Prisiminti garbūs pasaulio kybartiečiai

Pažymėdamas fotomenininko Algimanto Kezio bei JAV lietuvių žurnalistų sąjungos įkūrėjo ir prezidento Edvardo Šulaičio 85-mečių jubiliejus, Vilkaviškio krašto muziejus surengė susitikimą su šias iškilias asmenybes pažinojusiais ir su jais bendravusiais žmonėmis: vilniečiu fotomenininku Zinu Kazėnu ir marijampoliečiu žurnalistu Algiu Vaškevičiumi.

A. Kezys ir E. Šulaitis – du įžymūs Amerikos lietuvių kultūrinio sąjūdžio veikėjai – ne tik save sieja su Kybartais, bet ir yra tapę gerais bičiuliais Amerikoje. Prieš gerą dešimtį metų menotyrininkas Danas Lapkus apie A. Kezį rašė, kad šio entuziazmas bei tikėjimas, kaip ir darbštumas bei kūrybiškumas, stulbina. Pasak D. Lapkaus, Čikagoje pilna A. Kezio. Tai ir galerija miesto centre, ir fotografijų paroda Meno institute, ir fotoalbumai knygynuose. Garsus fotomenininkas yra ir svarbiausių parodų organizatorius.

Algimanto vaikystė prabėgo Vištytyje, kur jis gimė, gimnaziją lankė Kybartuose. Kaip karo pabėgėlis, A. Kezys atplaukė į Ameriką, įstojo į Jėzuitų ordiną. Pamėgęs fotografavimą, 1963 m. surengė pirmąją savo darbų parodą.

Iškilųjį fotomenininką jo tėvynėje šį rudenį pagerbs ir Lietuvos Seimas. Garsaus Lietuvoje fotomenininko Zino Kazėno rūpesčiu, globojant Seimo vicepirmininkei J. Degutienei, lapkričio 12 d. bus surengta jubiliejinė A. Kezio darbų paroda.

Z. Kazėnas į Vilkaviškio krašto muziejų atvežė A. Kezio darbų ir dokumentinių jo paties sukurtų filmų. Svečią sudomino pasaulio kybartiečių idėja įkurti A. Kezio galeriją Kybartuose.

„Jūs išgarsėtumėte Europoje, jei rastumėte galimybių plačiai pristatyti šio menininko kūrybą“, – apžvelgdamas Krašto muziejuje surengtą A. Kezio parodą „Formos švytėjimas“ sakė Z. Kazėnas.

Kartu su A. Keziu spalio mėnesį 85-metį Amerikoje šventė ir Kybartuose gimęs lietuvybės puoselėtojas, žurnalistas Edvardas Šulaitis.

Marijampolietis žurnalistas A. Vaškevičius, viešėdamas JAV, aplankė E. Šulaičio namus, stebėjosi jo sukauptu didžiuliu neįkainojamu archyvu. Buvęs Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas L. Narbutis šiuo metu lankosi JAV ir pažadėjo bent dalį E. Šulaičio archyvo persiųsti į Krašto muziejų.

E. Šulaitis, sužinojęs, kad gimtinėje bus prisimintas jo jubiliejus, specialiai ta proga atsiuntė savo palinkėjimus: „Smagu, kad mudu su A. Keziu rengiatės paminėti ir Lietuvoje, kurioje turiu daug draugų ir kurios naudai dirbau visus 64 metus Amerikoje. Vilkaviškio krašto muziejui esu pažadėjęs dalį savo gausaus archyvo. Minėjime Čikagoje dalyvavo ir mano prietelius Algimantas Kezys, kuris, deja, jau kuris laikas negaluoja ir į šventę jį atvežė mano bičiulis. Prašau minėjimuose Lietuvoje pasveikinti visus mano vardu ir palinkėti ištvermės nelengvame dabartinio gyvenimo kelyje.“

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius į minėjimą krašto muziejuje atsiųstame sveikinime E. Šulaičiui įrašė: „Jūs esate geriausias pavyzdys, ką gali nuveikti viena asmenybė, jeigu ją už rankos veda atkaklumas ir pasišventimas savo tautai.“

E. Šulaičio bendraklasis Kybartų gimnazijoje vilkaviškietis Jonas Lebetkevičius, pasidalijęs prisiminimais apie mokslo dienas, prašė perduoti E. Šulaičiui nuoširdžiausius sveikinimus, primindamas, kad per kūno kultūros pamokas jiedu rikiuotėje buvę patys mažiausi, bet ūgis netrukdė Edvardui būti puikiu žaidėju krepšinio aikštelėje.

Vilnietį fotomenininką Z. Kazėną maloniai nustebino šiltas Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinės mokyklos moksleivių sveikinimas ir koncertas. Aktyviausi moksleiviai buvo apdovanoti fotomenininko atvežtais suvenyrais.

Prisiminimais apie A. Kezio ryšius su Vištyčiu pasidalijo seniūnas B. Polita. Kybartų seniūnas R. Šunokas, pasidžiaugęs iškilių kraštiečių pagerbimu, Z. Kazėnui įteikė istorinę A. Vaitkevičiaus apybraižą apie Kybartus.

Antanas ŽILINSKAS

Romo ČĖPLOS nuotr. Ziną Kazėną (kairėje) sudomino idėja Kybartuose įkurti A. Kezio galeriją.

Publikuota: 2013 m. Lapkričio 2 d. Šeštadienis

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba