Pasaulio kybartiečių draugija

Zinas Kazėnas Kybartuose

2017 m. balandžio 21-osios vidurdienį Pasaulio kybartiečių Algimanto Kezio galerijoje KYBARTUOSE (J. Basanavičiaus g. 9) vos tilpo žiūrovai. 

Savito Lietuvos menininko Zino Kazėno parodos „Laukiniai vakarai. Rodeo“ atidarymas subūrė meno ir kultūros žmones iš Vilniaus, Kybartų, Vilkaviškio, Virbalio ir kt. Svečius nuotaikingai pasitiko Kybartų kultūros centro kapela „Žemyna“, Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas Leonas Narbutis, priminęs, kad tai – vienas iš renginių, kuriuo PKD švenčia savo gyvavimo 10-metį, galerijos mecenatas Rymantas Vaičaitis.

Apie menininko Zino Kazėno kūrybą, beveik 30 metų trunkančią Zino draugystę su Amerika ir jos kultūra kalbėjo JAV ambasados patarėja ryšiams su visuomene Heather E. Steil. Z.Kazėno kūryba kaip kultūros fenomenu, pasiekusiu Sūduvą, džiaugėsi Vilkaviškio vicemeras Kazys Kiaulakis, Kybartų seniūnas Romas Šunokas, jau prieš trejetą metų savo garaže ,,įrašęs“ Ziną į meno draugų ratą.

Daina apie Lietuvą susirinkusiuosius pasveikino Daivos Berkevičiūtės  ir Ivetos  Žadavičiūtės duetas iš Kybartų K. Donelaičio gimnazijos. Parodos pristatymą žaismingai vedė menininko žmona, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai doc. dr. Marija Prokopčik-Kazėnienė. Jaunatvišku polėkiu ir šmaikštumu žavėjo parodos autoriaus pasakojimas apie kūrybos kelią, apie laisvės polėkį ir įkvėpimo džiaugsmą.

Po pietų veiksmas persikėlė į Kybartų K. Donelaičio gimnazijos Aktų salę – pagaliau suremontuoto senojo Raudonosios mokyklos pastato II aukštą. Naujutėlėje bibliotekoje ir numatomoje kurti gimnazijos Meno nišoje ant sienų puikavosi medžio pliauskose Zino-Zikos tapyti kaubojų portretai, ant molbertų – fotografijose jo ,,pagautos“ Laukinių Vakarų akimirkos. Svečius gimnazijos bendruomenei pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, PKD valdybos narė Jolanta Janulaitytė.

Menininko Zino Kazėno laisvumas, humoras puikiai atpalaidavo dalyvius, visi noriai klausinėjo apie Ameriką ir dalyvavo žinių apie šį žemyną viktorinoje. Aktyviausi gimnazistai, mokytojai, Z. Kazėno iš anksto gimnazijoje inicijuoto piešinių konkurso dalyviai apdovanoti JAV ambasados Lietuvoje ir paties Zikos rankomis sukurtais prizais. Susidomėjimo susilaukė Zino-Zikos videofilmukai apie Ameriką.

Grįžęs į Vilnių menininkas perduoda kybartiečiams, kad jiedu su žmona mano, jog pas mus buvo vienas geriausių renginių. O juk jis jau išmaišęs su šiuo projektu Lietuvą skersai išilgai… Žada sukurti filmuką, kuriame sumontuos ir garso, ir muzikinį takelius… Dėkui už viską, ZIKA: Pasvalio lygumose gimęs, su akt. Remigijum Adomaičiu vieną mokyklos suolą trynęs, su mūsų kraštiečiu Algimantu Keziu glaudžiai ir ilgai draugavęs, talentų talentais, šiluma ir paprastumu apdovanotas, kosmopolitiškasis Žmogau!

PKD valdybos vardu potyrius užfiksavo Vilija Žalienė, Violeta Mickevičiūtė

Apie renginį taip pat skaitykite:
Lietuvos aidas, 2017-04-29, Povilas Šimkavičius, 04.29. „Laukiniai vakarai. Rodeo“ atkeliavo į Kybartus.

Alkas.lt, 2017-04-25, Povilas Šimkavičius, „Laukiniai vakarai. Rodeo“ atkeliavo į Kybartus (nuotraukos).

Delfi.lt, 2017-04-25, Povilas Šimkavičius, Žinomo fotografo paroda Kybartuose: meilė Amerikai veržėsi netramdoma jėga.

Edmundo Žalio nuotraukos.


Zinas Kazėnas svečius pavertė kaubojais

Penktadienį Kybartuose atidaryta Zino Kazėno paroda.

Vidurdienį šis, humoro nestokojantis menininkas visus sukvietė į atidarymą Algimanto Kezio galerijoje, o po poros valandų kita parodos dalis buvo atidarytas Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. Atėjusieji buvo pasipuošę kaubojiškais apdarais arba buvo apdalinti kaubojų atributais. Linksmas ir jaukus menininko žmonos pasakojimas ir paties Zino atsakymai į klausimus nunešė toli į didžiulę Ameriką. Renginyje apsilankė net JAV ambasados Viešųjų ryšių vadovė. Heather Steil su vertėja Jūrate Kirvaitiene.

Visiems, kas nebuvo atidaryme, parodą bus galima pažiūrėti darbo dienomis.

Kas yra Zinas Kazėnas–Zika?

Kaip rašo menotyrininkė Doc. Dr. Eglė Jaškūnienė , Zinas Kazėnas – nestandartinė savo laikmečio asmenybė. Produktyvusis jo profesinės ir kūrybinės veiklos periodas prasidėjo XX šimtmečio 6-ajame dešimtmetyje. Profesija: žurnalistas, fotografas ir kino žmogus. Kūryba: menininkas.

Šiandien kalbame apie Ziną kaip kūrėją ir menininką. Praėjo jau daug laiko – laiko, kuris buvo socialiai, politiškai ir ekonomiškai, švelniai tariant, nestabilus. Šiame kontekste vyko Zino Kazėno, kaip profesionalo ir menininko, veikla.

Jis dirbo ir kūrė – dalį sociumui, didesnę dalį sau. Sovietmečiu eksperimentus derino su taikomąja daile, tačiau po sociopolitinių transformacijų, kurios sutapo su „pensijine“ veikla, leido sau veikti pagal poreikį. Prasidėjo tikroji kūryba ir viešoji veikla.

Įdomu tai, kad, jis visada sugeba išlaikyti laiko dvasią. Europinio laiko dvasią. Man sunku suprasti, kodėl ir kaip jam tai pavyksta. Bet jam tai pavyksta.

Sovietmečiu abstraktūs eksperimentai buvo realizuojami taikomojoje srityje – plakatuose, reklamoje, taikomosios grafikos srityse. Tai, kas buvo „tyliai“ brandinama sovietmečiu, prasiveržė vėliau. Dabar jis laisvai veikia postmodernistinėje ir postsovietinėje erdvėje – derina sociokultūrinius aspektus su per gyvenimą įgytais patyrimais.

Jau nuo XXI a. Z.Kazėno kūryba konceptualėja. Įdomu tai, kad prasminė potekstė darbuose dera su anksčiau išpuoselėtu dekoratyvumu. „Linijinę“ eksponavimo tradiciją pastaraisiais metais keičia erdvinės instaliacijos. Pirmuosius Z. Kazėno žingsnius postmodernumo link teko matyti ir liuksemburgiečiams 2002 m. –Tarptautinėje menų mugėje tarptautinės dailininkų grupės „focus 5 @luxembourg“ ekspozicijoje. Greta fovistinio stiliaus drobių jis eksponavo mišria technika atliktą seriją „Manekenai“, nagrinėjančią klonavimo, supanašėjimo, transformacijos ir kitas postindustrinės visuomenės problemas.

Dekoratyvios kontempliacijos pavyzdys – 2005 metais sukurta „3-dx art“ serija, kurioje vyksta perėjimas nuo tradicinio „plokštuminio“ eksponavimo prie bendravimo su žiūrovu trimatėje erdvėje. Tai savotiškas ankstyvojo modernizmo srovių junginys, kuriame redy mad‘o ir junk‘o transformacijos į meno kūrinį pateikiamos dekoratyvios instaliacijos pavidalu. Kartoninių cilindrų tapyboje autorius pasinaudoja savo 8 dešimtmetyje atrasta abstrakčios fotografijos ir ornamentikos technika (fotografika). Pasitelkęs šiuolaikines skaitmenines technologijas, jis plokštuminę grafiką transformuoja į erdvines struktūras ir pritaiko jas erdvinėse instaliacijose.

Nuo 2012 metų prasideda vintažinė estetika: darbai, kuriuose figuruoja istorinų artefaktų interpretacijos. Pokario laikotarpio artefaktai (diržai, sagės, bižuterija ir pan.) rekonstruojami į naujas estetines kategorijas, konotuojančias sąsajas su Jungtinių Amerikos Valstijų sociokultūrinėmis bei istorinėmis iliuzijomis. Europa ir JAV: bendrumai, sąsajos, skirtumai, kontraversijos…

Tapyba ant medžio pliauskų – naujos Zino Kazėno vizualinės interpretcijos, prasidėjusios prieš porą metų. Tai naujojo individualizmo pradžia – eros, kurioje kalbama ne tik apie sociologines problemas, bet ir nūdienos socioproblemų interpretacijas. Tai artefaktų ir natūros simbiozės problematika – kas tikra, kas istoriškai pateisinama, kas turi išliekamąją vertę…

Lygiagrečiai vyksta natūros ir artefaktų sintezės procesas. Tai nauja ieškojimų kryptis, deklaruojanti šiuolaikinio sociumo integracijos procesus: ekologija, mokslas, tradicijos, kultūrinis palikimas ir pan. Susitikimo tikslas – pastaroji kryptis – integracijos analizė.

Naujos technologijos Ziną Kazėną paskatino kurti „fotodienoraščius“ – savo meno kūriniais iliustruotus kompiuterinius filmus. Šie autoriniais muzikiniais intarpais ir garsų instaliacijomis palydimi videoopusai – tai savotiški kūrybiniai katalogai – portfolio, pristatantys ne tik konkrečius darbus, bet ir atspindintys pačią autoriaus kūrybos esmę.

Nuotr. Zinas Kazėnas – nestandartinė savo laikmečio asmenybė.

Kristina ŽALNIERUKYNAITĖ

Publikuota: „Santaka“, 2017-04-22


Šviesios A. Kezio minties įkvėptos grožio paieškos

Pasaulio kybartiečių draugija šiemet švenčia dešimties metų jubiliejų. Jubiliejinius metus draugija pradėjo paskelbdama garsaus išeivijos visuomenininko Algimanto Kezio fotografijos konkursą. Jame dalyvavo 29 fotografijos mėgėjai iš Kybartų, Vištyčio, Virbalio, Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno, Vilniaus.

Konkurso tikslas buvo garsinti Kybartų krašte gimusio ir augusio fotomenininko, žymaus JAV visuomenininko, lietuvybės puoselėtojo A. Kezio vardą. Kartu siekta populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę, ugdyti Sūduvos ir ypač Kybartų krašto jaunuomenės, taip pat po pasaulį pasklidusių Kybartų kraštui neabejingų fotografų mėgėjų kūrybinius gebėjimus.

Darbai buvo vertinami trijose dalyvių amžiaus grupėse, atsižvelgiant į autoriaus pasirinktos idėjos bei meninės išraiškos vienovę. Konkurso nugalėtojų darbų paroda buvo atidaryta Kybartuose, Algimanto Kezio galerijoje. Visus dalyvius, suvažiavusius į šią šventę, pasitiko Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos fleitininkai ir dainininkai. Sveikinimo žodį tarė Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas Leonas Narbutis. Apie A. Kezio kūrybos principus kalbėjo Violeta Mickevičiūtė, konkursantų darbus apžvelgė vertinimo komisijos pirmininkė Virginija Armanavičienė. Buvo paskelbti nominantų, diplomantų ir laureatų vardai.

Algimanto Kezio pirmojo fotografijos konkurso laureatais tapo Kamilė Kadaškevičiūtė iš Virbalio (12–16 m. amžiaus grupė), Lukas Kodis iš Vilniaus (17–21 m. amžiaus grupė) ir Goda Gurinskaitė iš Virbalio (amžiaus grupė nuo 22 m.).

Daug stiprių, savitą braižą turinčių jaunų autorių, pateikusių darbus antrojoje amžiaus grupėje, sužavėjo parodos lankytojus. Tai Geda Murinaitė (II vieta), Karolis Vasiliauskas (III vieta), Marta Bielskutė (II vieta), Tadas Kaminskas (III vieta). Pačioje gausiausioje trečiojoje amžiaus grupėje konkuravo labai stiprūs autoriai iš Kauno: Agnė Valaitienė, Juozas Vaitkevičius, Aurelija Mykolaitytė, kybartiečiai Aldona Mateikienė, Kostas Keženis, pasidaliję antrąsias ir trečiąsias vietas. Džiugino savitai Vištyčio gamtą įamžinusio Nerijus Paškausko bei Rimutės Gagienės darbai.

Smagu, kad ši paroda keliauja. Kovo pradžioje ji sukvietė A. Kezio gimtinės žmones. Vištyčio regioninio parko lankytojų centras vos talpino į parodos atidarymą atėjusius vištytiškius. Konkurso koordinatorė Vilija Žalienė pristatė A. Kezio kūrybą ir konkurso nugalėtojų darbus. Apie meninę fotografiją bei įkvėpimo versmes žodį tarė regioninio parko direktorius N. Paškauskas ir kultūrologė R. Gagienė. Vištyčio seniūnas B. Polita pasidalijo prisiminimais apie A. Kezio viešnagę Vištytyje, apie kartu pasodintus ąžuolus. Vištyčio biblioteka ta proga suruošė A. Kezio dovanotų meno albumų parodą.

Dainomis šį parodos pristatymą apipynė Kybartų K. Donelaičio gimnazijos mokiniai Dainius Savickas ir Paulina Menčinskaitė. Fleitomis virtuoziškai grojo Kybartų orkestro jaunieji muzikantai Povilas Dziegoraitis ir Monika Kavaliauskaitė.

Dar iki šeštadienio Vištyčio žmonės bei šio ypatingo krašto svečiai gali grožėtis A. Kezio fotografijos konkurso nugalėtojų paroda. Iš čia ji keliaus į prestižinę Marijampolės kultūros centro galeriją, kviesdama ieškoti grožio ir juo dalytis. Dalytis meile gimtajam kraštui.

Vilija ŽALIENĖ
Algimanto Kezio konkurso koordinatorė

Nuotr. Konkurse dalyvavo fotografijos mėgėjai iš įvairių miestų.

Publikuota: „Santaka“, 2017-04-06.

Virtuali Algimanto Kezio skaitmeninių fotografijų paroda

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale galima apžiūrėti virtualią kybartiečio Algimanto Kezio skaitmeninių fotografijų parodą:
„Algimantas Kezys – formos ir šviesos estetas“


Algimantui Keziui atminti

Pasaulio kybartiečių draugija šiemet švenčia dešimties metų jubiliejų. Jubiliejinius metus draugija pradėjo paskelbdama garsaus išeivijos visuomenininko Algimanto Kezio fotografijos konkursą. Šiame konkurse dalyvavo fotografijos mylėtojai iš Kybartų, Vištyčio, Virbalio, Vilkaviškio, Marijampolės, Kauno, Vilniaus. Iš viso konkursas sukvietė 29 fotografijos meną mylinčius žmones.

Konkurso tikslas garsinti Kybartų krašte gimusio ir augusio, žymaus JAV visuomenininko, lietuvybės puoselėtojo, fotomenininko Algimanto Kezio vardą. Populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę, ugdyti Sūduvos ir ypač Kybartų krašto jaunuomenės, taip pat po pasaulį pasklidusių Kybartų kraštui neabejingų fotografų mėgėjų kūrybinius gebėjimus.

Trijose amžiaus grupėse buvo vertinami darbai, atsižvelgiant į autoriaus pasirinktos idėjos bei meninės išraiškos vienovę. Konkurso nugalėtojų paroda buvo atidaryta vasario 24 d. Kybartuose, A. Kezio galerijoje. Konkurso dalyvius, suvažiavusius į šią šventę, pasitiko Kybartų K.Donelaičio gimnazijos fleitininkai ir dainininkai. Sveikinimo žodį tarė Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas Leonas Narbutis. Apie A.Kezio kūrybos principus kalbėjo Violeta Mickevičiūtė, konkursantų darbus apžvelgė vertinimo komisijos pirmininkė Virginija Armanavičienė. Buvo paskelbti nominantų, diplomantų ir laureatų vardai.

Šiame pirmajame Algimanto Kezio fotografijos konkurse laureatais tapo Kamilė Kadaškevičiūtė iš Virbalio (I amžiaus grupė nuo 12 m.iki 16 m.), Lukas Kodis iš Vilniaus (II amžiaus grupė nuo 17 m. iki 21 m.) ir Goda Gurinskaitė iš Virbalio (III amžiaus grupė nuo 22 m.). Daug stiprių, savitą braižą turinčių jaunų autorių. pateikusių darbus antrojoje amžiaus grupėje, sužavėjo parodos lankytojus. Tai Geda Murinaitė (II vieta), Karolis Vasiliauskas (III vieta), Marta Bielskutė (II vieta), Tadas Kaminskas (III vieta). Trečioje amžiaus grupėje, pačioje gausiausioje, konkuravo labai stiprūs autoriai iš Kauno – Agnė Valaitienė, Juozas Vaitkevičius, Aurelija Mykolaitytė, kybartiečiai Aldona Mateikienė, Kostas Keženis, pasidalinę antrąsias ir trečiąsias vietas. Džiugino savitai Vištyčio gamtą įamžinusio Nerijus Paškausko bei Rimutės Gagienės darbai. Džiugino sėkmingos grožio paieškos, įkvėptos šviesios A.Kezio minties.

Smagu, kad ši paroda keliauja. Kovo pradžioje ji sukvietė A. Kezio gimtinės žmones. Vištyčio regioninio parko lankytojų centras vos talpino į parodos atidarymą atskubėjusius vištytiečius. Konkurso koordinatorė Vilija Žalienė pristatė Algimanto Kezio kūrybą ir konkurso nugalėtojų darbus. Apie meninę fotografiją, apie įkvėpimo versmes žodį tarė regioninio parko direktorius Nerijus Paškauskas, regioninio parko kultūrologė Rimutė Gagienė. Vištyčio seniūnas B. Polita pasidalijo prisiminimais apie A.Kezio viešnagę Vištytyje, apie kartu pasodintus ąžuolus. Vištyčio biblioteka ta proga suruošė Algimanto Kezio dovanotų meno albumų parodą.

Dainomis šį parodos pristatymą išpynė Kybartų K.Donelaičio gimnazijos mokiniai Dainius Savickas ir Paulina Menčinskaitė. Fleitomis virtuoziškai grojo Kybartų orkestro jaunieji muzikantai Povilas Dziegoraitis ir Monika Kavaliauskaitė.

Iki balandžio 8 d. Vištyčio žmonės bei šio ypatingo krašto svečiai galės grožėtis A. Kezio fotografijos konkurso nugalėtojų paroda. Iš čia ji keliaus į prestižinę Marijampolės Kultūros centro galeriją, kviesdama ieškoti grožio ir juo dalintis, dalintis meile gimtajam kraštui.

KONKURSUI pateiktos fotografijos.

Vilija Žalienė
A.Kezio konkurso koordinatorė


Algimanto Kezio fotografijos konkurso darbų paroda

Balandžio 18 d. 17.00 Marijampolės kultūros centre atidaroma garsaus išeivijos visuomenininko, talentingo fotografo Algimanto Kezio fotografijos konkurso darbų paroda.

Konkursas skirtas Pasaulio kybartiečių draugijos dešimtmečiui paminėti.

Paroda šiuo metu veikia A.Kezio gimtinėje Vištytyje. Vištyčio regioninio parko Lankytojų centre Kartu eksponuojami ir A.Kezio darbai bei jo fotografijos albumai. Iki balandžio 8 d. ją galima aplankyti ir kartu pasidžiaugti unikalia regioninio parko sukaupta medžiaga.

Vilija Žalienė
A.Kezio konkurso koordinatorė

Virtuali Algimanto Kezio skaitmeninių fotografijų paroda

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale galima apžiūrėti virtualią kybartiečio Algimanto Kezio skaitmeninių fotografijų parodą:
„Algimantas Kezys – formos ir šviesos estetas“


Algimanto Kezio fotografijos konkurso nugalėtojų paroda Vištytyje

Kovo 7 dieną 13 val. Vištytyje buvo pristatyta Algimanto Kezio ir Algimanto Kezio fotografijos konkurso nugalėtojų paroda. Apie A. Kezio įvairiapusę veiklą kalbėjo kultūrologė Rimutė Gagienė, vertėja, poetė Vilija Žalienė. Vištyčio seniūnas B. Polita. pasidalino prisiminimais apie menininko apsilankymą Vištytyje.

Fotografijos meno paslaptimis dalinosi fotografijos konkurso pirmojo pogrupio laureatė Virbalio pagrindinės mokyklos mokinė Kamilė Kadaškevičiūtė. Apie pomėgį fotografuoti kalbėjo suaugusiųjų pogrupio konkurso diplomantai Regioninio parko direktorius Nerijus Paškauskas, jau sukaupęs virš 10 tūkstančių nuotraukų, ir kultūrologė Rimutė Gagienė.

Dainomis šį parodos pristatymą išpynė Kybartų K.Donelaičio gimnazijos mokiniai Dainius Savickas ir Paulina Menčinskaitė. Fleitomis virtuoziškai grojo Kybartų orkestro jaunieji muzikantai Povilas Dziegoraitis ir Monika Kavaliauskaitė.

Vištyčio regioninio parko lankytojų centre paroda veiks iki balandžio 7 d.
Besidomintys galės čia pavartyti A. Kezio Vištyčiui dovanotus fotografijos albumus.

Vilija Žalienė
Pasaulio kybartiečių draugijos Algimanto Kezio fotogalerijos direktorė


Pasaulio kybartiečių draugija žada plėsti kultūrinę veiklą

Įvyko Pasaulio kybartiečių draugijos (PKD) visuotinis susirinkimas. Trečią kartą PKD pirmininku išrinktas Leonas Narbutis, šiek tiek pakeista valdybos sudėtis, pateikta finansinės veiklos ataskaita, patvirtinti nauji draugijos įstatai, aptarti kiti reikalai.

Susirinkime aptarta ir Algimanto Kezio galerijos būklė, kalbėta apie būsimą jos veiklą. Nepamiršti ir Kybartų architektūros paveldo reikalai, artėjantis Kybartų 100-mečio minėjimas 2019 metais bei šia proga planuojami renginiai. Kybartiečiai jau kuris laikas raginami rinkti darbą, laisvalaikį ar buitį atspindinčias nuotraukas. Jos bus panaudotos rengiant senųjų Kybartų fotografijų parodą.

Senųjų Kybartų, pirmosios Nepriklausomybės laikų ir pokario gyvenimą Kybartuose atspindinčias nuotraukas galima atnešti į Kybartų paštą PKD valdybos narei Jolitai Ramanauskienei arba atsiųsti adresu: PKD A. Kezio galerija, J. Basanavičiaus g. 9, Kybartai. Nuotraukų kopijas taip pat galima siųsti el. paštu kybartieciai@gmail.com. Iš vietos gyventojų jau surinkta kelios dešimtys senųjų nuotraukų.

Per renginių ciklą, kuris skirtas miesto šimtmečiui, planuojamos ir kybartiečių menininkų darbų parodos.

Šie metai organizacijai ypač svarbūs – šįmet PKD švęs dešimtmetį. Ta proga susirinkime apžvelgti ir nuveikti darbai.

Pernai PKD įsteigė draugijos narių mokslininkų fondą gabiausiems Kybartų gimnazistams paremti, surengė Vytauto Jakelaičio knygos „Iš Paprūsės“ pristatymą Muitinės muziejuje Vilniuje. Kartu su Kybartų seniūnija A. Kezio galerijoje organizuota Zenono Šteinio darbų paroda ir atminimo popietė, prie dailininko tėvų namo pakabinta atminimo lenta.

Draugija įsigijo ir restauravo senovinį pianiną, kurį galima naudoti A. Kezio galerijoje vykstančiuose renginiuose.

– Turime daug idėjų, kad mūsų veikla draugijoje ir Kybartuose būtų dar turiningesnė. Kviečiame prisijungti ir stengiamės nepamiršti nė vieno, kuriam rūpi mūsų kraštas, kultūra ir žmonės. Apie ateities planus galėsiu papasakoti po pirmojo valdybos posėdžio, kurį žadu sušaukti artimoje ateityje. Kol kas galiu pasakyti tik tiek, kad mūsų organizacijos interesas bus plėsti kultūrinę veiklą ir mažinti mūsų įsipareigojimus nekilnojamo turto srityje. Ta linkme pasukome po susitikimo su rajono meru Algirdu Neiberka, kai jis įpareigojo Kybartų seniūną Romą Šunoką inicijuoti pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 38, savininkų susitikimą, kuris turėtų įvykti ateinantį mėnesį, – sakė L. Narbutis.

Pasak pirmininko, labai nebloga šių metų kultūrinės veiklos pradžia – paskelbtas fotografijos konkursas „Atrask grožio spindulį bet kurioje pasaulio kertelėje“, kurį kuruoja Vilija Žalienė.

„Santakos“ inf.

Publikuota: „Santaka“, 2017-01-28.


Ir akmenėlis turi širdį…

Trijų Karalių dieną džiaugėmės, kad Algimanto Kezio galerija sulaukė mielų svečių. Juos subūrė vokalinių ansamblių „Vakarė“ (vadovė Danutė Mažeikienė), „Atmintis“ (vad. Birutė Stonienė) ir „Senjoros“ (vad. Irma Menčinskienė) renginys „Gerumo lašai net akmenį sutvirtina“.

Kybartų seniūnas Romas Šunokas šio gražaus suėjimo proga pasveikino svečius ir kybartiečius, linkėjo gerų metų, sveikatos ir skambių dainų. Mus pagerbė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė. Niekada nepritrūkstame jos dėmesio mūsų amžiui ir veiklai.

Kaip gražiausias muzikos akordas galerijoje sklido reginio vedėjos Neringos Kanclerės skaitomo Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininko Leono Narbučio laiško žodžiai: „Dabar žiema, aplinkui balta, gėlių priskinti Jums negaliu, mielosios „Senjoros“, bet sveikinu glėbiu žodžių. Tariu Jums nuoširdžiai ačiū už tai, kad esate, kad skleidžiate visoje Lietuvoje mūsų Kybartų miesto vardą, kad daina galite praskaidrinti kasdienį savo gyvenimą.“

Kas gali būti brangiau už garbių žmonių palinkėjimus? Jų padrąsinti ansambliai atvėrė savo dainų skryneles. Tai nebuvo konkursinis renginys – tai buvo mūsų skubančių metų dainų, su kuriomis negalime išsiskirti, aidai.

Visų kolektyvų dainos skambėjo žvaliai, veržliai, liudijo norą nepasiduoti bėgančiam laikui. Drąsiai galime sakyti, kad šitas blynas „neprisvilo“. Renginyje moterys susibičiuliavo, jų dainoms netrūko ir klausytojų dėmesio. Už nenuilstantį pasiaukojimą nuoširdžiai dėkojame mūsų jaunosioms ansamblių vadovėms – Irmai, Birutei ir Danutei. Oi, kaip reikėjo tokių mielų susitikimo valandėlių, to dėmesio… Sakoma: „Ir akmenėlis turi širdį.“

Irena BACEVIČIENĖ
Pasaulio kybartiečių draugijos narė

Nuotr. Bendra melodija bičiulystei sujungė trijų kolektyvų dainininkes, rado kelią į klausytojų širdis.

Publikuota: „Santaka“, 2017-01-14.


Veikla ir darbai

2007 m. per šv. Kalėdas PKD miestiečiams nemokamai išdalino 1000 egzempliorių tiražu pačių parengtą ir išleistą senųjų bei dabartinių Kybartų atvirukų komplektą, bažnyčioje rado vietą nuolat veikiančiai parodai „Kybartai senuosiuose atvirukuose“.

2008 m. Kaune gyvenęs Kybartų praeities tyrinėtojas entuziastas Vytautas Mickevičius už kilnią veiklą nominuotas „Metų kybartiečiu“. Jis tapo ir valdybos nariu, o jo anksčiau jau įkurtas pirmasis internetinis virtualiųjų Kybartų tinklalapis tais metais dar buvo patobulintas (jį atnaujino kybartietis, Vilniaus išeivis, Marius Vilemaitis). Tų pačių metų vasarą PKD parėmė knygos apie Kybartų „Sveikatos“ sporto klubą leidimą, metų gale išleido ir kybartiečiams išdalino sieninį metų kalendorių, dizainu žadinantį kybartiečių savimonę.

2009 m. rugsėjo 29 d., miesto statuso suteikimo Kybartams 90-mečio proga, PKD iniciatyva miesto visuomenei buvo plačiau atverti miesto geležinkelio stoties komplekso požemiai – juose surengta garso ir vaizdo instaliacija su senųjų Kybartų vaizdais ir Mariaus Ivaškevičiaus esė „Civilizacija: Veržbolovo“ garsiniu skaitymu (projektą rengė akt. Arūnas Žemaitaitis, menotyrininkė Aušrinė Dubauskienė, V. Mickevičius); koncertavo kybartiečių moterų vokalinis ansamblis „Senjoros“ ir svečias – bardas iš Vilniaus Vytautas V. Landsbergis, kurio senelis yra 1928 m. statytos mūrinės Kybartų bažnyčios projekto autorius.

2010–2011 m. PKD, iš Kybartų kilusio mokslininko R. Valioko iniciatyva, taip pat surinkus 1500 miesto gyventojų parašų, miesto centre (J. Basanavičiaus g. 38) 2001 m. degęs, istorinę architektūrą fasade išsaugojęs, namas grąžintas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Tais metais iš Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) Pasaulio kybartiečių draugijai grąžinta dalis prieškarinės Kybartų gimnazijos bibliotekos knygų. Iš Kybartų kilusio politologo Mindaugo Jurkyno iniciatyva nuo 2010 m. pavasario, pirmajam PKD pirmininkui R. Vaičaičiui padedant medeliais, Kybartuose rengiama tradicinė, dar prieškariu vykdavusi, medelių sodinimo šventė – į ją jau treti metai susirenka 20–30 miestą gražinti nusiteikusių kybartiečių. 2011 m. rudenį, PKD narių Albino Vaitkevičiaus, Vido Micutos, L. Narbučio, V. Mickevičiūtės pastangomis, pasitelkus miesto seniūną ir muitinės pareigūnus, buvo padėta regioninei Marijampolės televizijai filmuoti ir kurti kinofilmą iš ciklo „Gyvoji Sūduvos istorija. KYBARTAI“, kuris per Marijampolės TV transliuotas 2011 m. ruodžio 21 d.

2012 m. kovo 23 d., PKD pirmininkui L. Narbučiui kreipusis į Lietuvos muitinės departamentą, Vilniuje, Muitinės muziejuje, surengta paroda „XX a. pradžios Lietuvos pasienio miesteliai. Kybartai“ – į jos atidarymo iškilmes atvyko visi norėjusieji kybartiečiai, lydimi miesto seniūno R. Šunoko.

2012 m. birželį išleistas PKD leidinys – Albino Vaitkevičiaus kraštotyrinė monografija „Kybartai. Lieponos–Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža“. Visas jos tiražas per vasarą sėkmingai išplatintas kybartiečiams, knyga pristatyta Suvalkijos krašto muziejuje Paežeriuose, Kybartų kultūros centre. 2013 m. pavasarį Pasaulio kybartiečių draugija ją ketina pristatyti Lietuvos taikomosios dailės muziejuje Vilniuje.

Šiuo metu PKD globoja kompaktinės garso plokštelės leidybos projektą „Gyvoji Kybartų atmintis: pasakoja kybartiečiai“, kurį rengia Violeta Mickevičiūtė.

Plačiau apie šį sumanymą: Kybartai – unikalus pasienio miestas, amžių bėgsme tapęs vartais į Mažąją Lietuvą –Prūsiją –Vokietiją. Tarpukaris – tai laikotarpis, kurį vyresnieji Kybartų gyventojai – patys ar iš artimųjų pasakojimų – dar atsimena. Jų atmintyje dar išsaugotas nesugriautas šio pasienio miesto statinių vaizdas, miestiečių gyvensenos ypatumai, laisvalaikis, mados, pomėgiai, kultūrinis, taip pat religinis gyvenimas, mieste gyvenusių tautų – lietuvių, vokiečių, žydų, rusų, čigonų – tarpusavio santykiai. Viso to taip detaliai neišsaugosi nei vaizdinėmis, nei rašytinėmis priemonėmis, kaip jas gali perteikti žmogus, pasakojantis apie savo vaikystės miestą. Mums rūpi II pasaulinis  karas, pokaris, tuo metu patirti kybartiečių išgyvenimai, Lietuvos inteligentijos emigracija per mūsų miesto paribiais ėjusią Lietuvos–Vokietijos valstybinės sienos užkardą, II pasaulinio karo frontas, žydų getas, veikęs mūsų mieste, Kybartų krašto žydų  žūtis Pieskyne ar Vigainėse, pagaliau ilgas ir margas tarybinių Kybartų periodas. Mus domina prisiminti, kur stovėjo katalikų bei kitų religinių bendruomenių maldos namai, mokyklos, kapavietės, kaip kilo socializmo periodo Kybartų statiniai – mes suinteresuoti savo vaikams ir vaikaičiams dar išsaugoti bent žodžiais nupasakotus DINGUSIUOSIUS KYBARTUS.

Projektas sudaro galimybę vyresniųjų kartų kybartiečiams, kurių gretos jau nenumaldomai išretėjusios, dar prabilti gyvu žodžiu apie atmintin įsirėžusias miesto prie Lieponos detales ir byloti apie visa tai mūsų unikaliąja „kybartinių“ tarme. Pasaulio kybartiečių draugijai šio projekto vykdymas – tai ir bendruomeniškumo stiprinimo būdas, jame dalyvaudami gyventojai bus paskatinti ne numarinti savyje Kybartų miesto istoriją, o „nupūsdami dulkes“ nuo savo šeimos ar giminės archyvų prikelti ją mažiausiai 100 metų (sako, tiek laiko mechaninė laikmena, t. y. CD, išlaiko įrašą).  Be galo svarbu, kad šiame projekte dalyvaujantys iš Kybartų kilę ar juose gyvenantys žmonės prisidės prie istorinės medžiagos perdavimo numatomam steigti Kybartų miesto muziejui.

2013 m. parengta PKD sumanyto tęstinio projekto „Gyvoji Kybartų istorija: pasakoja kybartiečiai“ 1-oji kompaktinė garso plokštelė (8 Kybartų praeities liudytojus – šviesaus atminimo  Zigmą Jonyną, Leoną Balčiūną, Genovaitę Mackevičiūtę, taip pat Albiną Vaitkevičių, Andrių Pleškūną, Bernardą Valioką, Nijolę Černauskienę, SJE Bernadetą Mališkaitę kalbino ir įrašė PKD narė, buvusi radijo diktorė Violeta Mickevičiūtė).2013 m. spalį pasirodė, o 2014 m. pavasarį pakartotinai išleista ir plačiai platinta knygelė „Alsavęs Kybartais: įvadas į kraštotyrinį V. Mickevičiaus palikimą“. Išparduoto šio leidinio tiražo pinigai atiteks pastatui J. Basanavičiaus 38 restauruoti. Norintieji įsigyti garso plokštelę ar knygelę dar gali kreiptis el. laišku: kybartieciai@gmail.com arba tel.: 861363120.

2013 m.spalio 19 d., drauge su Vilkaviškio krašto muziejumi, tuometinio direktoriaus A. Žilinsko iniciatyva, Pasaulio kybartiečių draugijos patalpose Kybartuose, J. Basanavičiaus g. 9 eksponuota kilnojamoji paroda „Senasis Virbalis“, netrukus ten pat sukabinta nuolat veikianti paroda „Prarastieji Kybartai“ (projektą gimtajam miestui dovanojo PKD narys Vidas Micuta).

2014 m. pradžioje PKD savo lėšomis UAB-je „Senamiesčio projektai“ užsakė valstybinės reikšmės kultūros paveldo objekto J. Basanavičiaus g. 38 (Un.o.k 2143) tolesnių konservavimo darbų projektą. Toliau dirbama derinant šio namo atgaivinimo žingsnius drauge su Kybartų seniūnija ir kitais namo bendrasavininkiais, taip pat pastato atstatymo rėmėjais.

2014 m. sausį buvo imtasi veiksmų stabdyti seniausio Kybartų pastato, 1880 m. statyto vieno iš ,,medinukų“, vadinamojo Popo namo, griovimą. Matuojant stogą tam, kad jis PKD lėšomis būtų apdengtas, išsiaiškinta (gretinant archyvuose rastus rodmenis ir realius matavimus), kad tai nėra Kybartų pirmoji lietuviška pradedamoji mokykla, kaip kai kurių žmonių manyta iki šiolei. Prieita prie išvados, kad ,,medinuke“ kurį laiką gyveno Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios statytojas, prefektas, klebonas Vincentas Vizgirda, taip pat iki II pasaulinio karo šiame namelyje veikė vienuolių kuruojamas vaikų darželis miesto tarnautojų atžaloms bei mokyklos bibliotekėlė. Apie tai informuotas Kultūros paveldo departamento Marijampolės padalinys, Kybartų seniūnija ir klebonas. Į PKD buvo kreiptasi po šių išvadų prašant suformuluoti dokumentais paremtą tekstą. Patikslinus A. Vaitkevičiui archyvinius įrašus  PKD parengtas tekstas perduotas Seniūnui. Imtis kitų konkrečių ,,medinuko“ patalpų pritaikymo kybartiečių reikmėms sumanymų mūsų draugijai nepavyko. Deja, nebuvome šio statinio savininkai, bet jaučiamės pristabdę senojo statinio griovimą.

2014 m. sausio 31 d. PKD UAB-je ,,Petro ofsetas“ nupirkę K. Donelaičio „Metų“ faksimilę,  aukštos kokybės 100 vnt. tiražu Lietuvoje išleistą Kamilės Kalibataitės leidinį, rengtą konsultuojantis su knygos istorikais, leidybos istorikais, jį dovanojome Kybartų K. Donelaičio gimnazijai, švenčiančiai K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines ir poeto vardo suteikimo Kybartų vidurinei mokyklai 25-metį. Gimnazijos šventinėje programoje dalyvavo PKD kviesta bei apmokėta aktorė, teatro meno pedagogė Alvyda Čepaitytė.

Kovo 19 ir balandžio 5 dienomis palaikant PKD narės Irenos Bacevičienės iniciatyvą Marijampolės viešojoje bibliotekoje ir Kauno istorinėje prezidentūroje buvo surengtas Nepriklausomybės akto signataro, ekonomisto Vlado Terlecko knygos apie bankininką ir Vasario 16-osios akto signatarą Joną Vailokaitį pristatymas. Abiejuose renginiuose minėtoji akt. A. Čepaitytė itin išsamiai pristatė J. Vailokaičio asmenybę, renginyje Kaune dalyvavo ir knygos autorius Vladas Terleckas su dukra Jūrate, šventę pagyvino Kybartų gimnazistų Justės ir Gyčio Jasulaičių duetas bei PKD vokalinis ansamblis ,,Senjoros“ (vad. Irma Menčinskienė). Kybartiečių kelionę į Kauną parėmė Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka. Irenos Bacevičienės, kaip Lietuvos Vasario 16-osios klubo narės, iniciatyva Kauno savivaldybei išsiųstas prašymas- siūlymas pakabinti ant namo, kurį statė ir kuriame gyveno J. Vailokaitis, sienos jo atminimą įamžinančią lentą. Gautas atsakymas, jog Kauno miesto savivaldybė numato tai atlikti 2016 m. (Nežinantiems primename: J. Vailokaitis kilęs iš kaimyninio Šakių rajono, tačiau jo kartu su broliu įkurtos ir valdomos įmonės, Lietuvos komercinis bankas, Plytinė Kybartų kaimo laukuose turėjo nemenką įtaką Lietuvos žemės ūkio, pramonės bei prekybos plėtrai, finansų raidai, pagaliau labdaros tradicijų Lietuvoje formavimuisi).

Birželį parėmėm dar vienos asmenybės, su kuria siejamas ir Kybartų vardas, atminimo įamžinimą: skyrėme piniginę paramą Maironio literatūros muziejaus leidinio apie rašytoją, dramaturgą, visuomenės Užatlantėje veikėją išeivį Algirdą Landsbergį, kuris 1924 m. yra gimęs Kybartuose, leidybai. Asmeniškai leidinį parėmė ir PKD nariai Rimas Sabaliauskas bei Leonas Narbutis.  Knygos autorė Virginija Babonaitė-Paplauskienė išsamiai šią asmenybę su padėka rėmėjams pristatė 2014 m. rugsėjo 15 d. svetainėje bernardinai.lt: :Gyvenimas trumpas… Noriu klausytis dainos…“.

2014 m. vasarą PKD „Senjorės“ surengė festivalį „Paprūsė dainuoja“ (dalyvavo K. Naumiesčio ir Pajevonio vokaliniai moterų ansambliai) ir Kybartuose, PKD patalpose, priėmė 2 dviratininkų žygio delegacijas, kurioms pristatė mūsų miestą.

PKD parėmė, pagarsino internete ir rajono spaudoje Kybartų gimnazijos iniciatyvą, su kuria į mus kreipėsi direktorius Saulius Spangevičius, pasodinti Virbalgiryje 300 ąžuolų K. Donelaičiui. Taip prisidėjome prie prieškario kybartiečių Medelių sodinimo tradicijos.

2014 m. balandžio 27-ąją galime laikyti Pasaulio kybartiečių draugijos Algimanto Kezio galerijos gimimo diena. Tądien iškabinus kybartiečio Rymanto Vaičaičio name J. Basanavičiaus g. 9 pasaulinio garso fotomenininko, leidėjo, visuomenės veikėjo Algimanto Kezio 34 darbus iš jo ankstyvojo periodo ciklų „Society‘s man ir ,,Double prints“, ir eksponavus paties A. Kezio miestui atsiųstą fotoalbumų kolekciją inicijavome šio Kybartų išeivio, vaikystėje čia gyvenusio ir lankiusio pradžios mokyklą, darbų parodą. Savo lėšomis išleidome  išsamų A. Kezio gyvenimą nušviečiantį lankstinuką. Galerija – tai Leono Narbučio, Andželikos Micutienės, Rymanto Vaičaičio, Jolantos Janulaitytės ir Jolitos Ramanauskienės atidaus labdaringo darbo rezultatas. Po parodos, kuri gražiai susiderino su miesto sode vykusiu Kybartų dailininkių būrelio„Smiltis“ darbų aukcionu, tarsi aišku, kad tai gali virsti tradicija. Informuojame, kad Kybartų pašte kiekvienas asmuo kreipęsis į draugijos valdybos narę Jolitą Ramanauskienę gali patekti į galeriją ir ją apžiūrėti. A. Kezio bičiulis fotografas Zinas Kazėnas Kybartams yra dovanojęs 3 edukacinius videofilmus.

Gegužės mėnesį PKD nario VU prof. Romo Barono dėka mums pavyko pratęsti Rožinskaitės-Rožėnienės premijos teikimo pažangiausiems gimnazistams tradiciją.

PKD dirba toliau, kad JAV lietuvių išeivių Algimanto Kezio, Edvardo Šulaičio ir kitų kybartiečių, turinčių originalių eksponatų, archyvai visiems laikams rastų vietą Kybartuose.

PKD planuose – eksponatų būsimajam Kybartų miesto muziejui arba galerijai kaupimas, jų dokumentavimas, taip pat Vytauto Jakelaičio, Ričardo Janušausko prisiminimų apie tarpukario Kybartus bei Albino Vaitkevičiaus rengiamos Kybartiečių šviesuolių enciklopedijos leidyba.

2015 m. PKD veiklos ataskaita 2015 m. Vieša PKD ataskaita

2017 m. Pasaulio kybartiečių draugija (PKD) veiklos dešimtmetis

Vienas iš pirmųjų draugijos tikslų buvo gaivinti miesto įvaizdį. Norėta atstatyti sudegusį pastatą J. Basanavičiaus gatvėje. Tuomet draugija surinko apie pusantro tūkstančio parašų, kad griūvantis statinys nebūtų išbrauktas iš Kultūros paveldo registro. Tuomet atrodė, kad pastatas bus išgelbėtas. Deja, kybartiečiams nepavyko nugalėti žmonių abejingumo. PKD organizavo rinkliavas, net teisėsi teismuose, tačiau galiausiai atsidūrė akligatvyje ir suprato, jog finansinė našta šiai visuomeninei organizacijai yra per didelė. PKD savąją namo dalį siūlė perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybei, ši sutiko pastatą perimti su sąlyga, kad ir likusieji savininkai atsisakys savo dalies. Deja, vienas savininkų to padaryti kategoriškai nesutiko, du – suabejojo, taip veikiausiai pasmerkdami pastatą visiškam sunykimui.

PKD dėka lankytojams atverti Kybartų geležinkelio stoties požemiai, talkinta Marijampolės televizijai filmuojant laidą „Gyvoji Sūduvos istorija. Kybartai“, 2012 m. Vilniuje surengta paroda apie XX a. pradžios Lietuvos pasienio miestelius, išleista knygų ir padaryta daug kitų darbų. PKD savo nuveiktus ir jau vien svajonėse pasilikusius darbus vainikavo nauju leidiniu – enciklopedinio pobūdžio biografiniu žinynu „Kybartų krašto žmonės“. Knygos sudarytojų tikslas buvo įamžinti gabius, kūrybingus, veiklius Kybartų krašto žmones, kurie veikdami savo profesinėje, socialinėje srityse yra tapę vietos bendruomenei ar net visai Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis. Žinyno sudarytojai – Albinas Vaitkevičius ir Violeta Mickevičiūtė bei jų pagalbininkai.

L. Narbutis, pasinaudodamas proga, išreiškė viltį, kad Kybartuose atsiras krašto muziejus ar bent jo filialas, nes draugija jau galėtų pasidalyti sukauptais eksponatais.


Valdyba

2007 m. Į pirmąją draugijos valdybą išrinkti Ramūnas Valiokas, Vytautas Sakavičius, Mindaugas Jurkynas, Nerijus Ramanauskas, Antanas Ziegoraitis, Marius Vilemaitits, Jolanta Janulaitytė, Saulius Spangevičius, Rymantas Vaičaitis.

2014 m. PKD valdybą sudarė Ramūnas Valiokas, Rimas Sabaliauskas, Romas Baronas, Violeta Mickevičiūtė, Leonas Narbutis, Lina Mačiulienė, Jolanta Janulaitytė, Sandrita Saukaitienė, Jolita Ramanauskienė, Rymantas Vaičaitis.

Nuo 2016 m. valdybą sudaro: Rymantas Vaičaitis, Romas Baronas, Jolita Ramanauskienė, Jolanta Janulaitytė Violeta Mickevičiūtė, Greta Ališauskaitė, Vilija Žalienė, Irena Bacevičienė.


lt_LTLithuanian
lt_LTLithuanian