Premijų gavėjos svajoja apie nuosavą verslą

Keturiems buvusiems Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniams įteiktos Lietuvių fondo (JAV) Algirdo Karaičio bei brolių Algimanto ir Romo Kezių vardinės premijos. Jas gavo Evelina Mackevičiūtė, Deividas Urbanavičius, Meda Mikalainytė bei Lina Grigaitytė.

Kandidatų netrūksta 

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija jau ne vienus metus esamus ir buvusius mokinius džiugina įvairiomis piniginėmis premijomis. Mažai šalies mokyklų tuo gali pasigirti. Bene svariausios premijos atkeliauja iš neseniai šešiasdešimtmetį paminėjusio Lietuvių fondo. 

JAV gyvenusio kraštiečio A. Karaičio vardu pavadintos premijos skiriamos buvusiems Kristijono Donelaičio gimnazijos abiturientams, sėkmingai studijuojantiems ekonomikos ir verslo srityse. Tuo tarpu brolių Kezių premijos kasmet atitenka tiems aukštųjų mokyklų studentams, kurie dar gimnazijoje mokėsi gerais pažymiais, buvo aktyvūs, o gauta premija jiems taptų svaria finansine paskata toliau siekti savo tikslų. 

„Kiekvienais metais atsiranda ne vienas kandidatas gauti premiją, o verčiausius iš jų išrenka gimnazijos taryba. Geriausiai apie buvusius mokinius žino klasių auklėtojai, todėl pirmiausia į juos ir kreipiamės. Visada akcentuojame, kad buvusiems mūsų mokiniams naudinga ir toliau palaikyti ryšius su ugdymo įstaiga, leisti žinoti apie savo veiklas“, – pasakojo gimnazijos tarybos pirmininkė Rūta Šukaitytė. 

Pristatė fondo veiklą 

Šiais metais Lietuvių fondo premijas buvusiems gimnazistams įteikė Pasaulio kybartiečių draugijos narys Leonas Narbutis. Jis pasidžiaugė galimybe grįžti į Kybartus, kuriuose dar būdamas vaikas praleido penkerius metus. 

„Kybartai mano širdyje visuomet užėmė svarbią vietą. Ne veltui sakoma, kad brangiausi būtent vaikystėje pažinti miestai. Čia gyvenau iki 1944-ųjų, kuomet su tėvais pasitraukėme į Vakarus. Lietuvių fondas ir atsirado dėl tokių žmonių, kaip mano tėvai, kurie bėgdami nuo karo buvo priversti palikti savo gimtinę. Pagrindinis fondo tikslas nuo pat pradžių buvo išlaikyti lietuvybę užsienyje“, – pasakojo L. Narbutis. 

Iš pradžių Lietuvių fonde buvo tik 20 tūkst. dolerių. Laikui bėgant prie jo prisidėjo vis daugiau narių, kurie savo parama pildė fondo sąskaitą banke. Šiandien sukaupta maždaug 50 mln. dolerių. Kapitalas investuojamas į akcijas, obligacijas, balansuotus fondus. Iš susikaupusių palūkanų kasmet finansuojami įvairūs lietuvybę skatinantys projektai, skiriamos stipendijos, premijos mokiniams ir studentams. Kiekvienais metais paramai išdalijama daugiau nei po milijoną dolerių. 

„Vien per praėjusius metus buvo išdalyta maždaug 1,4 mln. dolerių. Visos premijos skiriamos iš susikaupusių palūkanų. Vadinasi, fondas niekada neturėtų mažėti, tik augti“, – pasakojo L. Narbutis. 

Būrys sveikintojų 

Lietuvių fonde yra 114 vardinių fondelių. A. Karaičio ir brolių Kezių – vieni iš jų. Šiais metais A. ir R. Kezių vardinę premiją gavęs D. Urbanavičius yra Kauno technologijos universiteto (KTU) Informatikos fakulteto pirmojo kurso studentas. Dar besimokydamas mokykloje Deividas buvo labai aktyvus, be jo neapsieidavo nė vienas gimnazijos renginys. 

Kitoms trims šiais metais premijas gavusioms buvusioms gimnazistėms skirti A. Karaičio vardo apdovanojimai. 

M. Mikalainytė mokyklą baigė prieš aštuonerius metus. Ji taip pat buvo aktyvi mokinė. Šiuo metu mergina yra Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentė. 

Nei Deividas Urbanavičius, nei Meda Mikalainytė negalėjo dalyvauti premijų įteikimo ceremonijoje. Vienintelės į jų pagerbimo renginį atvyko Evelina Mackevičiūtė ir Lina Grigaitytė. Jas sveikino ne tik Lietuvių fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, bet ir gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius, jo pavaduotojos ugdymui Jolanta Janulaitytė bei Rima Lazdauskienė, taip pat gimnazijos tarybos pirmininkė Rūta Šukaitytė. 

Planuose – rinkodaros agentūra 

E. Mackevičiūtė šiais metais turėtų įgyti KTU verslo vadybos bakalaurą. Mergina ne tik studijuoja aukštojoje mokykloje, bet kartu joje ir dirba rinkodaros koordinatore. 

„Derinu moksleivių vizitus į universitetą, organizuoju įvairias verslumo, rinkodaros, finansų ir ekonomikos paskaitas, administruoju socialinius tinklus, kuriu priėmimo į universitetą reklamos kampanijas, bendrauju su studijuoti ketinančiais moksleiviais. Ateityje norėčiau įkurti savo rinkodaros agentūrą“, – pasakojo E. Mackevičiūtė. 

Mergina savo ateitį įsivaizduoja tik Lietuvoje ir nesupranta tų, kurie teigia, jog čia yra pernelyg mažai galimybių. Bent kartą per mėnesį Evelina stengiasi grįžti ir į gimtuosius Kybartus. Parvykusi čia mergina neaplenkia ir buvusios mokyklos, iki šiol palaiko itin glaudžius santykius su buvusia auklėtoja, technologijų mokytoja Dalia Viliušiene. 

„Eveliną ir jos klasės draugus iki šiol atsimenu su didele nostalgija. Mes klasėje turėjome jaukų kampelį, su daugybe sėdmaišių. Dažnai penktadienių vakarais ten rinkdavomės žiūrėti filmų. Evelina visada buvo tas žmogus, į kurį galėjau atsiremti, bet ko paprašyti. Ji – labai šilta asmenybė. Net neabejoju, kad ši mergina pasieks visų savo tikslų“, – užtikrinta buvusios auklėtinės ateitimi buvo D. Viliušienė. 

Nenori samdomo darbo 

A. Karaičio premiją gavusi E. Mackevičiūtė nėra vienintelė šeimos atstovė, kuriai buvo įteikta Lietuvių fondo premija. Prieš keletą metų tokio paties įvertinimo sulaukė Evelinos sesuo Deimantė. Tiesa, jai tąkart atiteko brolių Kezių premija. 

Dar viena šiemet A. Karaičio premijos sulaukusi buvusi gimnazistė – L. Grigaitytė. Mergina jau netrukus turėtų įgyti KTU finansų studijų programos magistro diplomą. 

Prieš penkerius metus ji tą pačią studijų programą pradėjo mokytis Kauno kolegijoje, tačiau jau trečiame kurse įstojo į KTU papildomąsias, o kartu – ir į magistro studijas. 

„Dabar dirbu vienoje iš Kauno transporto bendrovių. Darbas labai patinka, tačiau ateityje norėčiau įkurti savo įmonę. Dirbti sau visada yra daug smagiau nei kažkam kitam“, – šypsojosi L. Grigaitytė. 

Ji, kaip ir Evelina, savo ateitį įsivaizduoja tik Lietuvoje. Mergina į gimtinę grįžta kone kas savaitgalį. Kartais ji užsuka ir į Kristijono Donelaičio gimnaziją. Iki šiol Lina itin artimai bendrauja su buvusia klasės auklėtoja Vilma Imbrasiene.

Andrius GRYGELAITIS

Autoriaus nuotr. Liną Grigaitytę ir Eveliną Mackevičiūtę (viduryje) pasveikino Pasaulio kybartiečių draugijos narys Leonas Narbutis (trečias iš kairės) bei gimnazijos atstovai: (iš kairės) Jolanta Janulaitytė, Saulius Spangevičius, Dalia Viliušienė, Rima Lazdauskienė ir Rūta Šukaitytė.

Publikuota: „Santaka”, 2023-03-07.


lt_LTLietuvių kalba