Kaip buvo renkami pinigai katalikų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios vidaus apdailai

Kybartietės Terezos Bakūnaitės – Bulatovos atsiminimai ( g.1934 m., gyvenanti Darvino 42 -36 , Kybartai)

Nors katalikų bažnyčia ir buvo pastatyta 1928 metais, tačiau, kaip prisimena Tereza, pamaldos vyko netinkuotoje bažnyčioje iki pat rusų atėjimo. Tad net kelis metus, sekmadieniais, prie bažnyčios vakarinės pusės veikė loterijos barakai, kuriuose žmonės nebrangiai (daug negalėjo mokėti, nes buvo neturtingi) įsigydavo bilietėlį, kurį parodžius laimingasis (laimėdavo turbūt visi lošiantys, nežinau, kad kažkas būtų nelaimėjęs) gaudavo kažkokią prekę – kaimišką produktą… Tereza, būdama 7 metų išlošė gaidį, o brolis, būdamas 6 metų – duonos kepalą.

Terezos  gaidys,  aišku, buvo gyvas ir parnešus jį į namus sėkmingai pateko puodan…

Išloštosios prekės buvo žmonių suaukotos. Važiuodavo per kaimus vežimas ir rinkdavo iš žmonių, kas ką duodavo .

Į pamaldas sekmadieniais žmonės gausiai rinkdavosi, tad ir loterijoje visi su azartu dalyvavo. „Tiek metų praėjo, o aš labai gerai prisimenu savo gyvąjį prizą – gaidį…“

Užrašyta bibliotekininkės R. Bruzbartienės 2011-11-08

Leave comment

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba