ (1928–2022).

Tik Jo talentas ir žinios, įžvalgus protas ir begalinė meilė savo šaknims lėmė, kad Kybartų kraštas turi monografiją „Kybartai. Lieponos–Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža“ ir biografinį žinyną „Kybartų krašto žmonės“, o mūsų miestas – Senosios Kryžkelės aikštę su paminkliniu akmeniu ir prezidento Antano Smetonos pasitraukimo į Vakarus įamžinimo tikslią vietą… Tad lenkiam galvas už Jo nuopelnus Kybartams…

Albinas buvo Pasaulio kybartiečių draugijos steigėjas ir jos pasišventęs narys nuo 2007 m.

Atsisveikinimas su Velioniu sausio 12 d. 15–20 val. Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g.).

Urna su Velionio palaikais sausio 15 d. bus atgabenta į Kybartų Eucharistinio Jėzaus Išganytojo bažnyčią,12 val. laikomos Šv. Mišios. Amžinojo poilsio Albinas Vaitkevičius atguls Virbalio kapinėse.

Ilsėkitės palaimingoj ramybėj Anapilyje, kuklusis geraširdi Kybartų Šviesuoli!

lt_LTLietuvių kalba