Sukanka 460 metų nuo pirmojo rašytinio Kybartų paminėjimo

Spalio 12 dieną sukanka 460 metų nuo pirmojo rašytinio Kybartų paminėjimo Jurbarko valsčiaus ir Naujosios Valios inventoriuje.

„Kybartaičių kaimas XVI a. ketvirtajame dešimtmetyje pradėjo kurtis dviejų besiformuojančių vieškelių sankryžoje: vieno – einančio iš Naujosios Valios (Virbalio) į Prūsiją Stalupėnų link, kito – statmeno pirmajam, einančio iš Vištyčio, pasieniu per naujai besikuriančius kaimus (Kybeikius, Daugėlaičius), link Dulebaičių kaimo, kuris kūrėsi Šešupės ir Širvintos upių santakoje. […] Besikuriančio Kybartaičių kaimo gyventojai sodybas išsistatė abipus Vištyčio-Jurbarko vieškelio einant nuo dviejų vieškelių kryžkelės šiaurės link. Kybartaičiai (Kybartai) susiformavo kaip vienos gatvės kaimas. […] Apie pirmuosius Kybartų kaimo gyventojus, praėjus apie du dešimtmečius nuo kaimo kūrimosi pradžios, štai kaip bylojama 1561 m. spalio 12 d. Jurbarko valsčiaus ir Naujosios Valios inventoriuje: „Tame kaime yra 26 valakai geros žemės“ ir čia pat išvardijami tuometinių Kybartų kaimo gyventojų vardai ir pavardės bei kiek valakų žemės jiems priskirta.

Nereikėtų abejoti, kad Kybartų kaimo pavadinimas […] kilęs […] nuo čia pirmiausia įsikūrusių Kybartaičių pavardės. […] Matyt, trumpumo sumetimais nuo pavadinimo „Kybartaičiai“ veikiai ėmus kristi priesagai „aitis“, liko tik Kybartai. Abu pavadinimai – Kybartaičiai ir Kybartai – kurį laiką galėjo būti vartojami pagrečiui […]. Bet jau 1561 m. spalio 12 d. Jurbarko valsčiaus ir Naujosios Valios inventoriuje šis kaimas vadinamas tik Kybartų vardu.“

/Albinas Vaitkevičius. Kybartai. Lieponos-Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža. – Pasaulio kybartiečių draugijos leidinys, II leidimas. Vilnius, 2019/

lt_LTLietuvių kalba